Solidarnost sa žrvama i francuskim narodom mora prerasti u humanistički front otpora svih slobodarskih naroda i pojedinaca ovom opasnom anticivilizacijskom bezumlju

                                S A O P Š T E N JE

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 sa najvećim ogorčenjem izražava osude postupaka, izvršioce i inspiratore terorističkog napada na nevine građane slobodarskog Pariza . Ne postoji ljudska, politička, religijska  ili bilo koja druga ideja  i inspiracija kojom se može razumjeti, objašnjavati ili relativizirati ovo nečuveno barbarstvo. Solidarnost sa žrtvama i francuskim narodom mora prerasti u humanistički front otpora svih slobodarskih naroda i pojedinaca ovom opasnom anticivilizacijskom bezumlju. Samo će tako očekivana globalna saradnja sigurnosnih snaga u svijetu moći dati rezultate na otkrivanju i predupređenju opasnosti za ionako roviti mir u svijetu, a vladama oslonac za državnički odmjerene, racionalne i odlučne postupke.

Senzibiliziranost građana Sarajeva i BiH sa narodom Francuske  treba da bude izraz našeg ljudskog digniteta i znak sjećanja na bratsku solidarnost brojnih građana, intelektualaca i vojnika Francuske onda kada je to nama bilo najpotrebnije.

Adil Kulenović, predsjednik