Nuhanović: Međunarodna zajednica snosi dio odgovornosti za genocid u Srebrenici

Nuhanović: Međunarodna zajednica snosi dio odgovornosti za genocid u Srebrenici

SARAJEVO, 12. februra (FENA) – Pisac i publicista Hasan Nuhanović, svjedok genocida koji je počinjen 1995. godine u Srebrenici, sa današnje sesije asocijacije nezavisnih intelektualaca ”Krug 99” poručio je da za genocid treba odgovarati i treća strana koja je, po njegovim riječima, međunarodna zajednica.

Ta strana, naglasio je, ne smije i ne može biti isključena iz opće slike o tome šta se desilo u Srebrenici.

– Treća strana genocida je međunarodna zajednica, Ujedinjene nacije. U ovom slučaju na terenu je bio holandski bataljon, 22.000 vojnika UN-a je bilo raspoređeno u BiH – istakao je Nuhanović.

Naveo je da su sve članice UN-a dužne djelovati po Konvenciji o sprečavanju genocida, a ne samo države u regionu.

– Bio sam u Potočarima u momentu kada su ljudi poslani u smrt, u prisustvu UN-a. U Potočarima su bile tri zastave: srpska, zastava UN-a i do nje Kraljevine Holandije. Te zastave su se viorile dok je trajalo ubijanje, masovne egzekucije. Nisu spuštene dok holandski bataljon, odnosno UNPROFOR, nije napustio Srebrenicu – kazao je Nuhanović.

Traži odgovor na pitanje čemu su služile te dvije zastave na tim jarbolima i šta su one predstavljale dok su ljudi ubijani.

U vezi s revizijom postupka BiH protiv Srbije rekao je da se ne zna da je 16. aprila 1993. godine Vijeće sigurnosti UN-a donijelo Rezoluciju 819 u kojoj se, u prvom paragrafu, Vijeće obraća Srbiji od koje traži da učini sve što je u njenoj moći da spriječi genocid.

– Govorimo o 16. aprilu 1993. godine, a masakr je bio dvije godine kasnije, u julu 1995. godine. O ovome niko ne govori – naglasio je Nuhanović.

Predsjednik ”Kruga 99” Adil Kulenović smatra da je o genocidu potrebno pričati od početka jer su neke stvari, kao što je napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića prije dvije gode, skrenule fokus.

Takav napad, kazao je, pokazuje da je Srebrenica i meta za propagandne ciljeve i akcije koje se dešavaju na ovim prostorima.

– Sve to je propagandno-psihološki rat koji se vodi protiv BiH – naglasio je Kulenović.

”Krug 99” naredne nedjelje detaljnije će govoriti o temi revizije presude.

Anadolija:

Hasan Nuhanović: Međunarodna zajednica je treća strana genocida u Srebrenici
– Hasan Nuhanović, jedan od svjedoka srebreničkog genocida počinjenog u julu 1995. godine, poručio je danas na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi “Treća strana genocida…” kako je treća strana genocida međunarodna zajednica i Ujedinjene nacije (UN) koje su se u trenutku masovnih egzekucija nalazile u Potočarima
 

SARAJEVO (AA) – Hasan Nuhanović, jedan od svjedoka srebreničkog genocida počinjenog u julu 1995. godine, poručio je danas na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi “Treća strana genocida…” kako je treća strana genocida međunarodna zajednica i Ujedinjene nacije (UN) koje su se u trenutku masovnih egzekucija nalazile u Potočarima, javlja Anadolu Agency (AA).

Ta treća strana genocida, prema njegovim riječima, ne smije i ne može biti isključena iz opšte slike o tome šta se tu dogodilo i ona također mora da snosi svoju odgovornost, jer je ona bila i fizički prisutna na terenu i u državi.

Podsjetio je da nakon donošenja Konvencije o sprečavanju genocida 1948. godine nijedna država na svijetu nije označena za kršenje te konvencije, osim Srbije.

“Kaže se da je genocid počinjen u i oko Srebrenice – govorimo o presudi iz 2007. godine (Međunarodnog suda pravde) – od strane vojske i policije Republike Srpske (RS). Citiram dio presude. Ta treća strana genocida nije Srbija, odnosno nije srpska strana. Treća strana genocida je međunarodna zajednica, Ujedinjene nacije (UN). U ovom slučaju na terenu je bio holandski bataljon, 22.000 vojnika UN-a je bilo raspoređeno u BiH u momentu kada je izvršen pokolj u Podrinju jula 1995. godine”, istakao je Nuhanović.

Podsjetio je kako su sve članice UN-a dužne da djeluju u skladu sa Konvencijom o sprečavanju genocida, a ne samo zemlje u regiji. 

Inače, Hasan Nuhanović je i fizički bio prisutan u Potočarima u ljeto 1995. godine što mu, kako je rekao, daje za pravo da govori i iz vlastitog ugla gledanja. 

On je rekao kako i međunarodna zajednica snosi svoju odgovornost i mišljenja je da u međunarodnu terminologiju koja govori o genocidu treba uvesti pojam “treća strana genocida”.

“Ovdje nismo imali samo egzekutora i žrtvu, ovdje smo imali i treću stranu”, naglasio je Nuhanović.

Govoreći o mogućnosti revizije presude u predmetu BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, podsjetio je i na 16. april 1993. godine kad je Vijeće bezbjednosti UN-a donijelo Rezoluciju 819.

“Prvi paragraf Rezolucije kaže da Vijeće bezbjednosti UN-a se obraća Srbiji od koje traži da učini sve što je u njenoj moći da spriječi genocid. Govorimo o 16. aprilu 1993, a znamo da je masakr bio dvije godine kasnije, u julu 1995. O ovome niko ne govori”, kazao je Nuhanović.

Adil Kulenović, predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, kazao je da je cilj današnje sesije da “stvari vratimo na osnovno pitanje šta je genocid, koje su strane učestvovale u genocidu i šta su posljedice genocida”. 

“Prema ocjeni Kruga 99, mi smo suočeni sa činjenicom da je došlo do zamjene teze, u kojoj se po strani ostavlja suština izvršenog genocida u Srebrenici i okolini, i da se nameću stereotipi kao da je u pitanju zločin koji se desio van BiH i van svijeta. U tom smislu, posebno pojedini političari, u kontekstu revizije presude, žele na neki način staviti u drugi plan genocid, žele ga relativizirati, pa i prikriti tu činjenicu”, istakao je Kulenović.