Sifet Kukuruz: “Krug 99” uspješno zatvara krug svoje borbe za BiH

Asocijacija nezavisnih intelektualaca “Krug 99” uspješno zatvara krug svoje borbe za BiH

Piše: Sifet Kukuruz

Tri člana Asocijacija nezavisnih intelektualaca “Krug 99” podnijela su aplikaciju Evropskom sudu za ljudska prava na osnovu kojih je Sud potvrdio da su im Ustavom BiH povrijeđena osnovna ljudska prava i slobode.

Riječ je o Jakobu Finciju, Azri Zornić i Slavenu Kovačeviću.

Ovi aplikanti su svojom istrajnom borbom, a koja se s pravom može kvalificirati epskom, dali ogroman doprinos izgradnji političkog sistema u BiH koji bi trebao biti zasnovan na istim postulatima kao i u svakoj drugoj evropskoj državi.

Nema sumnje da su oni (ne umanjujući doprinos i drugih aplikanata) svojom borbom zadužili i buduće generacije građana BiH. Zaslužuju da im se izrazi zahvalnost i veliki respekt.

Njihova borba je epska, jer su oni kao individue, uspjeli dokazati ispravnost borbe Armije RBiH, ali istovremeno i licemjernost internacionalne politike prema BiH koja je na sceni i danas.

Presude Evropskog suda za ljudska prava su potvrda pobjede pojedinca nad sistemom i dokaz da je sudbina BiH u rukama njenih građana, a ne u rukama zločinaca i svjetskih moćnika.

Posljednja presuda Evropskog suda za ljudska prava po aplikaciji Slavena Kovačevića unijela je veliki nemir u redove neprijatelja cjelovite, suverene i evropske države BiH, bez obzira da li se oni nalazili i skrivali unutar BiH, njenom susjedstvu ili tzv. internacionalnoj zajednici.

Najasniju potvrdu takvog nemira predstavljaju aktuelne rasprave koje se vode u pravcu pronalaženja načina da se ova presuda ospori. Jedan od načina djelovanja u tom pravcu predstavlja i moguće podnošenje žalbe protiv ove presude.

Podnošenje žalbe na presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Slaven Kovačević” protiv BiH nije moguće posmatrati samo kao pravno pitanje, bez obzira koliko god to neko pokušavao prikazati novim pravnim izazovom za BiH.

Riječ je dominantno, pa čak se može osnovani tvrditi i o isključivo civilizacijskom pitanju.

U svom odnosu prema pitanju podnošenja žalbe na presudu Evropskog suda za ljudska prava sve politike u BiH će se ubuduće dijeliti i prepoznavati kao civilizacijske i anticivilizacijske. Trećih politika nema.

Politike koje zagovaraju ili pak koje pristaju na podnošenje žalbe na presudu, trebaju znati da one na takav način ustrajavaju na negaciji same ideje prava, one na takav način brane i zastupaju daytonska rješenja koja su rezultat zločina.

Eventualno korištenje pravne pouke iz ove presude, ne može se, u civilizacijskom smislu, tretirati uopšte kao korištenje “pravnog lijeka”, jer pravni lijek uvijek i nužno služi afirmaciji, a nikada negaciji same ideje prava. Podnošenje žalbe u konkretnom slučaju bi predstavljalo negaciju prava kroz zlo/upotrebu prava. To bi predstavljalo svjesno svrstavanje s onu stranu civilizacije, s onu stranu ideje prava koja je, u evropskom civilizacijsko-kultorološkom smislu, objektivizirana u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i slobodama.

Istovremeno, takva žalba bi bila i antidržavni čin kojim se negira višestoljetni karakter države Bosne. Nadalje, to bi nužno bio i čin izdaje državnih interesa, jer bi on služio isključivo interesima destruktivnih snaga koje su agresijom nastojale porobiti Bosnu.

Odnos prema žalbi u konkretnom slučaju pokazat će i da li stranke nominalno građanske provenijencije uistinu imaju takav karakter ili je riječ samo o zloupotrebi ideje građanske demokracije u dnevno-političke svrhe. To će u konačnici pokazati da li su samoproklamovani pioniri građanske države u BiH postali ustvari grobari te ideje.

Presude Evropskog suda za ljudska prava su “glogov kolac” i za licemjernu evropsku, ali i općenito međunarodnu politiku prema BiH.

Taj kolac je konačno nadohvat ruke građanima BiH.

Zato, sve sile mraka, bez obzira da li je riječ o onima koje su prisutne u BiH ili njenom užem ili širem okruženju, moraju biti svjesne da će u pokušaju da taj kolac otmu građanima BiH iz njihovih ruku, on nužno završiti u njihovim grudima.

Ne smije se dozvoliti da aveti mračne prošlosti ponovo vaskrsnuo, a lijek za njihovu trajnu eliminaciju iz naših života je konačno pronađen. Treba ga samo primijeniti, a građani BiH su, kroz lični primjer naprijed pomenutih aplikanata, pokazali da su spremni i sposobni konačno da to učine.