PROTESTNO PISMO FORUMA MLADIH KRUGA 99 POVODOM MANIFESTACIJE BOSANSKOG/BOŠNJAČKOG NARODNOG VIJEĆA

PROTESTNO PISMO FORUMA MLADIH KRUGA 99 POVODOM MANIFESTACIJE BOSANSKOG/BOŠNJAČKOG NARODNOG VIJEĆA

Povodom najavljene manifestacije Bosanskog/Bošnjačkog Narodnog Vijeća (B/BNV), želimo izraziti svoj protest zbog unošenja dodatne konfuzije oko političkog identiteta državljana i države BiH.

Izražavamo naše neslaganje zbog pokušaja izjednačavanja etničkog i nacionalnog, odnosno mimikrijske obnove starog hegemonijskog političkog vokabulara zbog kojih naša domovina i njeno stanovništvo ne vide jasne perspektive izlaza iz postojećeg stanja. Namjesto toga, konačno se mora napraviti krucijalna diferencija između etničkog i nacionalnog identiteta, niti se više smiju integralno koristiti etnički i nacionalni prefiksi i nazivi u istom značenju. Nacionalni identitet, odnosno nacionalnost je činjenično stanje određeno pravom na suverenitet i državljanstvo – u ovom kontekstu bosanski nacionalni identiteta koji je identitet svih građana Bosne i Hercegovine. Pokušaj da se rasloji etnički identitet bošnjačkog naroda sa nacionalnim identitetom svih državljana, bio bi na štetu bilo kojeg od tri najzastupljenija etnička korpusa u našoj domovini

Tvrdimo da je BiH u procesu sticanja statusa priznate nacije prošla kroz sve faze priznanja koje su izraz i  dio internacionalnog i običajnog prava, o čemu studenti uče na boljim internacionalnim i domaćim katedrama humanističkih nauka. A to su, prvo, deklarirana politička volja izražena na referendumu o nezavisnosti i suverenosti Republike BiH, iskazana pod internacionalnim nadzorom. Drugo, neposredno poslije tog čina uslijedilo je čin priznanja nezavisnosti i suverenosti od drugih država u svijetu. Treće, Bosna i Hercegovina je primljena u ravnopravno članstvo Ujedinjenih nacija, a potom je sve do danas nastavljen prijem u ravnopravno članstvo najvažnijih internacionalnih organizacija.  I, četvrto, država BiH posjeduje legalan Ustav koji priznaje kontinuitet Republike BiH kao i definisan politički sistem suverene države. Dakle, BiH je internacionalno priznata nacija, u svom punom identitetu. Njen milenijski identitet je Bosanski.

O statusu suverene nacije se ne izjašnjava, taj status se stiče putem kojim je BiH već prošla.

Zbog toga  tražimo da politički prioriteti Bosne i Hercegovine moraju biti promocija bosanskog nacionalnog identiteta i političke reforme etnopolis stila državnog uređenja, ka modernoj i funkcionalnoj državi baziranog na jednakim pravima i principima za sve njene građane. Moraju se odbiti svi pokušaji da se BiH tretira kao corpus separatum, „mimosvijet“, sa dominacijom političkih elita tri etnopolitička korpusa, koji je zamrzavaju status quo stečen na postavkama Dejtonskog sporazuma potpisanog u okolnostima agresije na ravnopravnu članicu Ujedinjenih nacija.

Nužno je izbjeći zamke i zablude organizatora i učesnika B/BNV ka modernim vrijednostima demokratskog svijeta kojima je Bosanska država težila i teži već jedno stoljeće.

Mi, mladi, odbijamo biti u omči historijskih zabluda i manipulativnog govora prošlosti, već u modernim standardima politike i nauke demokratskog svijeta.  

Za Forum mladih Kruga 99:

Rijad Ahmetović, predsjednik