POZIV na predstavljanje dvije knjige autorice prof.dr. Lade Sadiković

                                    P O Z I V

na predstavljanje dvije knjige  autorice prof.dr. Lade Sadiković

 

   Venecijanska komisija o Ustavu Bosne i Hercegovine

                  Ogledi o Ustavu Bosne i Hercegovine

(Izdavač Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99)

 

Knjige će predstaviti:

Ivo Komšić

Senadin Lavić

Miro Lazović

Mirko Pejanović

Sakib Softić

Strajo Krsmanović

Hidajet Repovac

 

Promocija će se održati u četvrtak 18. februara 2016. Godine, sa početkom u 13 sati u Bosanskom kulturnom centru (Branilaca Sarajeva 24).

 

Predsjednika Kruga 99                                                 Rukovodilac Bosanskog kulturnog centra

Adil Kulenović                                                                              Marijo Pejić