Obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta – 27. Januar 2021. godine

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici u saradnji sa Yad Vashem – the World Holocaust Remembrance Center, Jevrejskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, Asocijacijom nezavisnih intelektualaca Krug 99 i  Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu organizovao je online Okrugli stol sa međunarodnim učešćem:

Obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta – 27. Januar 2021. godine

 Datum održavanja: srijeda, 27. januar 2021., od 15.00 – 18.30 sati