Fra Mile Babić: Moderna demokratska država nastaje kad i slobodan pojedinac

Fra Mile Babić: Moderna demokratska država nastaje kad i slobodan pojedinac

SARAJEVO, 17. februara (FENA) – Moderna demokratska država nastaje onda kad i slobodan pojedinac, individua, kao neko koga ne smije niko ugrožavati.

To je osnovna poruka iz uvodnog obraćanja dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine fra Mile Babića o temi “Demokratske države štite ljudska prava” danas na redovnoj nedjeljnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” u Sarajevu.

– U današnjoj Bosni i Hercegovini, čovjek je puki pripadnik svog nacionalnog kolektiva – kazao je on. 

Babić potencira da je osnivanje demokratske moderne države došlo s Francuskom revolucijom i revolucijom u Americi, do kada je “religija bila državna stvar”. Prva pluralizacija unutar kršćanstva, desila se s Papom Grgurom VII, a druga s Martinom Luterom, do čije je pojave religiozno jedinstvo bilo pretpostavka za političko.

Nakon Francuske revolucije, prvi put je defnirinao da religija mora biti odvojena od države, što je, po riječima Babića, bilo veliko civilizacijsko dostignuće, jer politika, vlast, prvi put nije bila sakralna, sveta, već postaje sekularna stvar.

– Državna vlast je tu da štiti individuu jer svaka ima pravo na ljudsko dostojanstvo. Država, dakle, treba da štiti čovjeka kao čovjeka, bez obzira na njegovu pripadnost, individualni identitet kao važniji od njegove kolektivne pripadnosti. Individuum, ljudska osoba, centar je svijeta i njoj treba da služe država i religija – rekao je Babić.

Odvajanjem religije od države, prvi put je religija postala sloboda, a i država kao nešto što treba da služi ljudima i osigura slobodu misli i govora, ističe fra Mile Babić i zaključuje: “Opšte dobro je kad država štiti čovjeka bez obzira na njegovu pripadnost”.

Današnje sesija nezavisne asocijacije “Krug 99” bila je i u znaku komemoracije povodom nedavne smrti preminulog člana i dugogodišnjeg potpredsjednika, akademika Ljubomira Berberovića.

Profesor dr. Mirko Pejanović, odnedavno redovni član Akademije nauka i umjetnosti BiH, inicirao je tom prilikom da jedna od sarajevskih ulica dobije ime po Berberoviću o čijim su naučnim i profesionalnim djelima i referensama te ljudskim vrlinama, osim Pejanovića, govorili i predsjednik “Kruga 99” Adil Kulenović, kao i Bojan Šošić te Berberovićeva kićerka Jesenka.

Pejanović: Nazvati ulicu u Sarajevu po akademiku Ljubomiru Berberoviću

Foto arhiva

SARAJEVO, 17. februara (FENA) – Profesor dr. Mirko Pejanović koji je odnedavno u redovnom članstvu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, inicirao je da jedna od sarajevskih ulica dobije ime po nedavno preminulom dugogodišnjem članu Akademije nauka i umjetnosti BiH, istaknutom biologu i genetičaru, Ljubomiru Berberoviću.

Pejanović je na današnjoj sesiji asocijacije nazavisnih intelektualaca “Krug 99” predložio toj asocijaciji da kod nadležnih formalizuje taj zahtjev skupa sa saradničkim organizacijama.

Pejanović smatra da je Berberović bio posebna veličina – naučna i u vlastitoj struci, kao i ljudska veličina koju su odlikovali dobronamjeran pristup svim ljudima te društveno-aktivistički doprinos općem dobru svoje zajednice.

– U nastojanju da se Bosni ponovno potvrdi suverenitet i međunarodni subjektivitet, uvjerljivo je pridobijao one koji baš nisu bili voljni to priznati. “Lažu vas da je rješenje podjela BiH i da ovdje nije moguć zajednički život”, govoro je takvima Berberović, što je najviše ‘dolilo vode na mlin’ kad je Srpskom građanskom vijeću predložena nagrada alternativna Nobelovoj nagradi za mir – rekao je Pejanović.

O akademiku Ljubomiru Berberoviću, tokom današnje sesije “Kruga 99” govorio je i predsjednik te asocijacije Adil Kulenović podsjećajući da je akademik bio njen dugogodišnji potpredsjednik i jedan od osnivača.

– Profesor Berberović je bio jedan od osnivača i potpredsjednik “Kruga 99” do posljednjeg dana života. Rijetko kada nije učestvovao u više od 800 održanih redovnih sesija, preko 200 okruglih stolova, naučnih skupova, brifinga i promocija, a pogotovo u formuliranju javnih inicijativa, apela i poziva domaćoj i svjetskoj javnosti. Hiljadu dana za čatvrt stoljeća – naveo je Kulenović.

Žilavost opstanka Asocijacije “Krug 99” koja je djelovala i u ratu i miru, sve do danas, značajnim dijelom je, po riječima Kulenovića, rezultat Berberovićevog definisanja, već pri osnivanju, kriterija i svrhe okupljanja.

O Ljubomiru Berberoviću, njegovim naučnim i profesionalnim djelima i referensama te ljudskim vrlinama, u posebnom dijelu današnje sesije “Kruga 99”, posvećenom isključivo njemu u čast, govorili su i Bojan Šošić te Berberovićeva kćerka Jesenka koja se emotivno osvrnula na životne putokaze njenog oca.