Kulenović: Odbacivanje ili dalje robovanje velikodržavnim ekspanzionizmima susjednih zemalja

O temi „Građansko uređenje države osigurava mir i prosperitet BiH!“ uvodničari na sesiji su Prof.dr. Dženan Đonlagić, zastupnik u Predstavničkom domu PSBiH i Prof.dr. Senadin Lavić, član Predsjedništva DF. 

Želim da istaknem da će njihova izlaganja i kasnija rasprava istovremeno biti i prilog koncipiranju Principa o građanskom uređenju BiH. Kao što je većini poznato, Krug 99 je prije tri godine definisao vlastite Stavove o građanskom konceptu demokratske države BiH. Podsjećam da su te stavove odmah podržali DF i SD Tuzla.

Nalazimo se u novoj, još izazovnijoj fazi demokratskog preobražaja BiH, ambijentu u kojem se baukom građanštine plaše neuki i ostrašćeni, ali i unose dodatne zablude, čak i dobronamjerni, kako je ključna tačka takvog nastojanja balansiranje građanskog i etničkog ili kako oni, u kategorijama hegemonijskog vokabulara, definišu i nacionalno i građansko.

Mi, dakle, ne mislimo tako. Naprosto, jer iza nas stoji gorko iskustvo nametnute ratne paradigme o tri strane u sukobu.  Kao da tadašnja Republika BiH nije imala legalne institucije državne vlasti. Nametnuto političko uređenje utemeljeno na tzv.konstitutivnosti naroda postalo je ključni instrument destrukcije državnog i društvenog bića BiH.

Mi polazimo od toga da se Bosna i Hercegovina nalazi na historijskoj prekretnici u svom društvenom i državnom razvoja, da je neprestano u konfliktu sa ultimativnim politikama ucjena, kontinuiranih blokada i destruktivnih djelovanja unutar institucija vlasti, da je suočena sa otvorenim separatizmom i puzajućom ali upornom strategijom razgradnje države, ciljanog urušavanja društvene kohezije i povjerenja između ljudi, sistematskog produciranja mržnje, nepovjerenja i podvajanja, negativnih demografskih promjena i iseljavanja stanovništva,  stalnih opasnosti za mir i obnovu nasilja.

U prelomna vremena moraju se donijeti hrabre odluke o sudbonosnim pitanjima za mir i napredak države i društva. Konačno se mora odlučiti u izboru između energičnog odbacivanja ili daljeg robovanja velikodržavnim ekspanzionizmima susjednih zemalja različitog modaliteta i ostvarivanja ratnih ciljeva, sve do njihovog grubog uplitanja u političku nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet ove zemlje. Nužno je činiti zaokret ka beskompromisnoj i odlučnoj integraciji u evropski demokratski poredak ili prihvatiti poraz pred agresivnim hegemonizmom i etnonacionalističkim paternalizmom. Treba težiti jedinstvenom političkom cilju implementacije svih standarda građanskih političkih prava i sloboda liberalne demokracije ili se pokoriti rješenjima nametnutim nasiljem rata, genocida i udruženih zločinačkih poduhvata, i nastaviti šminkanje sadašnjeg etnopolitičkog modela uređenja BiH,  i pored jasnog znanja da takva pozicija „posebnog slučaja“ za Bosnu i Hercegovinu jeste antidemokratski i neprimjenjiv model u bilo kojoj drugoj demokratskoj naciji.

Konačno se mora odbaci naslijeđe prošlosti u političkom uređenju i poziciji države BiH, bilo da je nastao kao izraz kompromisa etno nacionalističkih politika iz perioda prve Jugoslavije, bilo da je riječ o nedovršenim pozicijama iz Druge Jugoslavije, bilo iz ratnog i aktuelnog  ekspanzionizma i hegemonizma.

Konačno, dakle, Bosna i Hercegovina mora ući u novu fazu demokratskog preobražaja  na principima liberalne demokracije, razvoja građanskog društva i državnog uređenja, izgradnje moderne evropske demokratske nacije i države. Na tim vrijednostima biće osiguran i trajni mir i stabilnost BiH.

Odlučnost na dosljednom opredjeljenju državotvornih političkih snaga i neodustajanje od zahtjeva prema svim inostranim i domaćim akterima na otvaranju nove faze demokratskog preobražaja Bosne i Hercegovine,  biće i jeste pouzdan oslonac za izgradnju moderne države i stanja trajnog mira i stabilnosti i Bosne i Hercegovine i regije Zapadnog Balkana u cjelini. Prepoznavanje tih vrijednosti preobražaja Bosne i Hercegovine već se kristališu i još više mogu profilirati internacionalne snage podrške i solidarnosti na očuvanju i razvoju bosanske države.

Posvećenost tim ciljevima ne smije ovisiti, niti joj smiju biti prepreka partikularni stranački i lični interesi, kao niti robovanje hegemonijskim vokabularima i ideologijama, pa ni uspavanost malograđanske inteligencije, niti truli kompromisi na račun demokratskih vrijednosti i bosanske integracije u moderni evropsk i demokratski poredak.

Može se izgubiti neka od bitaka, ali ne i rat za demokratski preobražaj na građanskim vrijednostima i slobodan razvitak bosanske države i društva!

Adil Kulenović, 6. februar 2022. godine