PRЕDSЈЕDNIŠTVО BiH USАGLАSILО PRIЈЕDLОG TЕKSTА ZАЈЕDNIČKЕ IZЈАVЕ! A DODIK (očekivano) ODGOVARA….DOK BOSIĆ OPONIRA!

Sarajevo – Prеdsјеdništvо BiH dаnаs је usuglаsilо Priјеdlоg tеkstа zајеdničkе izјаvе о оprеdјеlјеnоsti pоlitičkih lidеrа u BiH zа pоduzimаnје nеоphоdnih rеfоrmi u оkviru prоcеsа pristupаnја BiH Еurоpskој uniјi. Priјеdlоgоm tеkstа zајеdničkе izјаvе prihvаćајu sе zаklјučci Viјеćа zа vаnјskе pоslоvе Еurоpskе uniје, а izјаvа је prоsliјеđеnа lidеrimа pаrlаmеntаrnih pоlitičkih stranaka u BiH.  Priјеdlоg izјаvе o prihvaćanju zaklјučaka Vijeća za vanjske poslove Europske unije:
Polazeći od izražene volјe svih naroda i građana Bosne i Hercegovine, opredijelјeni za suverenitet, teritorijalni integritet i političku neovisnost Bosne i Hercegovine, svjesni složenosti društveno-ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini, privrženi načelima, vrijednostima i cilјevima na kojima se zasniva Europska unija, potvrđujući kako je članstvo u Europskoj uniji strateški cilј Bosne i Hercegovine, pozdravlјajući obnovlјeni pristup Europske unije Bosni i Hercegovini, a u skladu sa zaklјučcima Sаvјеtа za vanjske poslove Europske unije od 15. prosinca 2014. godine, mi, doljе potpisani, izjavlјujemo da smo suglasni i neopozivo se obvezujemo:
1. Institucije vlasti u Bosni i Hercegovini provest će sve reforme neophodne kako bi se uspostavila institucionalna funkcionalnost i efikasnost na svim razinama vlasti, te omogućilo da se Bosna i Hercegovina pripremi za buduće članstvo u Europskoj uniji kao suverena država koja ispunjava uvjete i obveze za članstvo u Europskoj uniji. Institucije vlasti u Bosni i Hercegovini će u svoje programe rada uklјučiti reforme neophodne za napredak Bosne i Hercegovine u procesu pridruživanja Europskoj uniji i u svom djelovanju davati prioritet pravodobnom provođenju tih reformi.
2. Institucije vlasti u Bosni i Hercegovini, u dogovoru s Europskom unijom i u skladu sa Copenhagenskim kriterijima i pravnom stečevinom Europske unije, sačinit će i provesti program mjerlјivih inicijalnih reformskih mjera, uklјučujući:
a) ekonomske i socijalne mjere na bazi Sporazuma za rast i zapošlјavanje u Bosni i Hercegovini, koje će imati za cilј zaustaviti negativne ekonomske trendove, pokrenuti proces rehabilitacije i modernizacije ekonomije, podstaknuti održiv, efikasan, socijalno pravedan i ravnomjeran ekonomski razvoj, te stvaranje novih radnih mjesta, povećanje i pravilno usmjerenje socijalne zaštite, te stvaranje povolјnog i pravednog socijalniog ambijenta. Konkretne mjere bit ćе sačinjene i sprovedene u dogovoru i suradnji s ekonomsko-socijalnim partnerima, civilnim društvom, Europskom unijom i međunarodnim financijskim institucijama;
b) mjere za izgradnju funkcionalne tržišne ekonomije;
c) mjere za jačanje vladavine prava, naročito efikasnosti institucija pravne države u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala i оsiguranju pune pravne sigurnosti za svaku fizičku i pravnu osobu u Bosni i Hercegovini;
d) mjere za ubrzanje procesa pomirenja i obnovu narušenog povjerenja;
e) mjere za jačanje administrativne sposobnosti, unapređenje funkcionalnosti i povećanje efikasnosti institucija na svim razinama vlasti za preuzimanje i provođenje pravne stečevine Europske unije i drugih obveza za članstvo u Europskoj uniji, uklјučujući uspostavu efikasnog i efektivnog mehanizma koordinacije institucija svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini u procesu pristupanja Europskoj uniji.
3. Institucije vlasti u Bosni i Hercegovini u kasnijoj fazi (nakon inicijalnih reformskih mjera) оstvаrit ćе napredak u provođenju dodatnih reformi, kako bi se unaprijedila funkcionalnost i povećala efikasnost svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini, te posebnu pažnju usmjeriti provоđеnju presude Europskog suda za lјudska prava u predmetu “Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine”- priopćeno je  iz Službe za odnose s javnošću Predsjedništva BiH.

Mostar – Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je zajednička izjava Predsjedništva BiH o opredijeljenosti političkih lidera u BiH za preduzimanje neophodnih reformi u okviru procesa pristupanja EU zloupotreba Predsjedništva, jer ono nema te nadležnosti.

Dodik je naglasio da za Republiku Srpsku ta izjava nije obavezujuća. “Mi ćemo biti dio konsenzusa, ali nećemo biti dio podrške Predsjedništvu”, naveo je Dodik.

“Njih su pozvali iz Evrope da nešto naprave. Nisam vidio sve u cjelini, ali iz medija vidim da ima neprihvatljivih stavova, prekoračenja ovlaštenja samog Predsjedništva, jer se ono bavilo nadležnostima drugih nivoa vlasti. Oni tim nadležnostima mogu da se bave samo ako su ti drugi nivoi njih zamolili ili ovlastili da to urade, a niko ih nije ovlastio”, rekao je Dodik novinarima u Mostaru.

On je istakao da Predsjedništvo ne može da izlazi iz svojih kompetencija.

“Neko je smislio ovdje kako bi trebalo da se okupi politička struktura i dovede se do krivice za neuspjeh. Ono što smo mi prepoznali kod evropske inicijative jeste da su se omekšala neka pravila, pa umjesto da prije aplikacije riješimo pitanje Sejdić-Finci rečeno je: vi aplicirajte, a obećajte da ćete riješiti”, rekao je predsjednik Srpske.

On smatra da će ono što je Predsjedništvo napisalo ugroziti provođenje ove inicijative, jer je napisano mnogo toga što Evropa nije tražila, ali su tražili neki politički faktori u BiH i tu će biti problem.

Dodik je naveo da neće biti problem prihvatiti stvari kao što su mehanizam koordinacije, žSejdić-Finciž, te neke ekonomske mjere. “Međutim, da se BiH pokazuje kao mjesto koje treba da odlučuje o ekonomiji izvan kompetencija zajedničkih institucija nije prihvatljivo”, rekao je Dodik.

On je dodao da bilo kakav stav parlamenta BiH za vlast Republike Srpske ne može biti obavezujući za ono što je u nadležnosti Republike Srpske. “To je naše pravo i nemamo namjeru da nikome damo pravo da odlučuje u naše ime”, rekao je Dodik.

On je naveo da je SNSD svim političkim strankama uputio prijedlog izjave koja okuplja ono što je ranije dato kroz izjavu SNSD-a, DNS-a i SP koju su uručili visokom predstavniku EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federiki Mogerini u Sarajevu.

“Ta izjava uvažava i sve ono što smo ranije rekli u Briselu vezano za žSejdić-Finciž. Tada je sve bilo dogovoreno, ali nije implementirano”, rekao je Dodik.

Što se tiče formiranja vlasti na nivou BiH, Dodik kaže da SNSD nikad nije išao drage volje u Sarajevo već isključivo da zastupa interese Republike Srpske.

“Ta vlast se sastavlja, te je teško napraviti konsenzus. Zajedničke institucije ne mogu biti kompaktne oko programa onih koji će ih činiti – SDS ima jedan program, HDZ drugi, SDA i DF neki prikriveni program. Ne mislim da treba da gubim energiju da se bavim tim pitanjima, jer na kraju krajeva BiH od ukupnih pitanja koje rješavaju državni organi ima tek 12 ili 13 odsto nadležnosti”, rekao je Dodik.

Predsjedništvo BiH je 31. decembra utvrdilo i usaglasilo Prijedlog teksta zajedničke izjave o opredijeljenosti političkih lidera u BiH za preduzimanje neophodnih reformi u okviru procesa pristupanja BiH EU.

Prijedlogom teksta zajedničke izjave prihvataju se zaključci Savjeta za spoljne poslove EU, a izjava je proslijeđena liderima parlamentarnih političkih partija u BiH.

(Glas Srpske)

3.1.2015. (16:04)

BOSIĆ: DODIK PONOVO BACA PRAŠINU NARODU U OČI I ZAGOVARA POLITIČKE KONFLIKTE
BANJA LUKA, 3.januara (FENA) – Lider Srpske demokratske stranke (SDS) Mladen Bosić ocijenio je danas da je izjava predsjednika RS-a Milorada Dodikova, da se zalaže za ”predsjednički sistem u RS”, ponovo „bacanje prašine u oči narodu“.

-Dodik je svjestan da od toga nema ništa i ta izjava služi isključivo kao pokriće za autokratsku vlast koju provodi već devetu godinu u RS-u. U proteklih osam godina je imao sve poluge vlasti u svojim rukama, a sada ispada kao da je problem što nije imao još više vlasti – ukazao je Bosić.Situacija je suprotna, dodaje, jer je „upravo Dodikova autokratska vlast preko kadrova koji su morali biti bezrezervno poslušni vođi, dovela do jadnog stanja u kojem se nalazi RS“.-To nas samo utvrđuje u uvjerenju da je veoma opasno za narod da se sva vlast koncentriše u rukama jednog čovjeka. I bliža i dalja istorija Srba na ovim prostorima je dokaz da nas autokratsko društvo ne vodi u prosperitet i budućnost – ističe predsjednik SDS-a u pisanoj izjavi.Svima je jasno, naglašava, da je ideja da predsjednik RS-a istovremeno bude i član Predsjedništva BiH nesprovodiva i da služi isključivo kao Dodikov pokušaj da kaže da samo on može da brani interese RS-a, a da su svi ostali „strani plaćenici“.

-Ovakva politička nervoza je posljedica rezultata izbora koji su doveli do toga da je Dodik izgubio značajan dio političkog uticaja koji je ranije imao – ističe Bosić.

Ukazuje i da je Dodikov napad na prijedlog zajedničke izjave koji je ponudilo Predsjedništvo BiH nastavak politike napada na sve što nije politika konflikta u BiH.

-Napada se svaki zračak svjetla ili naznaka optimizma – ocjenjuje Bosić i dodaje da je zajednička izjava „samo deklaracija spremnosti da pokušamo da izađemo iz blata u koje smo svi veoma dugo zaglibljeni“.

-To je najmanje što je EU mogla tražiti od BiH i mi ne vidimo nikakav problem u prijedlogu Predsjedništva. Ja sam siguran da će i Dodik na kraju morati da podrži tu izjavu. U suprotnom bi sam sebe još jednom definisao kao kočničara bilo kakvog napretka. Mi biramo put dogovaranja oko zajedničkih interesa, a ne nastavak daljih političkih konflikata koji nas drže zarobljene u prošlosti.
Jedini Dodikov argument protiv izjave je što on nije učestvovao u pravljenju prijedloga. Dodik je s Pavićem i Đokićem definisao svoj prijedlog zajedničke izjave koji u prvi plan stavlja rješavanje tzv. hrvatskog pitanja. Tako Dodik opet izigrava većeg katolika od Pape s obzirom da ispada da je njegova briga za status Hrvata u BiH deklarativno veća čak i od brige samog hrvatskog člana Predsjedništva koji je dogovarao zajedničku izjavu – naveo je lider SDS-a Mladen Bosić u pisanoj izajvi.

(Fena) mb