Preminuo istaknuti član i jedan od osnivača Kruga 99 prof.dr. Ćazim Sadiković

ĆAZIM SADIKOVIĆ – CURRICULUM VITAE

Ćazim Sadiković, rođen je 1935. godine u Ljubuškom. Gimnaziju je završio u Mostaru, a Pravni fakultet u Sarajevu.

Postdiplomski studij upisao je na Evropskom univerzitetskom centru u Nancy-u u Francuskoj, gdje je magistrirao na Postdiplomskom studiju iz oblasti pravnih i političkih nauka na temu „Savremeni aspekti demokracije u Evropi“ pod mentorstvom prof. dr Denisa Levy-a.

Doktorsku tezu odbranio je na Univerzitetu u Ljubljani u Sloveniji, pod mentorstvom prof. dr Heli Modic-a.

Sadiković je, svoju akademsku karijeru počeo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 1961. godine, i nastavio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kao profesor i dekan.

Predavao je Uvod u političke nauke, Uvod u pravo, Međunarodno pravo, Ljudska prava i Političke sisteme.

Istovremeno, obavljao je i niz političkih funkcija u Bosni i Hercegovini i Evropi:

 • Ćazim Sadiković je sedamnaest godina bio član Venencijanske komisije Vijeća Evrope, Demokracija putem prava.
 • 1996. godine, izabran je za međunarodnog arbitra u procesu arbitraže za Brčko, nakon čega je formiran Distrikt Brčko.
 • 1984. godine, izabran je za podpredsjednika Međunarodnog udruženja demokratskih pravnika sa sjedištem u Briselu.

Ćazim Sadiković dobitnik je:

 •  „Kristalnog pečata“ 2011. godine u povodu dvadeset godina rada Venecijanske komisije,
 • „Bronzane plakete“ 2008. godine, za izuzetne zasluge (Pro Merito)  za rad u Komisiji „Demokracijom putem prava“ – Venecijanska komisija;
 • Knjiga „Ljudska prava bez zaštite, 1998. je od strane Međunarodnog odbora u sastavu, Robert Donia (Michigan), Francis J. Jones (Newcastle), Thomas Cushman (Welleslay), Ivo Banac (New Haven), Ivan Lovrenović, Rusmir Mahmutćehajić i Žarko Papić iz Sarajeva, proglašena za „knjigu godine“;
 • Srebrne plakete Grada Sarajeva za zasluge u unapređenju upravljanja glavnim gradom Bosne i Hercegovine (1987);
 • Plakete Univerziteta u Sarajevu sa Poveljom za naročite zasluge u radu na programima Univerziteta u Sarajevu (1986);

Ćazim Sadiković je tokom svoje karijere bio i predsjednik Komisije za ustavna pitanja (1974); član Redakcione komisije za izradu Ustava SFRJ na Brionima, a zatim i Ustava SRBiH (1971), predsjednik Pravnog savjeta Skupštine SRBiH; te sudac i predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Ćazim Sadiković autor je sljedećih knjiga:

 • «Socijalizam i vlast» – Veselin Masleša, Sarajevo 1969;
 • «Kriterij demokratije» – Svjetlost, Sarajevo 1971;
 • «Ogledi o samoupravljanju» – Veselin Masleša, Sarajevo 1982;
 • «Predstavljanje i samoupravljanje» – Svjetlost, sarajevo 1983;
 • «Država i samoupravljanje» – NIŠRO oslobođenje, Sarajevo 1987;
 • «Država ili strah od sutrašnjice – Esej o budućnosti političkih institucija» – Oslobođenje public, Sarajevo 1992;
 • «Sumrak Ujedinjenih Nacija» – IPC Sarajevo 1995;
 • «Ljudska prava bez zaštite» – Bosanska knjiga 1998;
 • «Evropsko pravo ljudskih prava» – Magistrat Sarajevo 2001;
 • «Politički sistem» – Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu 2004;
 • „Ljudska prava na udaru globalizacije“, Centar za sigurnosne studije BiH, Sarajevo, 2006.