Pozivamo zastupnike u Parlamentu BiH da se prilikom razmatranja izbornog zakonodavstva vode načelima iz odluka iz Strassbourga, savjeta i poziva Vijeća EU iz Brussellsa

SAOPŠTENJE

Kruga 99 o izmjenama Izbornog zakona BiH

U raspravi na sesijama Kruga 99 tokom ove godine o izmjenama Izbornog zakona BiH formulisani su naši prijedlozi i upućeni na adrese svih političkih stranaka i zastupnika Parlamenta BiH. Taj prijedlog izmjena obuhvata kako suštinske izmjene koje zahtijevaju prethodnu izmjenu Ustava BiH radi provođenja svih odluka Evropskog suda za ljudska prava, tako i one tehničke prirode koje bi unaprijedile zaštitu izbornog procesa, sistema glasanja i brojanja glasova.

Svjesni da nema političke volje za izmjene Ustava BiH, čime bi se provela suštinska reforma izbornog zakonodavstva, predložena su i konkretna rješenja u okviru postojećeg poretka radi unapređenja demokratske ulogu biračkih odbora, općinskih izbornih komisija, potrebe uvođenja elektronskog glasanja, dodjeli mandata prema standardima evropskih zemljama (D'Hondtova formula), te istaknuto protivljenje postojanju unutarpartijskog izbornog praga koji direktno narušava izbornu volju glasača a izbor njihovih predstavnika stavlja u ruke stranačkih lidera.

Iako su samo neke stranke iskazale verbalnu podršku takvoj ulozi i prijedlozima Kruga 99, naime da kao NVO sugeriše i inicira konkretne promjene, ipak su u većinskom dijelu javnog prostora i političkoj retorici postala glasna načela vladavine prava, evropske pravne stečevine, evropski izborni standardi i principi, Evropska povelja za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Pa čak i kritički stav naspram HDZ-ovog prijedloga koji sadrži elemente diskriminacije i koji bi, eventualnim usvajanjem, ovu zemlju udaljio od evro-atlantskog puta. Prijedlozi Kruga 99 su naprotiv,  u cjelosti na liniji evropskih principa i standarda i ne sadrže niti jedan element bilo kakve diskriminacije.

Još jednom pozivamo zastupnike u Parlamentu BiH da se prilikom razmatranja izbornog zakonodavstva, od bilo kojeg predlagača, vode načelima iz odluka iz Strassbourga, savjeta i poziva Vijeća EU iz Brussellsa od 16. oktobra BH vlastima da se suzdrže od donošenja zakona ili političkih poteza koji mogu otežati provođenje odluke u predmetu »Sejdić-Finci« i svih drugih vezanih odluka, kao i da moraju obezbijediti društveno-politički sistem koji garantira sva građanska prava bez bilo kakve diskriminacije. To je jedini ispravan put za Bosnu i Hercegovinu.

Adil Kulenović

Predsjednik Kruga 99