Krug 99: U epohi etnicizma potpuno zanemaren govor o bosanskoj državi

Lavić: Fašističke ideologije stvorile stanje neizvjesnosti i beznađa

Foto: Fena/Hana Imamović

SARAJEVO, 7. aprila (FENA) – Brojni oblici fašističke ideologije, etnofaulizma, nepoštivanja ljudskih prava, promicanje kolektivnih identiteta, negiranje vladavine prava i nepoštovanje suvereniteta Bosne i Hercegovine doveli su do stanja opće nesigurnosti, javnog konflikta i straha.

Ocijenjeno je to na današnjoj redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualca – Krug 99 na kojoj je kao uvodničar o temi “Hegemonske politike protiv BiH i pojmovna zbrka” govorio profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu dr. Sanadin Lavić.

Kako je napomenuo upravo su fašističke ideologije stvorile stanje neizvjesnosti, beznađa i dezorijentarinosti, a one su svojim hegemonističkim projekcijama potčinile i zloupotrijebile društvene sisteme.

Profesor Lavić iznio je zbog toga stav da je osnovni cilj tih projekcija u posljednjih 30 godina bio ugasiti svaki oblik mogućnosti bosanskog suvereniteta ili osporiti postajanje BiH kao države, no to je samo nastavak antibosanske politike 20. stoljeća kada su kovani planovi za podjelu teritorije.

– Sve bosansko razlaže se na tri – tri naroda, tri etničke grupe, tri religije, općenito tri kao jedini smisao života u BiH. Neprestano se ističe da je BiH država tri konstitutivna naroda, a nikada se ne ističe i država “svih njenih građana” – upozorio je profesor Lavić.

Da su se hegemonističke politike prema BiH formirale davno još polovinom 19. stoljeća tvrdi i predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović koji je napomenuo da je takve politike moguće prepoznati na svakom koraku, a usmjerene su na osporavanje suvereniteta BiH.

Podvukao je da ukoliko se insistira na tome da je narod jednako država u tumačenju etničke pripadnosti, onda su sve granice na Balkanu otvorene i to je, ocjenjuje Kulenović, opasnost za cijelu Evropu, ali i svijet.

– Na taj način odustalo bi se od osnovnih principa evropske Konferencije za sigurnost i saradnju u kojoj je rečeno da se pitanje nacionalnih državnih granica neće mijenjati – zaključio je Kulenović.

Najavljeno je da bi se u junu trebala organizirati međunarodna konferencija koja će se, između ostaloga, baviti i pojmovima koji se tiču hegemonističke politike u BiH kada će se na sutručan i multidisciplinarni način govoriti o ovim pitanjima.

Krug 99: U epohi etnicizma potpuno zanemaren govor o bosanskoj državi
– O temi “Hegemonijske politike protiv Bosne i pojmovna zbrka”, govorio je Senadin Lavić, s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu

SARAJEVO (AA) – Država BiH nije sastavljena od entiteta i naroda, ona se sastoji od konstituentnih elemenata. Država Bosna nije složena država, državna zajednica – ona je prosta visokodecentralizirana država, kakvih danas ima mnogo u svijetu, rečeno je na redovnoj sesiji Kruga 99 održanoj u nedjelju u Sarajevu, javlja Anadolu Agency (AA).

O temi “Hegemonijske politike protiv Bosne i pojmovna zbrka“, govorio je Senadin Lavić, s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Lavić je prilikom iznošenja prve sintagme “Hegemonijski projekti protiv Bosne“ govorio o pojavi ideologija koje bitno utiču na odvijanje političkog, kulturnog, ekonomskog i bilo kojeg drugog oblika življenja u BiH.

Iznio je i tezu kako je osnovni cilj svih hegemonijskih projekcija u zadnjih 30 godina bio ugasiti bilo kakav oblik i mogućnost bosanskog suvereniteta ili osporiti postojanje Bosne kao države.

“Taj cilj je nastavak cjelokupne antibosanske politike u 20. stoljeću, naročito one politike koja je krenula poslije 1918. godine, koja se odvijala kroz dogovaranje nacionalističkih projekcija iz susjednih zemalja, oko podjele bosanske teritorije”, pojasnio je Lavić.

Iznio je i drugu ideju o kojoj je danas govorio, a pojasnio je kako je riječ o konceptu planske pojmovne ”zbrke koja se u BiH interpretira unazad tri decenije”.

“U epohi etnicizma ili dominacije etničko-religijskih narativa potpuno je zanemaren govor o Bosni i bosanskoj državi. Čini se, nažalost, kao da je važnija pripovijest o etničkim konstrukcijama indentiteta pojedinaca nego države Bosne koja je potpuno zanemarena”, rekao je Lavić. 

Dodao je kako se nažalost, sve bosansko unazad 30 i više godina, razlaže na tri naroda, tri etničke grupe, tri religijske grupe ili tri etničko-religijske grupe.

“U tome se pojavljuje dvostruka mogućnost, prvo da se sa strane neprestano utiče preko razdijeljenih etničko-religijskih grupa utiče na funkcioniranje BiH kao države i drugo da se Bosna predstavi kao konstituirana ili sastavljena od tri etničke grupe. Time se krivotvori bosanska povijest i bosanski politički bitak”, smatra Lavić.

Dodao je kako se neprestano ponavlja da je Bosna država sastavljena od tri konstitutivna naroda (etnotriniteta), a ne govori se da je to država “svih njezinih građana”.

“Između ova dva iskaza, stoji sva naša dezorijentiranost u vezi s Bosnom i bosanskom državotvornom svijesti. Nas već dugo dresiraju ili navikavaju da Bosnu posmatramo kao državu tri odvojena naroda, tri različita naroda, tri odvojena svijeta. To je osnova etnokratije i etno politike koja u sebi sadrži prikrivene intencije susjednih nacionalnih projekata prema Bosni”, pojasnio je Lavić.

Dodao je kako je politika u Bosni određena stalnim vraćanjem u neko imaginarno predpolitičko stanje u kojem dominira predstava naroda kao jedine političke jedinice u sebi homogene, monolitne i odijeljene od drugih sličnih jedinica na određenom teritoriju. 

“Krivotvori se naziv entiteta jer se manji entitet predstavlja kao republika, kao država, nešto samostalno i govori se o republičkim institucijama, a ne o entitetskim. Ustvari, radi se o entitetima u BiH koji su samo entiteti, nisu države ni republike, već administrativne jedinice unutar države BiH”, pojasnio je Lavić.

Dodao je kako se stvara dojam da su entiteti samostalne države koje se dogovaraju i prave državu BiH.

“Država BiH nije sastavljena od entiteta i naroda, ona se sastoji od konstituentnih elemenata. Država Bosna nije složena država, državna zajednica – ona je prosta visokodecentralizirana država, kakvih danas ima mnogo u svijetu. Država Bosna je država-nacija svih njezinih građana, svih ljudi koji žive u njoj”, pojasnio je Lavić.

Smatra kako je vrlo važno zadati bosanski ritam i neprestano govoriti da smo svjesni da hoćemo državu BiH, a ne neku zajednicu triju odvojenih etničkih grupa. Lavić se boji da je u posljednjih dvadesetak godina bosanska interpretacija bila posustala i bila je zanemarena pred agresivnim etničko-religijskim narativima.

PROF. LAVIĆ UPOZORAVA : NAS VEĆ DUGO PRIPITOMLJAVAJU ILI NAVIKAVAJU DA BOSNU POSMATRAMO KAO DRŽAVU „TRI NARODA“

Prof. Lavić upozorava : Nas već dugo pripitomljavaju ili navikavaju da Bosnu posmatramo kao državu „tri naroda“

Posljednjih 30 godina Bosna je zarobljena u hegemonijske projekte u čijem središtu je fašistička ideologija istrebljenja drugog i drugačijeg, rekao je profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Senadin Lavić.

– Rezultat te ideologije pred očima evropske i svjetske javnosti su desetine i desetine mrtvih, stotine i stotine hiljada prognanih i raseljenih, a danas stotine hiljada na migracijskim putevima ka Zapadu – kazao je Lavić.

Nastavak antibosanske politike

Vijesti prenose da je govoreći kao uvodničar na redovnoj sesiji Kruga 99 o temi “Hegemonijske politike protiv Bosne i pojmovna zbrka”, Lavić istakao da su razni oblici fašističke ideologije, etnofaulizma, gaženje ljudskih prava, poricanje kolektivnih identiteta, negiranje vladavine prava i nepoštivanje suvereniteta države BiH doveli do stanja opće nesigurnosti, javnog konflikta i straha među ljudima.

– Fašističke ideologije na ovim prostorima stvorile su stanje opće neizvjesnosti, beznađa i dezorijentiranosti – poručio je profesor Lavić.

Prema njegovim riječima, fašističke ideologije u svojim hegemonijskim projekcijama, nažalost, potčinile su i zloupotrijebile cjelokupne društvene sisteme ili bitne sadržaje tih sistema da bi se ostvarile kao povijesno-kulturne forme djelovanja i orijentiranja.

– Zato smo svakodnevno izloženi najmorbidnijim fašističkim stavovima u javnosti koje iskazuju pojedini političari i sveštenici, predstavnici militarnih i fašističkih organizacija, osuđeni ratni zločinci, medijski manipulatori, navodni politički analitičari i brojni drugi pojedinci i organizacije koji se ne srame svojih zločina – kazao je Lavić.

U tome svemu, nastavlja, postalo je vidljivo da se pokušava normalizirati ili predstavnici kao normalno svu perverziju u koju nas je fašistička ideologija dovela u posljednje tri decenije.

– Ako se naša egzistencija predstavi kroz fašističke kategorije kao normalna, onda je fašizam ovladao cjelokupnom kulturom – upozorava Lavić.

Osnovni cilj svih hegemonijskih projekcija u posljednjih 30 godina, navodi profesor, bio je ugasiti bilo kakav oblik i mogućnost bosanskog suvereniteta ili osporiti postojanje Bosne kao države. A to je nastavak cjelokupne antibosanske politike u 20. stoljeću, koja se odvijala kroz dogovaranje srpskih i hrvatskih nacionalista oko podjele bosanske teritorije.

– Pokušava se agoniju etničkog cijepanja bosanstva i nametanje etničko-religijskih grupa kao primarnih jedinica života, predstaviti kao prirodan proces, a ne kao planiranu izvanjsku manipulaciju i odbaciti svaku moguću zamisao bosanske politike, te nametnuti mržnju kao formu života za ljude na bosanskom tlu – smatra Lavić.

Naglašava da postojanje entiteta RS, kao „srpskog ratnog plijena“ ili „srpske države sa zapadne strane Drine“, onemogućava uspostavljanje pomirenja među građanima i razvoj države BiH.

– Entitet RS mora obustaviti politički i kulturni teror nad Bošnjacima koji su se vratili u svoje gradove i nastavili živjeti tamo gdje su stoljećima prije rata živjeli – potcrtava Lavić.

Ističe da pojmovna pometnja ili semantička zbrka nastaje kada ideologizirane predstave o ljudskom životu postanu dominantne, a znanost zanijemi pred lažnim slikama zbilje.

– U našoj društvenoj stvarnosti ideološka konstrukcija zbilje ima posebno dominantnu ulogu i često se čini da je to jedina moguća interpretacija smisla društvenog života ljudi. Tada se pervertiraju pojmovi smisla ljudskog života, nacije, naroda, države, politike, ekonomije, univerziteta, znanja, vjerovanja i tako redom – kaže Lavić.

Prikrivene intencije

U tom semantičkom haosu, dodaje, dominiraju proizvoljnosti i nastaje društvo neznanja kojim manipuliraju fašističke politike nacionalističkih lidera.

– U epohi etnicizma ili dominacije etničko-religijskih narativa, potpuno je zanemaren govor o bosanskoj državi. Čini se, nažalost, kao da je važnija pripovijest o etničkim kontrukcijama identiteta nego država Bosna koja je potpuno zanemarena – napominje Lavić.

Sve se bosansko, ukazuje profesor, razlaže na tri naroda, tri etničke grupe, tri religijske zajednice, općenito na tri kao da je to jedini smisao života u Bosni…

– U tome se pojavljuje dvostruka mogućnost: prvo, da se sa strane neprestano utiče na Bosnu, i drugo, da se Bosna predstavlja kao konstituirana ili sastavljena od tri etničke grupe. Time se krivotvori bosanska povijest. Neprestano se ponavlja da je Bosna država „tri konstitutivna naroda“ (etnotrinitet), a ne govori se da je to država „svih njezinih građana“ – govori Lavić.

Između ova dva iskaza, kaže, stoji sva naša dezorijentiranost u vezi s Bosnom i bosanskom državotvornom svijesti. Nas već dugo pripitomljavaju ili navikavaju da Bosnu posmatramo kao državu „tri naroda“.

– To je osnova etnokratije i etnopolitike koja u sebi sadrži prikrivene intencije susjednih nacionalnih projekata prema Bosni. Zato je politika u Bosni određena stalnim vraćanjem u neko imaginarno predpolitičko stanje u kojem dominira predstava naroda kao jedne političke jedinice u sebi homogene, monolitne i odijeljene od drugih sličnih jedinica na svome teritoriju – poručuje Lavić.

Krivotvori se nazive entiteta, jer se manji entitet predstavlja kao republika i govori se o republičkim, a ne o entitetskim institucijama.

– Ustvari, radi se o entitetu, to je samo entitet koji se zove RS, dakle, on nije republika, nego entitet ili administrativni dio države BiH, koji je multietnički. Propagandno se stvara dojam da je to neka republika, a ne administrativni entitet Bosne. Karadžićeva ratna tvorevina ne može se ničim opravdati – navodi Lavić.

Država Bosna, potcrtava profesor, nije sastavljena od entiteta i naroda – ona se sastoji od konstituentnih elemenata. Država Bosna nije složena država – ona je prosta visokodecentralizirana država. Ona je država-nacija svih njezinih građana.

– Ista manipulacija se radi s državnim institucijama koje se predstavljaju kao zajedničke. Svi tvorci entiteta RS su osuđeni kao ratni zločinci. Ono što su oni stvorili je genocidna tvorevina ili djelo zločina. Danas se ti osuđeni ratni zločinci pojavljuju u javnosti i nastavljaju svoju umobolnu fašističku politiku – riječi su Lavića.

Umjesto kultiviranosti i finog ljudskog individualiteta, promovira se primitivizam.

– Oni drže govore omladini, simpatizerima političkih partija, ljudima u religijskim ustanovama ili studentskim domovima; oni govore o Bogu, moralu i pravdi, a do jučer su ubijali djecu, žene i starce – poručio je Lavić.

O Kordićevom predavanju

Podsjeća da su studentska udruga i predstavnici crkve u Zagrebu organizirali predavanje ratnog zločinca Darija Kordića, koje je o temi „Bog iza rešetaka“ održao u zagrebačkom studenskom domu „Stjepan Radić“.

– Da li je moguće zaboraviti i sakriti da je Kordić osuđen za ratne zločine u Lašvanskoj dolini, među kojima je najteži ubijanje 116 civila u selu Ahmići 16 aprila 1993. godine? Među ubijenim civilima su bile žene i djeca, a najmlađa žrtva je bila tromjesečna beba. Možemo li to zaboraviti – poručio je na kraju svog obraćanja profesor Lavić.