Cikotić: NATO najuspješnija organizacija koju moderna historija poznaje

Ned, 10.11.2019. 12:54 

SARAJEVO, 10. novembra (FENA) – Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Selmo Cikotić i general u penziji Fikret Muslimović, koji su autori knjige „NATO i sigurnost Evrope“, čiji je izdavač Asocijacija nezavisnih intelektualaca „Krug 99“, danas su o toj temi govorili kao uvodničari na sesiji „Kruga 99“.   

Cikotić je prije početka sesije kazao novinarima da je ta knjiga nastala tokom prethodne dvije decenije analizom prisustva NATO-a i drugih aktera, međunarodnih i sigurnosnih odnosa i dešavanja na prostoru Balkana, Ukrajine, Gruzije i Sirije.

– Ono što iz ove knjige možemo zaključiti je činjenica da je, bez obzira na sva osporavanja i pohvale, iako nesavršen, NATO najbolja organizacija koju moderna historija poznaje, najuspješnija. Da je sve svoje aktivnosti i operacije, pogotovo kada govorimo o prostoru BiH, radio na jedan vrlo transparentan način, uključujući relevantne i bitne političke aktere tih procesa, za razliku od onih koji osporavaju napredak BiH prema NATO-u koji to rade bez mehanizma konsultacija, kompromisa i konsenzusa, vrlo često jednostrano i na štetu stabilnosti i mira – kazao je Cikotić.

Cijenimo, dodao je on, da je ključna vrijednost koju NATO donosi transparentnost, mehanizam kompromisa i konsenzusa i jedan vrlo otvoren pristup koji proizvodi transparentan i za sve približno jednako prihvatljiva rješenja.

– Mislimo da je to ključna vrijednost koju NATO donosi na ove prostore – naveo je Cikotić.

Mišljenja je da, u pogledu strateškog partnerstva, BiH nema realnu i provodivu alternativu napretku prema NATO-u i Evropskoj uniji.

General u penziji Fikret Muslimović je kazao da oni društveni i politički faktori u regiji Balkana koji kumulativno žele članstvo i u Evropskoj uniji i u NATO-u, oni su u tom pogledu motivirani da potvrde svoje evropske vrijednosti i da podrže evropske vrijednosti u tim integracijama.

Zatim, dodao je on, motivirani su da pribave benefite – ekonomske, finansijske i druge razvojne benefite i da pribave saveznike, „jer se članstvom u EU i NATO-u pribavljaju važni saveznici, dakle sve članice EU, Sjedinjene Američke Države i šire u svijetu“.

– Oni društveni i politički faktori na Balkanu koji žele da u uđu u članstvo EU, a ne žele članstvo u NATO-u, oni su jednostano motivirani da steknu uslove za pribavljanje tih razvojnih, odnosno ekonomskih benefita, a nisu spremni da prihvate evropske vrijednosti, ali to kao svoj motiv što odbacuju NATO ne ističu – smatra Muslimović.

Kaže da njihovo razilaženje, ideološko i političko, s evropskim i univerzalnim vrijednostima dobra, ustvari je osnovni uzrok i motiv zbog čega odbacuju članstvo u NATO.

– U okviru toga se prikriva prava suština toga da je odbacivanje evropskih vrijednosti pravi motiv odbacivanja članstva u NATO, predstavljajući da to odbacuju zbog toga što je NATO imao vojnu operaciju 1999. godine i da je to motiv – naveo je Muslimović.

Mišljenja je da to može da bude sekundarno motiv, a primarno motiv razilaženja s NATO-om upravo je razilaženje s idejnim, političkim, općim i evropskim vrijednostima koje su u podlozi i u ciljevima postojanja i djelovanja i EU i NATO-a.