Cikotić: NATO simbolizira stabilnost i prosperitet

Ned, 26.05.2019. 14:01 

SARAJEVO, 26. maja (FENA) – NATO predstavlja najefikasniju i najuspješniju međunarodnu organizaciju u dosadašnjoj historiji, odnosno političko-vojni savez koji simbolizira stabilnost i prosperitet i za sve članice punih sedam decenija garantira mir vlastitim mehanizmom kolektivne sigurnosti.

Istaknuo je to danas dr. Selmo Cikotić, bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine, govoreći kao uvodničar redovne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca – ‘Krug 99’ o temi „Da li Bosna i Hercegovina ima alternativu za NATO?“

Ocijenio je kako NATO s Bosnom i Hercegoviniom ima posebno kompleksan i bogat odnos, odnosno da je donio mir u BiH, omogućio primjenu Mirovnog sporazuma i stabilizaciju nakon minulog rata (1992-1995.), te podržao odbrambenu reformu koja svjedoči o tome na kakav način se kreativno može posmatrati i nadgrađivati Dayton u interesu svih naroda i građana BiH.

– NATO je danas od svih međunarodnih organizacija, ili aktera sigurnosti jedini koji ima konkretne i efikasne metode da se nosi s mnoštvom savremenih međunarodnih sigurnosnih rizika – kazao je Cikotić, navodeći kako se pitanje sadržano u naslovu teme postavlja u kontekstu činjenice da se od jedne političke opcije u BiH osporava daljnji napredak prema punopravnom članstvu u NATO-u.

Suštinskim u tom pogledu smatra pitanje – da li mehanizam dogovaranja, postizanja sporazuma u BiH i poštivanja tih sporazuma ima alternativu?, aludirajući pritom na ranije postignute saglasnosti i dogovore kojima su put ka NATO-u i aspiracije za članstvo u tom savezu označeni strateškim vanjskopolitičkim opredjeljenjem, koje je utvrđeno i u Zakonu o odbrani (2005), ali i strateškim dokumentima – Sigurnosna politika BiH (2006), Odbrambena politika BiH (2008) i Strategija vanjske politike BiH (2018).

– Ako sve ono što mi dogovorimo ovdje u jednom trenutku za nekoga iz bilo kakvih razloga više ne važi, koji je to onda kredibilitet nas kao ljudi, političkih institucija i stranaka koje zastupamo i međunarodnih obaveza koje u tom smislu preuzimamo – upitao se Cikotić, podsjećajući da je NATO put BiH dugi niz godina uživao punu podršku različitih političkih opcija iz RS-a, a da je sada na vlasti u tom bh. entitetu opcija koja kaže – mi ne želimo u NATO i ne želimo da primjenjujemo MAP (Membership Action Plan – Akcijski plan za članstvo u NATO-u).

Istovremeno, ističe kako je to nešto što predstavlja unutarnje pitanje BiH, te da se mora tražiti jedan racionalniji, fleksibilniji i konstruktivniji pristup, a u kontekstu zastoja koji karakterizira situaciju u vezi s (ne)usvajanjem prvog Godišnjeg nacionalnog plana (ANP) koji treba poslati u Bruxelles nakon aktivacije MAP-a.

– Lako je u BiH napraviti problem i ne mislim da se snaga pokazuje time što će se nešto zaustaviti, ili srušiti. Suštinski lideri pokazuju snagu svojom sposobnošću da nešto pokrenu ili nešto naprave – konstatirao je Cikotić.

Odgovarajući na novinarska pitanja upućena u kontekstu jačanja sigurnosnih aspekata u BiH, te prisutnih prijetnji, Cikotić je ocijenio kako savremeni rizici i prijetnje ne poznaju granice, a da su mnoge univerzalne, odnosno da je globalizacijom, sigurnost postala univerzalan i nedjeljiv proces, te da svi oni koji pokušavaju da se suprotstvaljaju toj matrici, „na ovaj, ili onaj način, prije ili kasnije, gube tu bitku“.

Na upit o tome zašto je došlo do promjene u odnosu prema NATO-u od određenih političkih opcija, Cikotić je podsjetio da postoje višestruke obaveze – zakonske i međunarodne koje potvrđuju spremnost BiH za ulazak u NATO-savez, te da smatra da je promjena u tom pogledu uvjetovana uvjerenjem pojedinih političkih lidera da je došlo do promjene geopolitičkih odnosa koji mogu ići u prilog drugačijim političkim konceptima.

Dodao je kako nagle promjene kursa mogu biti štetne, pogotovo za nosioce tih promjena.

Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović kazao je kako većina građana u BiH smatra da za NATO nema alternative, te da je jedina prava opcija kretanje ka evroatlantskim integracijama, a što jamči stabilnost i sigurnost u bh. i širim okvirima.

Pozvao je uime asocijacije koju predstavlja na racionalan pristup na tom planu, potcrtavši sve benefite koje članstvo u NATO-u donosi, a što, osim sigurnosnog aspekta, obuhvata i druge kvalitete, uključujući jačanje pravne države i neophodne reforme, kao i obimnije investiranje, ekonomski i svaki drugi prosperitet.

BIH NATO ASPIRACIJE

(FENA) H.D.