Amela Dautbegović: MIGRANTI U PROCJEPU POLITIKE I HUMANITARNOG PRAVA

Amela Dautbegović, dipl.pravnik

ASOCIJACIJA NEZAVISNIH INTELEKTUALACA

KRUG 99, SARAJEVO – Uvodno izlaganje na sesiji od 20.maja 2018.

Govorit ću kao diplomirana pravnica, resorna ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice i dugogodišnja uposlenica Ministarstva sigurnosti BiH

Krenimo redom :

U Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini dogodilo se ono što se  očekivalo već skoro tri godine.

Konkretno, dugo se znalo za rutu koja je prolazila pored BiH kroz Tursku, Grčku, Makedoniju, Srbiju, pa preko Mađarske dalje u Evropu.

S tim u vezi, Bosne i Hercegovina je očigledno nespremna dočekala migrantski talas (nema dovoljno uvjeta za prihvat i smještaj, ali po mom mišljenju još je opasnije to što nema usuglašenih državnih politika ili bolje rečeno nema usuglašenih nikakvih politika po pitanju prihvata migranata i odnosa države prema tom pitanju).

Vlada Kantona Sarajevo, tu je jasna – politika je humanitarno zbrinjavanje u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima i u suradnji sa nadležnim državnim institucijama.

Naš pristup je organizirani i siguran, humanitaran pristup i smještaj.

MUP Kantona Sarajevo i Uprava policije, kontrolišu situaciju i uradili su izuzetno dobar posao u smislu pračenja stanja, prikupljanja podataka i koordinaciji aktivnosti sa nadležnim institucijama po predmetnom pitanju.

Priliv u Kanton Sarajevo je bio nekontrolisan, zbog očiglednih propusta ili bolje rečeno nespremnosti nadležnih državnih institucija, prije svega Ministarstva sigurnosti, Službe za poslove za strance, DGS i dr.

Rezultat toga su ilegalne migracije, prelazak državne granice, ulasci i njihovo kretanje u BiH.

Radi o nadležnostima državnih institucija, ali priliv  migranata i njihov boravak na otvorenom i javnom prostoru i improvizovanim smještajnim kapacitetima na području kantona Sarajevo, pogotovo na urbanom području grada Sarajeva, ali i nelegalnom smještaju kod privatnih lica, stvara obavezu urgentnog postupanja.

Situacija je prijetila i prijeti  narušavanju sigurnosnog stanja u Kantonu Sarajevo, ali i stvaranju rizika po zdravlje građana kantona i samih migranata, te se institucije KS, uključuju u rješavanje ovog pitanja.

Istina, sada su oformljeni državni timovi, počele su konsultacije, međutim šteta je nanešena i treba to sada u hodu otklanjati .

Reagirali smo u resornom ministarstvu još u januaru i februaru ove godine, pisali i pozivali nadležne institucije na reakciju.       

Dat ću Vam par podataka iz Kantona Sarajevo :

Prema evidencijama MUP-a i Uprave policije, u KS pristigli su migranti iz Sirije, Libana, Palestine, Alžira, Maroka, Tunisa, Turske, Pakistana, Maroka, Irana, Afganistana, Libije, Egipta, Obale Slonovače, Nigerije, Libanona, Bangladeša, Čečenije. Njihov broj se još utvrđuje .

Kompletna Vlada, ali i gradske i opčinske strukture, uključile su se poslove prihvata i zbrinjavanja, počela se dijeliti pomoć, osigurava se hrana i primarna zdravstvena zaštita, u Hitnoj pomoći i domovima zdravlja.

Kako se radi o nadležnostima državnih institucija, Kanton Sarajevo, dok se ne izvrši evidentiranje i utvrđivanje, priznavanje statusa, ne bi trebao sudjelovati u aktivnostima na prihvatu i smještaju, jer se do tog trenutka, radi de jure i de facto o ilegalnim migracijama .

Ovako, po onoj narodnoj „rodilo se, valja ga ninati“, moralo se reagirati .

Puno je podrške došlo od domačćh i međunarodnih nevladinih organizacija, kao što su UNHCR, IOM, Fondacija BH inicijativa žena, Crveni križ i dr., ali i privatna lica-volonteri koja su se solidarisala i pružala pomoć ovim veoma ugroženim osobama.

Problemi su brojni, od osiguranja ishrane i higijenskih uvjeta, smještaja i osnovnih uvjeta za boravak (kreveti, ćebad, toaleti), do zdravstvena zaštite.

Uz to je paralelno rađen i popis-evidentiranje ovih osoba, tako da je stanje stavljeno pod kontrolu.

Nakon propusta državnih vlasti prije svega po pitanju kontrole granica, izgleda da je u ovom trenutku smanjen broj ilegalnih ulazaka u BiH.

Pratit ćemo narednih dana razvoj situacije i paralelno raditi na realizaciji svih obaveza koje u smislu humanitarnog i sistemskog rješenja, budu donešene od strane nadležnih institucija BiH.

Pristup pravima, možemo raditi samo u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu, jer sve drugo bi bilo ilegalno i nije moguće uklopiti u važeći sistem. Ako se ne bude poštivala ova hijerarhija i subordinacija, imat ćemo ozbiljne pravne i financijske posljedice .

Očekujemo političku stabilizaciju stanja, a ona zavisi od stavljanja pod kontrolu problema, prikupljanja podataka, rješavanja statusnih pitanja, dogovora i dobre koordinacije između institucija od vrha države do lokalne zajednice.

Zato dajemo podršku oformljenom timu na nivou BiH, očekujemo da ravnomjerno rasporede obaveze po ovom međunarodnopravnom i humanitarnom pitanju.

Pod navedenim uvjetima, Kanton Sarajevo će raditi organizirano kroz Vladine institucije.

Prvi korak je učinjen, na vanrednoj sjednici Vlade KS u petak, oformljen je Operativni štab Kantona Sarajevo na čijem je čelu Premijer, zamjenik je resorna ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice, a u sastavu tima su ministar MUP-a, ministarica zdravstva, ministar pravde i uprave, komandant CZ KS, direktorica za direkcije za robne rezerve, direktor JU «Kantonalni centar za socijalni rad», načelnici općina .

Zadaci Operativnog štaba Kantona Sarajevo:

1.Osigurati i urediti organizirani prihvat, migranata koordinirano sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Službom za poslove sa strancima BiH, kao i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom unutrašnjih poslova KS, po pitanjima utvrđivanja pravnog statusa, prava na prihvat, smještaj, ishranu, zdravstvenu zaštitu kao i načina ostvarivanja prava na socijalnu pomoć osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini.

2.Razmotriti raspoloživost smještajnih kapaciteta te pokušati iznaći mogućnost privremenog smještaja migranata u objekte u kojima se mogu obezbjediti prihvatljivi uslovi boravka, kako bi se uspostavio adekvatan institucionalni nadzor u vrijeme boravka istih na području Kantona Sarajevo od strane nadležnih institucija

3.Razmotriti mogućnost koordiniranog odgovora u vezi zdravstvene zaštite i ishrane migranata koji borave na području Kantona Sarajevo.