Krug 99 – Kriva interpretacija pojmova u političkoj retorici

Krug 99 – Kriva interpretacija pojmova u političkoj retorici

Foto Fena: Hazim Aljović

SARAJEVO, 22. oktobra (FENA) – Članovi Asocijacije intelektualaca „Krug 99“ na današnjoj redovnoj sesiji konstatovali su da sve dotle dok se u političkoj retorici u BiH krivo interpretiraju pojmovi konstitutivnost naroda, vitalni nacionalni interes i specijalne paralelne veze, BiH neće biti država sa visoko razvijenim standardima.

– Za razvoj paternlizama danas se koriste krive tri interpretacije jezičkopravne kategorije. Prema Ustavu, konstitutivni narodi su ustavnotvorni narodi to jest oni koji su utvrdili Ustav BiH. Jedna izvedenice od tog pojma, koja je nedavno plasirana u politički prostor jeste pojam jednakopravnost naroda, koja nije ustavna i pravna kategorija, koja je jednakopravnost građana i individua, a ne nekih kolektiviteta – izjavio je profesor Hazim Bašić.

Drugi termin, kojim se po njegovim riječima manipulira, je vitalni nacionalni interes, koji je rezerviran za državni nivo, gdje nije definiran, a predefiniran je na entitetskim nivoima.

Specijalne paralelne veze je krivi naziv za orginalni pojam posebni paralelni odnosi, koji prema Ustavu BiH mogu imati entiteti sa nekom od susjednih država.

– Ovdje je naglasak na riječi paralelni. Imamo situaciju gdje se ova riječ ne poštuje. Posebni odnosi mogu se razvijati tek nakon što se uspostave odnosi na državnom nivou, a zatim je moguće razvijati paralelne odnose entitet i susjedna država  – ukazao je Bašić.

Doc.dr. Sanko Pandur potcrtao je da se „ono što se nije fizički iselilo iz BiH mentalno iseljava negacijom postojanja zemlje i države u kojoj su rođeni i u kojoj žive“.

– BiH je zemlja sa hiljadugodišnjom tradicijom i narodi koji je baštine moraju konačno to da shvate. Paternalizam je po definiciji uzimanje sebi za pravo starijeg i skrbi nad nejakim. Kod nas se dešava obrnuto da nejak ili onaj koji se tako osjeća daje pravo jačem da nad njim vlada ili skrbi. To je pogubno da ovu zemlju – naglasio je Pandur.  

Analitičar geopolitičkih i društveno-političkih procesa u regionu Blagoje Grahovac ukazao je da „iako prostor bivše države (zapadni Balkan) ciklično mijenja stanje – danas je prekonfliktni, sutra postokonfliktni region i tako u nedogled”.

Razlog za promjenu ovako cikličnog prekonfliktnog odnosno postkonfliktnog stanja leži u tome „što imamo nesreću da više od 30 godina vlast u državama bivše Jugoslavije drže ratne partije“.

– Budite ubijeđeni da građane Srbije i BiH niko više ne može nagovoriti na rat, iako neprekidno političke elite podgrijavaju populus da su nacije i države ugrožene. To rade jer su to posljednji mehanizmi, koji su vladajući postavili da drže narod u potčinjenosti. BiH ne treba tutora nego prijatelja. Svi oni koji misle da tutorstvom nad BiH mogu uzeti dio ili nešto su u velikoj zabludi – zaključio je Grahovac na sesiji Kruga 99 čija je tema bila “Bosanska šutnja i legitimizacija paternalizma prema BiH”.

(FENA) F.F.