Preminuo Srđan Dizdarević, član Kruga 99, dugogodišnji aktivista na polju zaštite i promocije ljudskih prava

Danas je u 64. godini preminuo Srđan Dizdarević, dugogodišnji aktivista na polju zaštite i promocije ljudskih prava

Kao bivši novinar i diplomata, imao je reputaciju nezavisnog političkog analitičara i komentatora. Živio je i radio u Sarajevu, gdje je i rođen 29. septembra 1952, te diplomirao 1976. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Studirao je i političke nauke u Parizu, a desetak godina profesionalno se bavio novinarstvom.

Potječe iz čuvene diplomatske obitelji trojice braće Dizdarevića: njegovog oca Nijaza, nekadašnjeg ambasadora u Bagdadu, Alžiru i Parizu; strica Faika, dugogodišnjeg ambasadora u Teheranu, Alžiru i Madridu, te drugog strica Raifa Dizdarevića, bivšeg ministra vanjskih poslova nekadašnje Jugoslavije i predsjednika Predsjedništva tada još uvijek jedinstvene zemlje.

Najprije je bio direktor i glavni urednik Dječije i omladinske štampe Oslobođenja 1978, zatim pomoćnik glavnog i odgovornog urednika našeg lista 1981, a od 1987. do 1991. prvi sekretar Ambasade SFRJ u Parizu. Po izbijanju rata u Bosni i Hercegovini vratio se u Sarajevo i stavio na raspolaganje novoproglašenoj i međunarodno priznatoj zemlji.

Za prvog predsjednika Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH izabran je 1995, kao i člana Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99.

Za člana Izvršnog komiteta Međunarodne helsinške federacije i člana Predsjedništva Građanskog alternativnog parlamenta izabran je 1996.

Odlukom Visokog predstavnika za BiH imenovan je u Radnu grupu za izradu Stalnog izbornog zakona 1998.