Univerzalni principi i bosanska stvarnost

Krug 99, Sarajevo
Rezime sesije 17.03.2024.-54  

Univerzalni principi i bosanska stvarnost

            Sva bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima, stoji u članu 1. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima UN-a. Ova rezolucija poslužila je kao temelj za donošenje novog internacionalnog ugovora – Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda sa svim njenim Protokolima. Konvencija je, kao takva, sastavni dio Ustava BiH, a ratifikovana je 1997. godine.           Konvencijom je ustanovljen Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu (čl. 19.). Države potpisnice Konvencije obvezuju se da će se podvrgnuti konačnoj presudi Evropskog suda u svakom sporu u kojem su stranke, a odgovornost za primjenu Konvencije, uz Sud, dijeli Odbor ministara, koji je nadležan za nadzor nad izvršenjem presuda Evropskog suda. U slučaju upornog i dosljednog odbijanja izvršenja presuda, Odbor ministara nadležan za nadzor nad izvršenjem presuda ESLJP može da posegne za radikalnim prijedlogom, kao krajnjom mjerom, a to je isključenje BiH iz Vijeća Evrope!           Dakle, pravno gledano ne postoji niti smije biti bilo kakva prepreka u provođenju svih presuda iz grupacije predmeta ‘’Sejdić-Finci’’. U julu ove godine će biti punih 10 godina od donošenja presude u predmetu ‘’Zornić vs. BiH’’. Svih ovih 10 godina etnonacionalšovinisti svojim političkim djelovanjem, bolje rečeno, zloupotrebom svoje političke moći uz svesrdnu pomoć susjeda iz Hrvatske i Srbije, koje pretenduju na suverenitet i teritorijalni integritet BiH, sprečavaju svaki pokušaj provedbe ovih presuda. Čak i Kristijan Šmit, u ulozi visokog predstavnika nadležnog za civilni aspekt Dejtonskog mirovnog sporazuma, zloupotrebljava svoju poziciju te, po nalogu Plenkovića, opstruira svaki pokušaj implementacije presuda. On čak i ne pokušava prikriti svoj servilni odnos prema premijeru RH, dapače, na stranici OHR-a i u medijima se hvali svojim podaničkim odnosom prema Plenkoviću i Vučiću. Da li je došlo vrijeme da se imenuje novi visoki predstavnik koji će u punom kapacitetu obnašati tu dužnost u korist BiH i svih njenih građana?
          Svi građani BiH, isto kao i građani bilo koje evropske države, zaslužuju pravo na bosanski nacionalni identitet bez etničke ili bilo koje druge pripadnosti, jer je to lični i privatni izbor svakog pojedinca naše domovine.
          Svi spinovi o napredovanju BiH na putu ka punopravnom članstvu u EU imaju za cilj predizbornu kampanju kako europarlamentaraca u junu ove godine tako i domaćih političara koji se pripremaju na ovaj način za oktobarske općinske izbore.
          Iako je najava preporuke za otvaranje pregovora o pristupanju EU za pozdraviti, ipak se pristup Bosne i Hercegovine EU treba tretirati i ubrzati kao pitanje restorativne pravde kako bi se “popravila šteta” ili “ispravila nepravda” koja je učinjena Bosni, kao žrtvi ratnih zločina koje su inicirali udruženi zločinački poduhvati vođeni istim principima i u Srbiji i u Hrvatskoj. Ovi udruženi zločinački poduhvati imali su za cilj geografsku teritoriju za stvaranje “Velike Srbije” i “Herceg-Bosne”, kao dio eliminacijskih poduhvata sličnih nacionalsocijalističkoj ideologiji lebsensrauma koja je opravdavala teritorijalno osvajanje i eliminaciju stanovništva. Internacionalna zajednica treba prepoznati svoju odgovornost za nesprečavanje navedenih zločina koji potiču iz Beograda i Zagreba.
          Najava predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen da “Komisija preporučuje Vijeću da otvori pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom” u očekivanju “daljnjih koraka” izgleda samo odgađa proces koji bi trebao biti tretiran sa većim osjećajem hitnosti.
          Član 1. postojećeg Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju odnosi se na jačanje demokratije i vladavinu prava. Iako su presude Evropskog suda za ljudska prava zaista pozivale na „demokratske aranžmane bez odlaganja“, Bosna nije dobila podršku u tom pogledu. Očigledna zabrinutost vezana za Putinov vanjskopolitički cilj da ujedini “bratske narode” i strateški odnos Milorada Dodika sa Putinom je da bi entitet Republika Srpska mogao postati još jedan Donbas. Republika Srpska već služi kao prva linija otpora prema EU i NATO-u. Stoga bi članstvo Bosne u EU konačno pružilo punu podršku ustavnim reformama i obnovi vladavine prava koja je do sada nedostajala.
**
Uvodničari na sjednici bili su članovi Kruga 99: Azra Zornić, apelantica pred Europskim sudom za ljudska prava i podnositeljica krivične prijave protiv Dragana Čovića i David Pettigrew, profesor filozofije i studija holokausta i genocida, SAD
**
Adil Kulenović, predsjednik
 
Association of Independent Intellectuals – Circle 99 (Bosnian: Krug 99), a leading Bosnian think-tank, was established in Sarajevo in 1993, in the midst of the Bosnian war (1992-1995), while the capital was under siege. Circle 99 provides a platform to bring together intellectuals of various professional and ethnic identities; university professors, members of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, artists, journalists, entrepreneurs, diplomats, and other prominent figures from Bosnia and from abroad. Multidisciplinary discussions and initiatives are held each Sunday throughout the academic year, in the form of regular sessions about politics, science, education, culture, economy, and other societal issues. The overall goal is to sensitize the public towards a democratic transformation, achieving and maintaining peace, and integration of modern Bosnia into the community of countries fostering liberal democracy. Circle 99 has been declared an organization of special significance for the city of Sarajevo.