Ljudska (ne)prava i opstanak domaćeg i internacionalnog poretka

Circle 99 – Krug 99 – Kreses 99
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
31. januar 2024 – 52  

                 Ljudska (ne)prava i opstanak domaćeg i internacionalnog poretka

  Za BiH je od prvorazrednog i strateškog značaja primjena Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) radi postizanja dugoročno održivog mira i stabilnosti. Konvencija je najvažnija odredba Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ‘ustavni instrument evropskog javnog poretka’. Samo na tim temeljima moguć je cjelokupni razvoj, napredak i izgradnja države BiH kao demokratske, pravne, ekonomske, socijalne, kulturne zajednice,  članice kako Vijeća Evrope tako i u budućnosti Evropske unije. Prioritet EKLJP nad Ustavom BiH i njenu direktnu primjenljivost  potvrdila je i Evropska komisija za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija).
Na tom osnovu je Parlamentarna skupština Vijeća Evrope utvrdila je 2006. godine „mapu puta za BiH“ u nastojanju da se i putem Venecijanske komisije  najkasnije do 2010. godine napravi novi Ustav za BiH, kao što je to uradila u brojnim državama u tranziciji nakon pada Berlinskog zida. Taj put bio bi jednostavniji, efikasniji i jeftiniji i za VE, EU, Visokog predstavnika, i samu državu BIH i njene građane. Nadležne evropske institucije nisu, a mogu iskoristiti sve raspoložive instrumente kako bi doveli do efikasnije primjene EKLJP i izvršenja svih presuda Suda za ljudska prava u BiH, uključujući i najvažniju presudu „Kovačević protiv BiH“.
U protivnom, za povlađivanje etno nacionalizmu odgovorni su akteri politika  zadržavanja sadašnjeg, oktroisanog Ustava BiH, koji moraju snositi posljedice za dalje propadanje države. Rješenje je da se kroz dodjeljivanje kandidatskog statusa pristupi izvršenju presuda Evropskog suda i zajedno sa Venecijanskom komisijom usaglase odredbe Ustava BIH sa EKLJP.  Na takav način bi BiH ojačala svoje institucije u mjeri samostalnog izvršavanja obaveza i postala, kao i svaka druga članica VE, EU i NATO-a, savremena demokratska i pravna država koja štiti ljudska prava i uspješno se nosi sa svim poteškoćama modernog doba.
Dosadašnje manipulacije prilikom odvijanja izbornog procesa, spore objave izbornih rezultata samo predstavlja krunu u sistemu neuređenih odnosa koji su vezani za izborni proces, a što se reflektira na birače i na njihovo nepovjerenje spram izbornog procesa. Brojni aktivni učesnici u izbornim manipulacijama nikada nisu sankcionirani, čime izostaje generalna i individualna prevencija i nužnost izmjena krivičnog zakonodavstva u toj oblasti.
Provedba presuda Evropskog suda za ljudska prava moraju u konačnici  dovesti do izmjena Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. To je  conditio sine qua non efektnog i na nediskriminaciji utemeljenog izbornog sistema gdje će se u maksimalnom opsegu zagarantirati aktivna i pasivna prava svih građana bez obzira na etnički, vjerski, entitetski ili bilo kojoj drugi individualni identitet.
Izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u domenu integriteta izbornog procesa predstavljaju trenutnu i nužnu potrebu kako bi se stvarna volja birača koja je zabilježena na biračkim mjestima izrazila i u rezultatima izbora. To bi vratitlo povjerenje građana (birača) u izbore. Treba odbaciti svako  zakonsko rješenje kojim bi se uspostavila  diskriminacije pojedinaca u Bosni i Hercegovini po bilo kojem osnovu.
Jasno je da su se države Internacionalnim Paktom o građanskim i političkim pravima iz 1966., obavezale na implementaciju. Ali i da su rukovodeći se vlastitim nacionalnim interesima normirali ovu materiju, no s vrlo slabim praktičnim mehanizmima zaštite, implementacije, nadzora i kontrole, te sankcioniranja onih država koje ne ispunjavaju svoje međudržavne obaveze i pri tome krše osnovna ljudska prava u svojoj nadležnosti.
Ipak, za BiH je implementacija put ka trajnom miru, neovisno o tome što države današnje internacionalne zajednice vrlo često opravdaju neizvršavanje vlastitih obaveza pozivanjem na apsolutni suverenitet i načelo nemiješanja u unutrašnje poslove države. To je potpuno pogrešno shvatanje i stajalište. Ljudska prava ne pripadaju unutrašnjoj domeni uređenja – danas je njihova zaštita uređena na internacionalnom nivou, dok je suverenitet država ograničen upravo internacionalnim pravom.
Ono čemu danas svjedočimo u BiH su sve češća sistemska, planska, organizirana, rasprostranjena kršenja ljudskih prava i sloboda koja uvelike poprimaju oblike najtežih zločina diskriminacije. I koje izravno ugrožavaju najvažnije vrijednosti na kojima je izgrađen mir i suvremeni internacionalni poredak. Razlozi za nedovoljan, neadekvatan i neefikasan sistem zaštite ljudskih prava leže u činjenici slabog mehanizma kontrole provođenja odluka internacionalnih sudskih i kvazi sudskih tijela, kao i u odsustvu konkretnih mjera protiv odgovornih država.
Ponovno je došlo vrijeme da se otvori staro pitanje reforme Ujedinjenih nacija, prvenstveno reforme Vijeće sigurnosti, kako bi moglo efektivno odgovoriti svojoj primarnoj zadaći, staranju o internacionalnom miru i sigurnosti. 
*** Sesija je održana u povodu Internacionalnog Dana ljudskih prava. A uvodničari su bili prof. dr. Lada Sadiković, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo, prof.dr. Enis Omerović, Pravni Fakultet, Zenica,  prof. dr. Albin Muslić, Pravni Fakultet, Bihać
**
Adil Kulenović, Predsjednik
 
Association of Independent Intellectuals – Circle 99 (Bosnian: Krug 99), a leading Bosnian think-tank, was established in Sarajevo in 1993, in the midst of the Bosnian war (1992-1995), while the capital was under siege. Circle 99 provides a platform to bring together intellectuals of various professional and ethnic identities; university professors, members of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, artists, journalists, entrepreneurs, diplomats, and other prominent figures from Bosnia and from abroad. Multidisciplinary discussions and initiatives are held each Sunday throughout the academic year, in the form of regular sessions about politics, science, education, culture, economy, and other societal issues. The overall goal is to sensitize the public towards a democratic transformation, achieving and maintaining peace, and integration of modern Bosnia into the community of countries fostering liberal democracy. Circle 99 has been declared an organization of special significance for the city of Sarajevo.