Kina ne želi biti lider, nego želi da bude partner

SARAJEVO, 4. novembra (FENA) – Narodna Republika (NR) Kina otvara novu eru u historiji ove najmnogoljudnije zemlje svijeta s jasnim ciljevima i projekcijama ekonomskog razvoja i njene uloge i pozicioniranja u novoj konstelaciji na globalnom planu.

Istaknuto je to danas u povodu održavanja Konferencije pod nazivom “Gdje ćemo biti 2021 godine? – Odjeci 19. kongresa Komunističje partije (KP) Kine” koju su u Sarajevu organizirali Asocijacija nezavisnih intelektualaca ‘Krug 99’ i Centar za promociju i izgradnju Inicijative “Pojas i put”.

Obraćajući se sudionicima skupa, ambasadorica NR Kine u Bosni i Hercegovini Chen Bo istaknula je najvažnije strateške ciljeve, definirane na 19. kongresu KP Kine, koji je održan od 18. do 24. oktobra, uključujući i sveobuhvatnu analizu promjena na unutarnjem i vanjskom planu, odnosno postignuća ove zemlje u proteklom periodu, te projekcije o tome – Kuda Kina ide? i šta su temeljne odrednice njenog razvoja.

– Jedan od najvažnijih zaključaka Kongresa je da je socijalizam s kineskim karakteristikama ušao u novu eru, a što se zasniva na trenutnom razvojnom stanju ove zemlje – kazala je ambasadorica Bo, pozdravljajući sudionike konferencije.

Osvrnula se u tom kontekstu na promjene koje su u Kini u međuvremenu nastupile, ilustrirajući ih pokazateljima o tome da je u ranoj fazi reforme i ‘otvaranja’ 1978. godine BDP (bruto domaći proizvod) po glavi stanovnika iznosio samo 156 američki dolara, a da je 2016. godine ta brojka premašila 8.000 dolara.     

U istom periodu, broj ruaralnog stanovništva Kine se sa 770 miliona smanjio na 43,35 miliona, što uz ostale pokazatelje svjedoči o impresivnom razvojnom putu ove zemlje.  

Ambasadorica Bo je kazala da kineski narod danas teži ciljevima koji su viši od isključivo materijalnog zadovoljstva, uključujući i više standarde na planu demokratije, vladavine prava, jednakosti, pravde i sigurnosti, te postignuća na planu ekologije.

Potcrtala je riješenost njene zemlje da teži uravnoteženijem razvoju, ali i da se suoči s novim izazovima na planu kvalitetnijeg i učinkovitijeg ekonomskog rasta i razvoja u svim segmentima, odnosno razvoja zemlje koji se temelji na najsavremenijim tehnologijama i inovacijama.

Održavanje skupa pozdravio je počasni gost i bivši predsjedavajući Vijeća ministara i ministar vanjskih poslova BiH prof. dr. Zlatko Lagumdžija, koji je uoči početka konferencije istaknuo da važnost Kine u svjetskim razmjerama postaje narastajuće velika, ali da na našim prostorima još nije prisutna šira svijest o tome koliko je važno da cijeli region, a naročito BiH ima što je moguće bolje veze s tom zemljom.

Kazao je da Kina definitivno otvara novu eru u historiji čovječanstva, odnosno da na velika vrata postaje sila u multilateralnom smislu i kreiranju novog svjetskog poretka, uključujući njena vrhunska postignuća i preuzimanje liderstva u ekonomiji, obrazovanju, energiji, ekologiji i uopće u svim oblastima koje danas svijet čine bitno drugačijim.

Lagumdžija ističe da će inicijativa ‘Jedan pojas – jedan put’ imati direktne refleksije na Bosnu i Hercegovinu, uključujući i inicijativu ‘16+1’ kojom Kina na velika vrata ulazi u ovaj dio svijeta, angažirajući sredstva u visini od 900 milijardi dolara za oživotvorenje novih razvojnih platformi.

Dodao je da BiH ima sreću da Kina želi da je vidi na dijelu svog puta ka kreiranju nove konstelacije u kojoj ova zemlja ne želi biti lider u klasičnom smislu riječi, nego želi da bude partner i da kreira mrežu partnera.

– Dobra vijest je da Kina to želi, a loša je da mi to ne vidimo, ali vjerujem da smo na putu da Kinu približimo Bosni i Hercegovini –  poručio je Lagumdžija.

Na značaj kineskih inicijativa, orijentiranih ka područjima centralne i istočne Evrope ukazao je i prof. dr. Anto Domazet, konstatirajući da su za tu svrhu izdvojena velika investicijska sredstva, što, između ostalog, otvara velike mogućnosti za BiH.

Mišljenja je da su na planu korištenja takvih mogućnosti ključne reforme i izgradnja institucionalnih kapaciteta u BiH, kako bi bili u prilici predlagati određene projekte i tako iskoristiti ogromne fondove namijenjene za investicije.

Brojne prilike koje se putem spomenutih inicijativa nude Bosni i Hercegovini istaknuli su i prof. dr. Miloš Šolaja, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Kini Amel Kovačević i Faruk Borić, izvršni direktor Centra za promociju i razvoj Inicijative ‘Pojas i put’, ocijenivši da je posljednji kongres KP Kine potvrdio rezultate koje je ova zemlja postigla u protekle četiri decenije, te trasirao viziju i strategije za novo vrijeme.

Dio te vizije je, kako je rečeno, i mehanizam 16+1, koji je na kraju i kopnenog i pomorskog ‘puta svile’, uz napomenu da taj mehanizam podrazumijeva investiranje kreditnih sredstava u iznosu od 11 milijardi dolara, među kojima su i investicije – Termoelektrana ‘Stanari’, Blok 7 Termoelektrane Tuzla, Termoelektrana Banovići…te da je ovaj mehanizam otvoren i za druge infrastrukturne projekte, uključujući mega-projekte kao što je revitalizacija željezničkog koridora na relaciji Budimpešta-Ploče.

– Bosna i Hercegovina mora koordinirati vlastite aktivnosti i iskoristiti šanse koje joj se kroz spomenute inicijative nude – poručili su sudionici konferencije.     

Kako je rečeno, konferencija u glavnom gradu BiH je prilika da se svestrano analiziraju različiti aspekti odnosa s Kinom, a u kontekstu odluka 19. kongresa KP Kine koje su posebno važne sa stanovišta međunarodnih odnosa, te jačanja bilateralne saradnje Kine i Bosne i Hercegovine i perspektiva i daljnjeg unapređenja Inicijative ‘Pojas i put’.

(FENA) M.L.