Uvodno obrazloženje teme: …suverenitet i udari na ustavni poredak BiH

Tema Kruga 99 „Izgradnja demokratskih institucija, borba za suverenitet i udari na ustavni poredak države BiH“, održava se u okolnostima teške političke krize i ozbiljnih sigurnosnih prijetnji za sve građane BiH.

Zbog toga se želim iskreno zahvaliti našem današnjem uvodničaru koji se baš u ovom trenutku odazvao na naš poziv – Nj.E. Šefiku Džaferoviću, članu Predsjedništva BiH. Naravno da ga ne trebam posebno predstavljati već samom činjenicom da je i u dosadašnjem  28.-o godišnjem radu Kruga 99 bio više puta uvodničar na našim sesijama.

Ipak, zbog okolnosti u kojima se odvija današnja sesija, želim istaći, u najkraćem, nekoliko akcenata iz godinama građenih stavova Kruga 99 povodom teme:

  1. Predratno urušavanje i napadi na ustavni poredak Republike Bosne i Hercegovine koji su doveli do rata, eskaliraju danas od istih političkih ideologija i  ekspanzionističkih interesa susjeda i njihovih ovdašnjih političkih kolaboranata i stranačkih aktera. 
  2. Dio internacionalnih političkih subjekata, kao i tokom rata, degradiraju legalne institucije i suverenitet države, dajući status pregovarača samozvanim liderima etničkih grupa, te tako oduzimaju pravo na demokratsku budućnost i razvoj političkog sistema BiH primjerenog liberalno demokratskim vrijednostima. Etnička identifikacija kao osnova za uspostavljanje vladajućih struktura mora biti odbačena jasnim konceptom građanskih političkih prava, građanskog uređenja  države i demokratske nacije, po uzoru na bilo koju zapadnu demokraciju.
  3. Odgovornost Srbije i Hrvatske za presuđene udružene zločinačke poduhvate i genocid i, slijedstveno tome, njihove obaveze na otklanjanju političkih, institucionalnih, materijalnih i moralnih posljedica zbog razornog djelovanja protiv BiH, transformišu se u hegemonijska, paternalistička i ekspanzionistička prava i praksu koja pregovarači internacionalne realpolitike  legitimiziraju sada kao i nekada, politikom neprincipijelnih kompromisa sa takvim stanjem i pritiscima na državotvorne, suverenističke aktere.
  4. Državotvorne političke snage moraju energično odbiti i na unutrašnjem i na spoljnjem planu bilo kakvo tretiranje BiH i razvoja njenog političkog sistema kao specijalnog slučaja, corpusa separatuma, izvan modernih demokratskih nacija i suverenih država. Nužan uslov tome jeste državotvorno  političko jedinstvo na jasnoj viziji i strategiji daljeg razvoja i prosperiteta države i društva.
  5. Institucionalni odgovor na najave nasilja u rušenju ustavnog poretka, državnih zakona i prekompozicije države mora biti prepoznatljiv i jasan. Nedostatak očekivane odlučnosti institucija mora otvoriti proces traganja za alternativama i obavezama garanata Dejtonskog sporazuma, uključujući i sistem samozaštite stanovništva.  

Adil Kulenović, 31.10.21.