Sve veći inenziteti padavina uzrokuju poplave, a izmedju njih sve duži sušni periodi

Željko Majstorović

Teze za izlaganje na KRUGU 99 na temu: Klimatske promjene su i lokalne i globalne

Željko Majstorović, ekspert za klimatske promjene

Moja istraživanja u zadnjih 20-tak godina pokazuju:

 • Povećanje temperature u prosjeku 0,8 oC
 • Učestalost rekorda svih vrsta (od 15 godina bilo je 9 najtoplijih u posljednjih 120 godina
 • Sume padavina uglavnom stagniraju, ali se mjenja režim i raspored padavina
 • Sve veći inenziteti padavina uzrokuju poplave, a izmedju njih sve duži sušni periodi
 • I jedni i drugi su jako štetni za sve grane privrede koje zavise od vode, zatim povećanje broja šumskih požara i dr.
 • Prošle godine suša se preselila i u zimu, pa smo imali decembar gotovo bez padavina, a rekordan broj dana sa maglom.
 • Ovo tim prije iznenadjuje, jer je zadnjih decenija bio prisutan trend opadanja broja dana sa maglom
 • Nivo svijesti o klimatskim promjenama je veoma nizak kod gradjana u BiH.
 • Takodje, nizak je i nivo znanja u oblasti meteorologije, BiH nema srednje škole ni fakulteta koji školuju kadrove ovih profila. Meteorološki Zavod radi na kadrovskom minimumu.
 • Edukacija u vezi s tim je neophodna: kroz redovno školovanje, kroz popularna predavanja, kroz medije.
 • Mjere koje se u vezi sa tim preduzimaju su takodje minimalne.
 • Treba se dobro informisati o pristupu fondovima EU i povećati stepen učešća.
 • pripremiti kvalitetne projekte (od energetske efikasnosti, alternativnih energija, do pošumljavanja, povećanja parkovskih površina i dr.
 • Prilagoditi zakonodavstvo i ubrzati postupak izdavanja dozvola, jer projekti imaju rokove i ne mogu ćekati pet šest godina, kao što je to bio slučaj sa Trebevićkom žičarom.