Nijaz ABADŽIĆ, novinar i ekolog, preminuo
Asim ABDURAHMANOVIĆ, geograf
Fazlija ALIKALFIĆ, akademik, Rektor UNSA, Vijećnik ZAVNOBiH-a, preminuo
Lidumil-Braco ALIKALFIĆ, arhitekt
Urs ALTERMATT, profesor savremene istorije Univerzitet Freiburgu
Fra Petar ANĐELOVIĆ, Provincijal Bosne srebrene, preminuo
Esad BAJTAL, publicista, filozof
Hasan BAKALOVIĆ, profrsor Pravnog fakulteta i sudija Ustavnog suda, preminuo
Ibrahim BAKIĆ, profesor FKN, direktor Instituta za nacionalne odnose, preminuo
Hazim BAŠIĆ, prorektora UNSA, profesor Mašinskog fakulteta
Zoran BEČIĆ, glumac, preminuo
Edina BEĆIROVIĆ, profesor FKN
Alija BEHMEN, prof. Saobraćajnog fakulteta, Premijer Vlade FBiH, Gradonačelnik
Christopher BENNETT, novinar, publicista, diplomat
Ljubomir BERBEROVIĆ,profesor PMF, akademik, potpredsjednik
Gojko BERIC, novinar i publicista
Marko BEROŠ, prof. Ekonomskog fakulteta, bivši predsjednik
Vladimir BILIĆ, novinar i urednik, preminuo
Dunja BLAŽEVIĆ, historičar umjetnosti
Bogdan BOGDANOVIĆ, arhitekta, pisac, Gradonačelnik Beograda, preminuo
Svetlana BROZ, ljekar i društveni aktivist
Borislav BROZEK, ekonomski ekspert
Bato ČENGIĆ, reditelj, preminuo
Stanko CEROVIĆ, novinar i publicista
Muhamed CICO, privrednik i ekonomsita, preminuo
Ivan ČOLOVIĆ, profesor, etnolog, osnivač i urednik biblioteke „XX vek“-Bgd
Ivan CVITKOVIĆ, profesor FPN, akademik
Filip DAVID, književnik i društveni aktivist
Erri DE LUCA, italijanski novelista, prevodilac i pjesnik
Mehmed DEKOVIĆ, Sudija Vrhovnog suda, preminuo
Ibrahim ĐIKIĆ, ambasador, diplomata, član predsjedništva
Mustafa ĐEMIDŽIĆ, preminuo
Bogdan DENIĆ, profesor političkih nauka, akademik, New York
Osman ĐIKIĆ, Ambasodor i književnik, bivši predsjednik preminuo
Tatjana DIMITRIJEVIĆ-ROŠ, arhitekta
Jovan DIVJAK, general, udruženja Obrazovanje gradi BiH
Faik DIZDAREVIĆ, ambasador, preminuo
Zlatko DIZDAREVIĆ, novinar, publicista, diplomata
Raif DIZDAREVIĆ, političar
Srđan DIZDAREVIĆ, novinar, društveni aktivist
Vlatko DOLEČEK,  prof. Mašinskog fakulteta, akademik, bivši predsjednik
Anto DOMAZET, profesor Ekonoski fakulte Sarajevo, poltičar
Momo DRAGIČEVIĆ,novinar, satiričar, član predsjedništva
Emir DRAGULJ, slikar, preminuo
Ivan ĐURIĆ, profesor, vizantolog, političar, preminuo
Lidija FEKEŽA, arheolog
Greta FERUŠIĆ,?
Ibrahim FESTIĆ, profesor Pravnog fakulteta, preminuo
Sead FETAHAGIĆ, novinar, književnik,preminuo
Vlatko FILIPOVIĆ, reditelj
Jakob FINCI, advokat, diplomata
Kalmi FINCI,  preminuo
Salih FOČO, profesor i dekan Filozofskog fakulteta
J. William FRECH?
Igor GALLO, glumac
Mirjana GALLO, publicita
Muhamed GANIBEGOVIĆ, profesor Historije, političar
Rada GAVRILOVIĆ ?
Egvin GIRT, profesor Medicinskog fakulteta, akademik, preminuo
Gradimir GOJER, reditelj, književnik, pulicista
Sulejman GROZDANIĆ, profesor FF, orjntalista, prvi predsjednik, preminuo
Sinan GUDŽEVIĆ, književnik
Sabahudin HADŽIALIĆ, književnik ,pulicita
Fuad HADŽIHALILOVIĆ, dizajner
Aziz HADŽIHASANOVIĆ, novinar, publicista
Hatidža HADŽIOSMANOVIĆ, sudija Vrhovnog suda,član suda časti
Vefik HADŽISMAILOVIĆ, reditelj
Mehmed HALILOVIĆ, novinar
Muhamed HAMIDOVIĆ?
Florence HARTMANN, novinar i publicista
Mirza IDRIZOVIĆ, reditelj, preminuo
Zoran ILIĆ,, novinar
Željko IVANKOVIĆ, književnik
Fikret JAKIĆ, vojno lice
Victor JACKOVICH, diplomata
Milivoje JEFTIĆ, lektor, preminuo
Dunja JEKAUC, hemičar
Anton JEKAUC,ekonomista, član nadzornog
Vlado JOKANOVIĆ, glumac, preminuo
Zoran JORGAKIESKI, pisac, izdavač, Makedonija
Dževad JUZBAŠIĆ, profesor FF, historičar, akademik
Milica KAJEVIĆ, profesor
Aleksandar KALMAR, profesor EFS
Hanifa KAPIDŽIĆ-OSMANAGIĆ, profesor FF, akademik, kniževnik
Mujo KAFEDŽIĆ, vojno lice,član suda časti
Neven KAZAZOVIĆ, vojni analitičar,književnik
Čedo KISIĆ, književnik, preminuo
Stanko KOBLAR, Slovensko društvo Cankar Sarajevo, Ljubljana
Mladen KOLOBARIĆ, profesor, dizajner, slikar, preminuo
Suvad KONAKOVIĆ, advokat
Radomir KONSTANTINOVIĆ, filozof, književnik, Beograd, preminuo
Hans KOSCHNIK, diplomata
Dragutin KOSOVAC, privrednik, političar,preminuo
Mirko KOVAČ, književnik, preminuo
Nikola KOVAČ, knjievnik , diplomata,preminuo
Marko KOVAČEVIĆ, dramaturg, preminuo
Slaven KOVAČEVIĆ , političar
Elma KOVAČEVIĆ, diplomata
Franjo KOŽUL, profesor Pravnog fakulteta,preminuo
Fahrudin KREHO,prof FFs
Strajo KRSMANOVIĆ, novinar, društveni aktivist,  član predsjedništva
Adil KULENOVIĆ, profesor, novinar, osnivać i urednik NRTV 99, predsjednik
Slavo KUKIĆ, profesor Sveveučilišta, akademik
Tarik KUPUSOVIĆprofesor GAF, gradonačelnik potpredsjednik
Kemal KURSPAHIĆ, novinar i publicista
Zlata KURT, pisac,preminula
Mirsad KURTAGIĆ, društveni aktivista
Suvad KURTĆEHAJIĆ, profesor FPN
Senadin LAVIĆ, profesor FPN
Dubravko LOVRENOVIĆ, profesor FF, akademik
Željko MAJSTOROVIĆ, meteorolog
Mirjana MALIĆ, profesor SF, političar, bivši predsjednik
Toni MARAINI , italijanski pisac, istoričar i etnolog
Silvana MARIĆ, prvrednica
Fra Luka MARKEŠIĆ, profesor FT, predsjednik HNV
Juraj MARTINOVIĆ, profesor FF , akademik
Mahmut MAŠIĆ, ekonomista, preminuo
Božo MATIĆ, profesor EF, akademik, privrednik
Predrag MATVEJEVIĆ, profesor, književnik, akademik
Tadeusz MAZOWIECKI, diplomata, plitičar,preminuo
Mirjana MICEVSKA, novinar
Mensura-Lula MIKIELJ, društveni aktivist, Beograd
Planinka MIKULIĆ, slikar, preminula
Goran MIKULIĆ, izdavač
Neđo MILIĆEVIĆ, profesor Pravnog fakulteta, sudija Ustavnog suda
Jadranka MILIĆEVIĆ ?
Nada MLADINA, ljekar, društveni aktivista, političar, Tuzla
Rastko MOČNIK,
Smilja MUČIBABIĆ, profesor PMF,ekolog,preminula
Fadil MUŠANOVIĆ, sudija,član nadzornog
Tatjana NEIDHARDT, arhitekt, profesor AF
Boris NOVAK
Senka NOŽICA, advokat
Edo NUMANKADIĆ, slikar
Mustafa OMANOVIĆ, ekonomista, preminuo
Drenko ORAHOVAC, reditelj
Ratko OROZOVIĆ, reditelj, satiričar, generalni sekretar
Fra Marko ORŠOLIĆ, profesor FTFS , franjevac
Saliha ORUČ-ČUSTOVIĆ,profesor EFS, tehnolog, član predsjedništva
Josip OSTI, pjesnik
Ramy OURDAN, novinar i publicista
Zoran PAJIĆ, profesor Pravnog fakulteta, London
Sanko PANDUR,  hirurg
Rizah PAŠALIĆ, advokat
Mladen PAUNOVIĆ, novinar, preminuo
Borka PAVIĆEVIĆ, pubicista
Josip PEJAKOVIĆ, glumac
Latinka PEROVIĆ, profesor, istoričar, drušveni aktivista, Beograd
Ago PRLJAČA, vojno lice
Vladimir PREMEC, profesor FFS,akademik, potpredsjednik
Mirko PEJANOVIĆ, profesor FPN, akademik, političar
Vaso RADIĆ, revolucionar, gradonačelnik preminuo
Mićo RAKIĆ, diplomata, preminuo
Zinaid RALJEVIĆ, profesor ALU
Afan RAMIĆ, slikar, akademik
Ante RAOS, arhitekt
Sulejman REDŽIĆ,profesor PMF, ekolog, akademik, bivši predsjenik, preminuo
Enver REDŽIĆ, profesor, historičar, akademik, preminuo
Edina REŠIDOVI, advokat
Hidajet REPOVAC,profesor FPNS, bivši predsjednik član predsjedništva
Džemal REZAKOVIĆ, profesor FFS,preminuo
Teodor ROMANIĆ, dirigent
Stjepan ROŠ, profesor ALUS
Dževad ŠABANAGIĆ, maestro
Ćazim SADIKOVIĆ, profesor Pravnog fakulteta
Lada SADIKOVIĆ, profesor FKNS,član predsjedništva
Farida SADIKOVIĆ,doktor medicine, član suda časti
Slavko ŠANTIĆ, novinar, književnik
Džemil ŠARAC, vojno lice,preminuo
Izet SARAJLIĆ,pjesnik, akademik, preminuo
Obrad SAVIĆ, profesor, filozof, Beograd
Gancho SAVOV
Stana ŠEGO, inspektor  u obrazovanju
Vehid ŠEHIĆ, pravnik, društveni aktivist
Božidar-Gajo SEKULIĆ, profesor FPN
Radmila SEKULIĆ, profesor
Faruk SELESKOVIĆ ?
Rade ŠERBEDŽIJA, glumac
Ferhat ŠETA, diplomata
Petar SKERT, izdavač
Željko ŠKULJEVIĆ, profesor Pravnog fakulteta
Slobodan ŠNAJDER, književnik
Džemal SOKOLOVIĆ, profesor FPN
Borislav SPASOJEVIĆ, arhitekt
Vidosav STEVANOVIĆ, književnik, Kragujevac
Rudi STOJAK, profesor FPN, preminuo
Dragoljub STOJANOV, profesor Ekonomskog fakulteta, Rijeka
Ivan ŠTRAUS, arhitekta, profesor ALUS, akademik
Marko ŠUNJIĆ, profesor FF., povjesničar,preminuo
Ivan SUPEK, pulicista , filozof,preminuo
Gordana SUŠA, novinar
Martin TAIS, klimatolog
Francois TANGY, reditelj, Paris
Boris TIHI, profesor EF, akademik
Duško TOMIĆ, advokat
Miloš TRIFKOVIĆ, profesor EFS, akademik
Milan TRIVIĆ, novinar
Zoran UDOVIČIĆ, novinar
Midhat USČUPLIĆ,profesor ŠF, ekolog, akademik,preminuo
Fadil VELIĆ,
Lino VELJAK, profesor, filozof, Zagreb
Marko VEŠOVIĆ, profesor FFs, književnik
Fra Petar VIDIĆ, slikar , akademik
Svetlana ZEC, preminula
Safet ZEC, slikar
Miodrag ŽIVANOVIĆ, profesor FF Banja Luka
Rajko ŽIVKOVIĆ, novinar, predsjednik nadzornog odbora
Miladin ŽIVOTIĆ, profesor, filozof, predjednik Beogradskog kruga, preminuo
Memnuna ZVIZDIĆ,aktivistica u udruženj Žene ženama