Bez bosanske nacije nema ni moderne bosanske države

OBJAVE IZ SARAJEVA
Krug 99 (Circle 99) Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
18. October 2023-42

Bez bosanske nacije nema ni moderne bosanske države  
U tradicionalističkim pristupima razumijevanju nacije radi se o instrumentalističkom shvatanju nacije, to jeste: nacije kao instrumenta za postizanje nekih drugih ciljeva.  Tradicionalistički pristup istraživanju nacije pridonosi opisu različitih oblika pojavljivanja nacionalizma i njegovih bitnih značajki.  U njemu nacija, ipak, još nije shvaćena kao izraz povijesnog razvoja društva.  
Bosanska nacija je izraz povijesnog razvoja bosanskohercegovačkog društva i države. Posmatrajući kroz koncept Karla W. Deutscha, stvaranje ili gradnju nacija kao proces integracije društva, predočava se kako su nacije izraz modernizacije i sekularizacije tradicionalnih društava. Ističući da racionalizacija prouzročena etabliranjem profitne ekonomije i industrijalizmom, koncentracija proizvodnih resursa, urbanizacijom izazvana socijalna mobilnost, razmjena između sela i grada, razvoj guste mreže komunikacija te grupnog interesa i svijesti o posebnosti grupe, proizvode tendenciju uspostavljanja državnog nacionalnog aparata kako bi osigurali jedinstvo prema unutra i prema vani. Ovi faktori razvitka intenzivnije integriraju društvo na razini nacionalne države, omogućavaju bolju komunikaciju i mobilnost njegovih članova, jačaju ekonomski potencijal i kolektivnu sposobnost učenja od bilo kojeg oblika prijašnjih integracija društva.  
Dakle, u skladu s evropskom epohom gradnje nacija, sasvim je razumljivo da Bosna mora nastaviti razvijati vlastiti koncept bosanske nacije koji ima pravno-politički okvir. Ostvarenje bosanske nacije je proces izgradnje države zasnovane na pravu i integracije društva na principima slobodnog i ravnopravnog građanstva. To je je cilj i smisao cjelovite naracije o naciji – uspostavljane nacionalne države slobodnih i ravnopravnih građana. Kardinalna činjenica antibosanskog hegemonizma ogleda se u kontinuiranom ometanju etabliranja bosanske nacije i planskom potkopavanju bosanske suverenosti. To je već postalo kulturni kod velikosrpstva i velikohrvatstva, krvotok političkog bića ta dva nacionalizma od 19. stoljeća, koji ne posustaje u 20. stoljeću i nastavlja se dalje u prvoj polovici 21. stoljeća. Svako povijesno uzdizanje Bosne kao političke forme bilo je odmah osporavano, minirano, unaprijed proglašavano nemogućim pothvatom, fizički napadnuto.  
U tom kontekstu, prisjetimo se predratnih riječi Dobrice Ćosića, člana Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i oca savremenog velikosrpskog nacionalizma, iz 1989. godine: „Srbi nemaju šta više tražiti u Bosni ukoliko se usvoji i proglasi bosanska nacija, Bosanci. Glavni naš prioritet je po svaku cenu sprečiti službeno priznavanje te bosanske nacije.“  
Slijedeći logiku velikosrpstva i velikohrvatstva, mirna Bosna može biti samo ona Bosna u kojoj neće biti Bosanaca, u kojoj Bosancima neće biti dopušteno da budu Bosanci, nego će silom biti ugurani u tri etno-religijska identiteta (srpsko-pravoslavni, hrvatsko-katolički, i bošnjačko-muslimanski), a zatim i silom razdvojeni u okvirima tri zasebne teritorije. Rat u 1990-tim se vodio upravo sa tim ciljem: da se silom, pomoću etničkog čišćenja i genocida, uspostave tri etno-religijski ‘čiste’ teritorije. Istovremeno, pseudo-naučnim insistiranjem na ‘nemogućnosti’ bosanske nacije, svim Bosancima, svim građanima Bosne i Hercegovine koji ne žele takvu etno-teritorijalnu podjelu, i koji osjećaju zajednički bosanski identitet, kontinuirano se oduzimalo pravo na suverenitet i pravo na egzistenciju unutar jedinstvene suverene države.  
Ali, u modernoj, kapitalističkoj epohi, država-nacija (the nation-state) postala je isključivi, jedini legitiman oblik države. To je posebno vidiljivo u slučaju nekadašnjih socijalističkih, federativnih, multi-nacionalnih država, poput Sovjetskog saveza, Jugoslavije, i Čehoslovačke: u svakoj od njih, prodor kapitalizma u njihov politički i ekonomski prostor i njihovo uključivanje u globalni kapitalistički sistem ujedno su značili i njihov raspad, te stvaranje država-nacija od njihovih nekadašnjih federalnih jedinica – sa izuzetkom Bosne i Hercegovine, koja do sada nije sebe definirala kao državu-naciju, te je stoga izložena neprekidnim pokušajima etničke podijele. Stoga, da bi opstala u svijetu koji se sastoji isključivo od država-nacija, Bosna i Hercegovina mora ujediniti vlastito društvo u jedinstvenu bosansku naciju. Svaku naciju, pa tako i bosansku, moramo vidjeti kao jedinu formu opstanka u svijetu država-nacija kakav je nametnuo kapitalistički sistem.[1]
[1] O državama-nacijama kao jedinom načinu političke egzistencije unutar kapitalističkog sistema, opširnije u Zlatko Hadžidedić, Nations and Capital: The Missing Link in Global Expansion (London-New York: Routledge 2022).  
**
Uvodničar na sesiji su bili prof.dr. Senadin Lavić i prof.dr. Zlatko Hadžidedić  
Adil Kulenovic, President of “Circle 99” (“Krug 99”)  
  
Association of Independent Intellectuals – Circle 99 (Bosnian: Krug 99), a leading Bosnian think-tank, was established in Sarajevo in 1993, in the midst of the Bosnian war (1992-1995), while the capital was under siege. Circle 99 provides a platform to bring together intellectuals of various professional and ethnic identities; university professors, members of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, artists, journalists, entrepreneurs, diplomats, and other prominent figures from Bosnia and from abroad. Multidisciplinary discussions and initiatives are held each Sunday throughout the academic year, in the form of regular sessions about politics, science, education, culture, economy, and other societal issues. The overall goal is to sensitize the public towards a democratic transformation, achieving and maintaining peace, and integration of modern Bosnia into the community of countries fostering liberal democracy. Circle 99 has been declared an organization of special significance for the city of Sarajevo.

[1] O državama-nacijama kao jedinom načinu političke egzistencije unutar kapitalističkog sistema, opširnije u Zlatko Hadžidedić, Nations and Capital: The Missing Link in Global Expansion (London-New York: Routledge 2022).