IZJAVA Kruga 99: Centar upravljanja aktuelnom krizom i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini je isti – Aleksandar Vučić

IZJAVA Kruga 99 o temi „Iz političke krize u krizu – šta su uzroci!?“

Političke namjere aktera disolucije BiH i urušavanja Crne Gore i u Bosni i Hercegovini i van nje, najvećim dijelom i imaju za cilj ostvarivanja neostvarenih ratnih ciljeva.

Centar upravljanja aktuelnom krizom i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini je isti – Aleksandar Vučić,  sa svojim  političkim piunima i izvršiocima i u jednoj, i u drugoj državi. Naša javnost mora znati da osionost Milorada Dodika ne crpi snagu iz ustavne problematike u Bosni i Hercegovini, već antidejtonskog  djelovanja i podrške Srbije. Srbija koristi nedostatak internacionalne vizije, liderstva i odlučnosti svjedoka i potpisnika Dejtonskog sporazuma, u cilju eskalacije krize i realizacije interesa nikad odbačene politike Velike Srbije.

Bez NATO sigurnosnih garancija za BiH mi moramo razmišljati o osloncu na vlastite snage radi sigurnosti našeg stanovništva i države, o aktivnom sistemu samozaštite stanovništva za sve eventualne vanredne situacije, uključujući i iznalaženje novih potencijalnih prijatelja i izgradnje političkih savezništava.

Konačno, sve to nas prisiljava da ustrajavajući na komemoraciji žrtava presuđenog genocida i udruženog zločinačkog poduhvata, te individualnom kažnjavanju počinilaca, snažano istaknemo  politički zahtjev i pokrenemo internacionalni pravni postupak na otklanjanju političkih posljedica i na tome uspostavljenih tvorevina koje su nastale kao rezultat genocida i UZP-a. Dakle i RS-a i puzeće reafirmacije tzv. HRHB. Tim prije što su i sve odluke i ustavni aranžmani nastali nakon presuđenog, u uslovima genocida, za internacionalno pravo ništave.

Ovako, čini se da je zločin genocida i UZP-a nagrađen tvorevinama koje u miru, drugim sredstvima i na druge načine, realiziraju i implementiraju upravo i ciljeve i motive i  jednog i drugog. A to nije put koji ne samo nama u BiH, već i cijelom svijetu, može donijeti mir i stabilnost, nego naprotiv ohrabruje neke nove kreatore genocida i UZP-a  kako ovdje tako i na drugim prostorima.

Krug 99 poziva sve aktere državotvorne politike da se odbace strančarenja i jeftine propagandne trikove radi jedinstvenog odgovora na najizazovniju političku krizu od Dejtona do danas, uključujući i mobiliziranja građanskog otpora.

Adil Kulenović

16. februar 2020.