UN ciljevi održivog razvoja do 2030. i BiH, sa posebnim osvrtom na okoliš i vode

Redovna sesija Kruga 99 održaće se u nedjelju na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, 29. septembra 2019. godine sa početkom u 11:00 sati, na temu:

UN ciljevi održivog razvoja do 2030. i BiH, sa posebnim osvrtom na okoliš i vode

Uvodničari:

M. sc. Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora za razvojno planiranje u Federalnom zavodu za programiranje razvoja;

Doc. dr. sc. Senad Oprašić, dipl. ing., šef Odsjeka za zaštitu okoline, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine; i

Prof. dr. Tarik Kupusović, dipl. inž. građ., Institut za hidrotehniku, d.d. Sarajevo.

Napomena:  Sesija će se moći pratiti “uživo” putem FB Kruga 99 –  live stream.