Prijedlozi HDZ za izmjenu Izbornog zakona ne mogu i ne smiju proći i voljom odgovornih subjekata državotvorne politike

Prijedlozi HDZ za izmjenu Izbornog zakona ne mogu i ne smiju proći i voljom odgovornih subjekata državotvorne politike

SAOPŠTENJE KRUGA 99

Nedavno usvajanje izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH u državnom Domu naroda, objelodanilo je više nego ikada osionost političkih pigmejaca i isto takvih, da im je prilike, ljudi opasnih namjera prema miru i stabilnosti u zemlji. Svojevrsna je ironija kako su Staromatići blasfemično povjerovali da su moćniji od dubokih temelja države BiH, a historijski je nonsens  da su uopšte u prilici predvoditi bilo kakvu, a pogotovo onu politiku koja se služi ultimatumima, ucjenama i blokadama, pa i  impotentnim prijetnjama nestankom države BiH. Prije će biti, bar za njih, baš nasuprot i obrnuto.

Prijedlozi HDZ-a i njegovih političkih satelita pred Parlamentarnom skupštinom BiH za izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, ne mogu i ne smiju proći i voljom odgovornih subjekata državotvorne politike prosto iz razloga što nisu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine (sa članom II/2 i X/2). Ustav BiH nedvosmisleno ističe da se u našoj zemlji mora primjenjivati Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i da one imaju prioritet nad svakim drugim pravom, pa i ustavnim pravom. Sukladno tome, i svakim posebnim zakonom koji je nastao ili može nastati tome nasuprot.  

Prijedlog HDZ  sadrži onaj stepen očite diskirminacije, kojim se čak određuje ko može a ko ne može biti kandidat za Dom naroda FBiH, čime stoji nasuprot jednom od osnovnih ljudskih prava  kojim se obezbjeđuje da svaki građanin mora imati pravo da bira i da bude biran za sve nivoe vlasti. Ista je stvar i sa prijedlozima za izbore u Predsjednštvo Bosne i Hercegovine koji ne imlementiraju odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić-Finci, Pilav, Zornić i Šlaku. Očekivati je da će odgovorni parlamentarci u svojim razmatranjima i odlučivanju imati u vidu i presudu Ustavnog suda iz aprila 2000. godine o konstitutivnosti svih građana u svim dijelovima Bosne i Hercegovine i koja je donesena upravo temeljem pomenutog člana II/2 Ustava BiH. Izgradnja pravne države ne smije zavisiti od trenutnog personalnog sastava državnih institucija bilo  kojeg ranga.

Čak ako se radi i o predizbornim političkim igrama, stvari su otišle predaleko. Stoga Krug 99 poziva predstavnike međunarodne zajednice, posebno one koji se bave zaštitom evropskih vrijednosti i interesa, da napokon javno ocjene da li su ovakvi destruktivni prijedlozi u skladu sa evropskom pravnom stečevinom da bi uopšte imali snagu suvislih prijedloga. Puko pozivanje domaćih političkih snaga na dogovor i kompromis očito ne može dati rezultate, a posebno ne u okolnostima oficijelnog političkog savezništva dvojice protiv trećeg. I u krajnjem, savezništva protiv interesa građana i države BiH kao i nužnih euroatlanskih integracija.  

Adil Kulenović

Predsjednijk Kruga 99