Zajednička Deklaracija nevladinih organizacija o državi BiH

Čvrsto opredijeljeni za trajan mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i državama regiona; Svjedočeći da je Država Bosna i Hercegovina suverena, nedjeljiva i cjelovita država, priznata od strane Ujedinjenih nacija; Uvjereni da su različitosti koje baštine naši narodi i građani unikatno bogatstvo iz kojeg je u proteklim stoljećima izgrađen i dio našeg zajedničkog bosansko-hercegovačkog identiteta; Odlučni, na bazi naših različitosti, kao bogatstva u porodici europskih naroda i država, gradimo i razvijamo Bosnu i Hercegovinu kao društvo vrijednosti zajedničkog života; Potvrđujući višestoljetnu opstojnost zemlje Bosne, vrijednosti ZAVNOBIH-a iz 1943. godine i obnovu državnosti Bosne i Hercegovine, Referenduma građana o nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine iz marta 1992. godine, postizanja mira putem Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 21. decembra 1995. godine, prihvatajući neophodnost provođenja i priznavanja presuda, koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu: Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbourg-a, Međunarodnog Suda pravde Ujedinjenih nacija iz Den Haag-a i Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (ICTY) iz Den Haag-a, kao i presuda sudova države Bosne i Hercegovine; Mi niže potpisani predstavnici nacionalnih/etničkih i građanskih nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, iz oblasti kulture, intelektualnih vijeća, karitativne djelatnosti, na srednjovjekovnom kraljevskom Gradu Bobovcu u srcu Bosne i Hercegovine, na Dan Državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembra 2017. godine, usvojili smo Nacrt teksta, a danas 01.02.2018. godine, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, donosimo i parafiramo DEKLARACIJU I Izražavamo opredijeljenost da se država Bosna i Hercegovina, kao unikatna društvena, politička i državna organizacija, naša Domovina, treba graditi na bazi koncepta europskih demokratskih dostignuća i vrijednosti, posebno u segmentu promoviranja i pravne zaštite građanina kao nosioca temeljnih prava i sloboda, u skladu sa odredbama Opće deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija i Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda Vijeća Europe. II Niti jedno nacionalno ili etičko pitanje ili pravo građana, Bošnjaka, Srba ili Hrvata, kao ravnopravnih naroda, ne može i ne treba biti korišteno kao izvor sukoba, podjela ili nesporazuma, već naprotiv, kao vrijednost koja je tokom višestoljetne opstojnosti naroda u Bosni i Hercegovini ugrađena kao bogatstvo u zajedničke vrijednosti svih građana Bosne i Hercegovine. III Izražavamo opredjeljenje, da sa svim drugim učesnicima u kreiranju društvenog boljitka Bosne i Hercegovine (nevladinim organizacijama, akademskim institucijama, civilnom društvu, političkim organizacijama i dr.), sarađujemo kako na promociji vlastitog nacionalnog/etničkog identiteta, ne ugrožavajući vrijednosti drugog i drugačijeg, tako i  na konzumiranju građanskih prava stavljajući građanina-čovjeka u fokus zaštite i bitnosti, a sve u cilju pozitivnog razvoja društva i države Bosne i Hercegovine. IV Radit ćemo na izradi zajedničkih platformi i pripremi zajedničkih projekata, koji imaju za cilj promovirati ideju mira, kroz dijalog i razumijevanje naših različitosti kao bogatstva, kao komparativne prednosti koje nas sve obogaćuju kao ljude, a onda i kao pripadnike građana, nacionalnih/etničkih zajednica, i nacionalnih manjina. Bosnu i Hercegovinu vidimo kao državu u kojoj će svi građani, narodi i manjine biti ravnopravni na cijelom njenom teritoriju, u kojoj će se njegovati tekovine antifašizma, slobode ispovijedanja vjere i uvjerenja, kulture i demokratske države, u kojoj će funkcionirati vladavina prava, te biti brana svim onim snagama koje žele dodatne etničke podjele, segregaciju, omalovažavanje i nepriznavanje prava drugima i drugačijima. V Izražavamo trajnu opredijeljenost za djelovanje na otklanjanju političkih posljedica sudski konstatovanog međudržavnog oružanog sukoba i udruženog zločinačkog poduhvata protiv Bosne i Hercegovine, i moralnoj obnovi društva na vrijednostima i vrlinama uzajamnog poštovanja i razumijevanja građana, naroda i nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. VI Sa ovom Deklaracijom upoznat ćemo bosansko-hercegovačku javnost i sve međunarodne organizacije, institucije i diplomatska predstavništva u Bosni i Hercegovini. VII Ova Deklaracija predstavljat će osnovu za izradu budućih dokumenata o saradnji i razumijevanju između strana potpisnica.  
Vijeće Kongresa Bošnjačkih intelektualaca Predsjednik   _________________________________ prof.dr. Nedžad Mulabegović Hrvatsko narodno vijeće u Bosni i Hercegovini Predsjednik   _____________________________ prof.dr. Marinko Pejić Srpsko građansko vijeće Pokret za ravnopravnost u BiH Predsjednik   ______________________________ dr. Sretko Radišić
  Bošnjačka zajednica kulture Preporod Predsjednik     ____________________________ prof.dr. Senadin Lavić   Kulturno-prosvjetno i humanitarono društvo La Benevolencija Predsjednik   __________________________ Jakob Finci  
  Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 Predsjednik   ______________________________ Adil Kulenović, prof.   Muslimansko dobotvorno društvo Merhamet Predsjednik   ____________________________ Doc.dr. Hajrudin Šahić   Društvo za ugrožene narode Sekcija BiH Predsjednica   ___________________________ Fadila Memišević, prof.
  Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine Predsjedavajući   _______________________________ Dr. Elijas Tauber      
 
Please follow and like us:
error