Povodom najave drakonskih mjera protiv FACE TV

Reagovanje Kruga 99 povodom najave drakonskih mjera protiv FACE TV

Paradoksalno je da Regulatorna agencija za komunikacije po službenoj dužnosti pokreće  preliminarni postupak zbog  reakcije jednog dijela javnosti u BiH nakon emitovanja Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem od 29.10.2022. na FACE TV. Naprosto, jer drugi dio javnosti nije ni imao na šta da reaguje, upravo zbog doslovnog razumijevanja činjenice koja bi mogla biti osnov za otvaranje postupka i prijetnje drakonskim kaznama ovoj TV kući.

Čitati u emisiji izrečeni pojam „umiri“, a potom ga tumačiti unutar opsega pojma „ubiti“, može samo izokrenuta svijest i manipulativni um spreman na svaku priliku za ispiranje rasudnih moći ciljne grupe kojoj je namijenjena.

Opasnije od toga su krajnje namjere ove providne denuncijacije koja kao metod već predugo urušava svaku mogućnost obnove društva, povjerenja među ljudima i nužnost racionalne politike.

Reagovati se mora danas kako procesi lokalnih totalitarizama ne bi otišli predaleko.