Suljić: BiH loše gospodari prirodnim resursima

 Ned, 17.05.2020. 12:51 

SARAJEVO, 17. maja (FENA) – Profesor na Univerzitetu u Tuzli Nedim Suljić danas je na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca – Krug 99 ukazao da Bosna i Hercegovina loše gospodari svojim prirodnim resursima, te kako Srbija i Hrvatska protuzakonito žele prisvojiti hidroenergetski potencijal Bosne i Hercegovine.

Kaže da je cilj Srbije „prisvajanje hidroelektrana Zvornik i Bajina Bašta, a da poslije toga sa BiH podijeli onaj preostali dio hidropotencijala gradnjom još 18 hidroelektrana na slivu Drine.

– Očigledan je problem korištenja javnih dobara koji su pod kontrolom Srbije prvenstveno rijeke Drine gdje se krši državni zakon o koncesijama, ne plaća se nikakva propisana koncensiona naknada, a svi bilateralni sporazumi se uspješno izbjegavaju već godinama. Upravo je naknada ključno pitanje zbog kojeg se aktuelizira promjena granica, a sve kako bi Srbija izbjegla platiti dug BiH i potom dalje nastavila plaćati naknadu za korištenje hidropotencijala u skladu sa međunarodnim propisima – dodao je Suljić.

U tom pogledu, neshvatljivim smatra što su bh. političari nezainteresovani za rješavanje ovog pitanja, a upravo bi se ostvarivanjem onoga što legitimno pripada BiH sa hidroelektrana Zvornik i Bajina Bašta omogućila daleko jeftinija električna energija za stanovništvo i privredu u BiH.

Podsjetio je da su BiH i Srbija potpisnice Konvencije o vodama iz Helsinkija, po kojoj su dužne da sprječavaju i smanjuju prekogranični uticaj voda, da koriste prekogranične vode na razuman i pravedan način te osiguraju održivo upravljanje vodama.

Stručnjak za energetiku i bivši pomoćnik ministra za energetiku FBiH Hilmo Šehović istakao je da problem korištenja hidroenergetskih potencijala BiH od Srbije i Hrvatske traje veoma dugo navodeći da su dogovori postizani i kršeni.

– Problematika se aktuelizira, ali se ne rješava. U odnosima sa Hrvatskom postoje tri neriješene tačke hidroelektrana na Trebišnjici, Dubrovnik 1 i Buško jezero – konstatovao je Šehović.