Ambasador Španije: da se prihvati istina i priznanje genocida od strane svih

Govor ambasadora Španije povodom Državnog praznika 2020 godine

Žao mi je što nas izvanredne mjere opreza zbog pandemije sprečavaju da uz uobičajeni prijem proslavimo državni praznik, Dan hispanizma, 12.oktobar, ali ipak ne želim da propustim da vlastima i narodu BiH uputim toplu poruku podrške i solidarnosti u ovim teškim vremenima za sviju nas. Samo zajedničkom borbom ćemo savladati pandemiju i njene posljedice. Također želim još jednom potvrditi da Španija podržava i želi sarađivati sa BiH u njenim euroatlantskim aspiracijama.

Suočavamo se sa teškim periodom u Španiji, Latinskoj Americi, BiH, Evropi i cijelom svijetu. Pandemija i dalje nosi mnogo života i teško pogađa naše privrede i naša društva. Već, nažalost, prolazimo kroz drugi val zaraze koji nas primorava da udvostručimo naše napore, poboljšamo  naše sisteme otpornosti na krize i poboljšamo saradnju. Nadamo se da ćemo uz zdravstvene mjere u primjeni uskoro moći da računamo i na efikasnu vakcinu. Moćne farmakološke kompanije u cijelom svijetu uz značajno javno financiranje neumorno rade na postizanju ovog cilja. 

EU, čiji je Španija dio, pokazuje veliku solidarnost kako na zdravstvenom, tako i na financijskom planu, ne samo prema svojim članovima, već i prema BiH i zemljama Zap.Balkana. Ova regija Evrope predstavlja zonu prioritarnog interesa zbog svog nastojanja da se pridruži EU i podrške koju za to ima među zemljama članicama EU. Zbog toga sa zadovoljstvom konstatiram da je uz Program zdravstvene i financijske pomoći za ublažavanje posljedica pandemije za BiH i zemlje Zap.Balkana, UE upravo predstavila i ekonomski i investicijski paket za ovu regiju vrijedan 9 milijardi eura. To je ozbiljna financijska pomoć koja će omogućiti poboljšanje infrastrukture BiH i revitalizaciju njene ekonomije i njeno približavanje ekonomiji EU.

Kako znate, Španija je, kao i druge zemlje EU, primjetno pogođena pandemijom koja šteti zdravlju našeg društva i negativno pogađa našu ekonomiju; posebno je oštećen naš turistički sektor, jedan od najvećih na svijetu, uz veoma negativne posljedice po radna mjesta. Srećom, Španija će biti jedan od najvećih korisnika Evropskog plana ekonomskog i investicijskog jačanja, koji pokazuje solidarni i kapacitet za saradnju zemalja članica u vanrednim situacijama. Taj solidarni i kapacitet za saradnju, ta sigurnosna mreža, bi trebalo da bude podsticaj za BiH i Zap. Balkan da udvostruče svoje reformske napore kako bi brže napredovali prema EU.

U decembru ove godine se puni 25 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, kao što se i ovog juna obilježilo 25 godina od genocida u Srebrenici. Pandemija je spriječila da naš predsjednik Vlade, gdin Pedro Sanchez i druge značajne ličnosti iz međunarodne zajednice budu fizički prisutni u Srebrenici; ipak, kako znate, Španija i mnoge druge zemlje uputili su svoje poruke solidarnosti i podrške i pozive na pomirenje. Naš je predsjednik Vlade izrazio suosjećanje Španaca i njihove Vlade sa žrtvama i potrebu da se prihvati istina i s njom, priznanje genocida od strane svih. Pomirenje je jedini način da zarastu rane i da se postigne aktivni i stabilni mir, te opšta volja da se izgradi zemlja sa više sigurnosti i ekonomskog i društvenog blagostanja.

Obilježavanje 25. godišnjice Dejtonskog sporazuma u decembru treba da posluži kao šansa da se razmisli o miru koji je njime postignut u BiH i o tome na koji način su iskorištene prilike koje je on pružio da se izgradi jedna slobodna i prosperitetna zemlja za njene građane. BiH je zaslužila budućnost u kojoj sloboda, autentičan suživot, rad i pomirenje čine paradigmu boljeg života, bez potrebe za iseljenjem. Ova paradigma je osnova EU kojoj se BiH želi pridružiti i treba da bude podsticaj za napredovanje ka evropskoj perspektivi. Samo pripadnost najčvršćim evropskim i zapadnim institucijama BiH može da osigura budućnost slobode, prosperiteta i sigurnosti.

Zato, dopustite mi da virtuelno nazdravim blagostanju Španije i BiH. Zajedničkom borbom ćemo pobijediti pandemiju!

José María Valdemoro Giménez

Ambasador Španije