Da su načela humanizma u politici mogući, dokaz je cjelokupno političko djelovanje i moralan odnos prema građanima i narodima B i H Stjepana Mesića

                                                      SAOPŠTENJE               povodom izbora Počasnog građanina Grada Sarajeva na čast Stjepana Mesića Mi, predstavnici organizacija civilnog društva,  Hrvatskog narodnog vijeće BiH, Srpskog građanskog vijeća – Pokret za ravnopravnost, Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ i Asocijacije nezavisnih intelektualaca – Krug 99, izražavamo podršku Gradskom vijeću i Gradonačelniku Grada Sarajeva, na moralno ispravnoj i politički korektnoj odluci da se priznanje Počasnog građanina Grada Sarajeva dodijeli na čast Stjepana Mesića. Na ovaj način želimo podijeli i potvrditi opšteprihvaćeno mišljenje građana Sarajeva da je Stjepan Mesić i u ratu i u miru, za vrijeme opsade i poslijeratnih napora na obnovi zajedničkog života u razumijevanju i uvažavanju, dao nemjerljive doprinose afirmaciji Sarajeva  kao Glavnog grada BiH, i u regionalnim i u internacionalnim okvirima. Neovisno od političke pozicije, i kao građanin i kao državnik, Stjepan Mesić je ostao konzistentan u ohrabrivanju građana Sarajeva i Bosne i Hercegovine  na očuvanju kulture bosanskohercegovačkog načina života, ali i pozicije nezavisne i suverene Države BiH. Naspram vanjskih i unutarnjih sila razaranja i destrukcije, etnoteritorijalnih podjela i prisvajanja, nametanja ideologija zla  i sukoba, glas Stjepana Mesića širio je istinu o Sarajevu i BiH čak i onda kada je to sasvim direktno ugrožavalo njegovu egzistenciju i politički opstanak. Da su načela humanizma u politici mogući, dokaz je cjelokupno političko djelovanje i moralan odnos prema građanima i narodima Bosne i Hercegovine Stjepana Mesića.         Hrvatsko narodno vijeće BiH                                          Srpsko građansko vijeće – PR                                  prof.dr. Marinko Pejić, predsjednik                                                Sretko Radišić                                                            Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“        Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99               Prof.dr. Senadin Lavić                                                   Adil Kulenović            Sarajevo, 24. marta 2018. godine            
Please follow and like us:
error