Lavić: Pandemija ponovo pokazala važnost državnih granica, i Saopštenje Kruga 99

Senadin Lavić

 BOSNA I HERCEGOVINA Ned, 10.05.2020. 12:11 

Lavić: Pandemija ponovo pokazala važnost državnih granica

Tekst: Muamer Selimbegovic

SARAJEVO, 10. maja (FENA) – Čemu ili kome služi nauka u neoliberalnom kapitalističkom sistemu, jedno je od pitanja koje je, između ostalih, problematizirano danas na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca ‘Krug 99’, održanoj u online formatu, a u sklopu razmatranja teme “Globalne promjene i bosanske perspektive”.

Uvodničar sesije prof. dr. Senadin Lavić, temu je elaborirao u okviru tri razine promišljanja, analizirajući temeljne značajke svijeta neoliberalnog tržišnog fundamentalizma, koji je obilježio posljednjih nekoliko decenija svjetskog globalizacijskog procesa.

U tom kontekstu, osvrnuo se na razinu promišljanja onoga što je nastalo usljed pojave pandemije koronavirusa i reperkusija te pojave na globalnom i lokalnom nivou, te u konačnici na pitanje BiH i nužnosti razvijanja bosanske države-nacije, koje proistječe iz prethodna dva.

Kada se radi o globalizacijskom svjetsko-povijesnom procesu koji počinje tokom druge polovice 20. stoljeća, Lavić ističe kako smo svjedoci da je taj proces pokazao važnost razvoja nauke i tehnike za ljudsku vrstu općenito, ali i mogućnosti zloupotreba i manipulacija u tom pogledu.

Potonje je ilustrirao podatkom da jedan posto ljudske populacije danas posjeduje od 90 do 95 posto bogatstva čovječanstva.

Ta činjenica, otvara pitanje da li u centru pojma slobode neoliberalnog tržišnog fundamentalizma   stoji čovjek, ili kapital, a prema Lavićevim riječima, radi se o kricijalnom pitanju savremenog doba, koje, možda, zahtjeva kreiranje nove političke ekonomije, s obzirom na to da je kapitalizam ušao u sve pore života.  

Uvodničar je u tom kontekstu elaborirao odnos neoliberalnog kapitalizma i nauke, pritom ukazujući na mogućnosti hegemonije i dominacije određenih grupa koje, zahvaljujući ogromnom kapitalu, imaju svojevrsni monopol na nauku, jačajući disproporciju u posjedovanju znanja na globalnom nivou.  

Po njegovim riječima, nauka je sredstvo krupnog kapitala i multinacionalih kompanija u epohi neoliberalnog kapitalističkog fundamentalizma u kojem je tržište mjera i kriterij svih ljudskih znanja i aktivnosti

– U današnjoj konstelaciji neka znanja su trajno nedostupna velikom broju ljudi. Neka znanja su pohranjena u tajne sefove, a neka objavljena u specijaliziranim časopisima privatnih izdavačkih kuća do kojih je veoma teško doći – ističe Lavić.

U osvrtu na aktuelnu krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa, a u kontekstu s neoliberalnim poimanjem svijeta, uvodničar je osvjetlio odnos neoliberalnog obrasca prema zdravstvu, podsjećajući na različite prakse zemalja i neodgovarajući odgovor na novonastalu situaciju.

Lavić je u širem kontekstu otvorio i niz drugih pitanja koja se tiču čovjeka, njegove suštine, uključujući i pitanje – nije li svijet koji priprema neoliberalni kapitalizam, svijet bez homo-humanusa, svijet kojem ne treba dostojanstvo, moralnost i ljudskost općenito, reducirajući čovjeka na funkciju potrošača (homo consumensa ) roba i proizvoda.

– Pandemija uzrokovana koronavirusom ponovno je pokazala važnost nacionalnih državnih granica  unutar Evrope i širom svijeta – kazao je Lavić, navodeći da je koronakriza pokazala da je nacionalna država najbolji politički oblik zaštite građana.

Kako je na sesiji rečeno, u dobu pandemije virusa corona i bolesti COVID-19 pred čovjekom se otvaraju nova pitanja o smislu funkcioniranja neoliberalnog kapitalizma, ideala ljudske slobode, humanizma i ciljeva ljudske budućnosti, a u tom kontekstu i promišljanje budućnosti BiH.

 

Ned, 10.05.2020. 12:42 

‘Krug 99’ – Želi se reafirmirati istorijski revizionizam

Saopćenje

SARAJEVO, 10. maja (FENA) – Asocijacija nezavisnih intelektualaca ‘Krug 99’ oglasila se danas saopćenjem za javnost povodom najavljene komemorativne mise u sarajevskoj katedrali 16. maja za hrvatske žrtve Bleiburške tragedije.

– Nije riječ ni o kakvom crkvenom poslanju i primjerenom činodejstvu katoličke crkve već ciljanoj i osmišljenoj političkoj provokaciji najvišeg ranga prema Sarajevu i  Bosni i Hercegovini. Nepojmljiv gest za civiliziranu i antifašističku Evropu treba da postane standard za Sarajevo i BiH. Onih koji su upravo najveće žrtve nacizma i neofašizma i u Drugom svjetskom i posljednjem ratu protiv BiH. Nepriznavanje udruženog zločinačkog poduhvata i genocida, kao otklanjanja njihovih posljedica, ovim gestom se želi legitimizarati i legalizirati. Podmećući ‘kukavičije jaje’ komunizma želi se reafirmirati istorijski revizionizam radi sadašnje političke zloupotrebe i  prikriti nacistički i kolaboracionistički karakter vojski, ne samo NDH, odgovornih i za stradanje nevinih civila koje su predvodili na Bleiburgu. Tim prije što komemorativne mise nisu nikada održavane nevinim žrtvama njihovih zlodjela ne samo u Jasenovcu već i diljem Bosne i Hercegovine – navodi se u saopćenju.

Krug 99, istovremeno, ističe kako je BiH, nominalno, antifašistička država, kao i faktički, po ustavu Republike BiH čije odredbe nisu nikada stavljene van snage.

Stoga, Krug 99 smatra da “nadležni državni organi moraju poduzeti mjere u sprečavanju događaja koji može izazvati teške posljedice po javni red i mir u glavnom gradu Sarajevu i BiH. Prvi korak u tom pravcu treba biti smjena potpredsjednice VSTV-a Ružice Jukić, koja se u suštini izjasnila da ne prihvata takvo određenje države BiH”.

– Pozivamo uzoritog kardinala Vinka Puljića i Biskupsku konferenciju BiH da još jednom preispitaju namjeru održavanja komemorativne mise u Sarajevu. U protivnom, moraju prihvatiti sve pravne i političke posljedice koje ovim činom mogu biti izazvane, a posebno na ugrožavanje javnog reda i mira – navodi se u saopćenju.

Krug 99 poziva i Islamsku zajednicu u BiH da se jasno odredi prema Islamskoj zajednici u Hrvatskoj oko namjere učenja dove ovim povodom.

– Krug 99 će po potrebi održati vanrednu sesiju i pozvati političke stranke na državotvorno jedinstvo, bez zbunjujućeg strančarenja i ‘lova na ljudske duše’, a sve ljude dobre volje na primjerenu protestnu šetnju. Posebno ćemo pozvati nasljednike  žrtava nacifašizma i jednog i drugog rata, na suzdržanost i dostojanstvo – navodi se.

Kako je nadalje najavljeno, Krug 99 će uputiti pismo razumijevanja papi Franji, koji je uvijek imao senzibilitet prema Sarajevu i Bosni i Hercegovini…