Svi članovi

Adil Kulenović

Adil Kulenović

Profesor,novinar, predsjednik KRUGA 99

.

Gradimir Gojer

Gradimir Gojer

Akademik, redatelj

.

Salih Fočo

Salih Fočo

Profesor na Filozofskom fakultetu UNSA

.

Tarik Kupusović

Tarik Kupusović

Profesor GF UNSA, direktor Hidroinstituta

.

Lada Sadiković

Lada Sadiković

Dr. sci. prof. pravnih nauka na FKKSS UNSA

.

Ratko Orozović

Ratko Orozović

Reditelj, satiričar

.

Senadin Lavić

Senadin Lavić

Profesor na FPN UNSA

.

Hazim Bašić

Hazim Bašić

Profesor na MF UNSA

.

Martin Tais

Martin Tais

Fizičar

.

Strajo Krsmanović

Strajo Krsmanović

Novinar, društveni aktivista, direktor Umjetničke galerije BiH

.

Ibrahim Đikić

Ibrahim Đikić

Ex-ambasador

.

Momo Dragičević

Momo Dragičević

Novinar, satiričar

.

Hasan Balić

Hasan Balić

Profesor pravnih nauka

.

Marinko Pejić

Marinko Pejić

Dr.sci, profesor emeritus UNSA -PF

.

Ćazim Sadiković

Ćazim Sadiković

Dr.sci, profesor emeritus UNSA -Pravni Fakultet

.

Farida Sadiković

Farida Sadiković

Doktor medicine

.

Enis Omerović

Enis Omerović

Dr. sci. profesor međunarodnog prava, PF U Zenici

.

Dunja Jekauc

Dunja Jekauc

Hemičar

.

Salem Kerl

Salem Kerl

Društveni aktivista

.

Rizvan Halilović

Rizvan Halilović

Dr. sci. pravnih nauka

.

Sabahudin Hadžialić

Sabahudin Hadžialić

Profesor, književnik, novinar, publicista

.

Bojan Šošić

Bojan Šošić

Psiholog

.

Zijad Hasić

Zijad Hasić

Prof. dr. sci. pravnih nauka

.

Darimir Čurčić

Darimir Čurčić

Društveni aktivista, pedagog

.

Ismet Dizdarević

Ismet Dizdarević

Dr. sci. prof. emeritus, socijalna psihologija FF UNSA

.

Fadil Mušanović

Fadil Mušanović

Sudija u penziji

.

Vejsil Hodžić

Vejsil Hodžić

Društveno aktivista

.

Zlatko Hadžidedić

Zlatko Hadžidedić

Dr. sci. sociolog i politolog

.

Ago Prljača

Ago Prljača

Društveni aktivista

.

Sanko Pandur

Sanko Pandur

Doc. dr. hirurgije

.

Fata Muftić

Fata Muftić

Profesor FPN UNSA

.

Huse Fatkić

Huse Fatkić

Profesor ETF UNSA

.

Leo Hodžić

Leo Hodžić

Bachelor Menadžmenta sigurnosti

.

Mubera Isanović

Mubera Isanović

Društveni aktivista

.

Senad Oprašić

Senad Oprašić

Vojno lice, doc. dr. FZS, ekološki ekspert

.

Halid Škrijelj

Halid Škrijelj

Društveni aktivista

.

Željko Majstorović

Željko Majstorović

Dipl. fizičar-klimatolog

.

Branko Guduraš

Branko Guduraš

Društveni aktivista

.

Dawid Pettigrew

Dawid Pettigrew


Profesor filozofije i studija za proučavanje holokausta i genocida s američkog Southern Connecticut State Univeziteta 

.

Mirko Pejanović

Mirko Pejanović

Redovni član ANU BIH
Profesor emeritus FPN UNSA

.

Rajko Živković

Rajko Živković

Novinar, društveni aktivista

.

Renad Šeremet

Renad Šeremet

Dipl.mašinski inžinjer

.

Džemal Sokolović

Džemal Sokolović

Profesor UNSA i Univerziteta u Bergenu-Norveška, u penziji

.

Hanifa Osmanović

Hanifa Osmanović

Doktor medicine

.

Stana Šego

Stana Šego

Inspektor obrazovanja, u penziji

.

Mirsad Kurtagić

Mirsad Kurtagić

Društveni aktivista

.

Ivo Komšić

Ivo Komšić

Dr.sci, profesor emeritus FF- UNSA, ex gradonačelnik

.

Avdo Fako

Avdo Fako

Društveni aktivista

.

Mirjana Tomović

Mirjana Tomović

Privrednik, ekonomista, tehnolog, književnik

.

Milisav Tomović

Milisav Tomović

Prof.mr. kadrolog, privrednik, publicista

.

Hamid Ćustović

Hamid Ćustović

Profesor na PPF UNSA

.

Nedim Suljić

Nedim Suljić

Univerzitetski profesor u Tuzli

.

Jakob Finci

Jakob Finci

Predsjednik Jevrejske zajednice u BiH, diplomata, političar

.

Jan Antun-Zvonimir

Jan Antun-Zvonimir

Društveni aktivista

.

Haris Kulenović

Haris Kulenović

Novinar, scenarista

.

Mirzet Sarajlić

Mirzet Sarajlić

Ing. sobraćajne struke i sudski vještak

.

Muhamed Mujakić

Muhamed Mujakić

Dr. IUR Pravni institut u BiH

.

Orhan Hadžagić

Orhan Hadžagić

Novinar

.

Refik Sadiković

Refik Sadiković

Profesor na Bose University u SAD-e

.

Mujo Kafedžić

Mujo Kafedžić

Pukovnik u penziji

.

Esad Jaganjac

Esad Jaganjac

Dipl. mašinski inžinjer, London

.

Marijo Pejić

Marijo Pejić

Dr.sci. komunikologije