HDZ hoće sa 22 posto glasova, 33 posto učešća u vlasti

HDZ hoće sa 22 posto glasova, 33 posto učešća u vlasti

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 predstavila je svoj prijedlog izmjena Izbornog zakona, a o tome je za TV1 govorio Slavan Kovačević član stručnog tima koji je radio na izradi prijedloga.

Kovačević kaže da ako HNS kao nevladina organizacija može davati svoje prijedloge ne vidi ništa problematično u tome da i Krug 99 izađe sa svojim prijedlogom.

On je govoreći o suštini prijedloga Kruga 99 kazao da su prijedlozi vrlo konkretni, da jedan dio otvara vrata izmjenama izbornog zakona na način da to bude usklađeno sa evropskom pravnom stečevinom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, dok se drugi dio tiče proceduralno tehničkih dijelova izmjene Izbonog zakona u kontekstu validnosti izbornih rezultata.

Kovačević smatra da je izmjene moraju vršiti u rednovnoj a ne u hitnoj parlamentarnoj proceduri bez mogućnosti amandmanskog dijelovanja kako to predlaže HNS jer izmjene se tiču svih građana a ne političkih stranaka.

“Prijedlog smo uputili na četriri adrese, Interesornoj radnoj grupi, svim zasutpnicima u skupštini i u Domu naroda te svim klubovima političkih stranaka”, kazao je Kovačavić.

On smatra da konsocijacijska demokratija kako je vidi HDZ napuštena u Evropi 1967.godine i zadnja zemlja koja je napustila taj sistem je Holandija i da konsocijacija pretpostavlja četiri principa koji su u kontradikciji sa prijedlogom HDZ-a.

“HDZ hoće sa 22 posto glasova 33 posto učešća u vlasti a to je u kontradikiciji sa teorijskim modelom konsocijacijske demokratije”, kazao je Kovačević i dodao da po tome principu postoji i segmentirana autonomija u čemu postoji mogućnost trećeg eniteta.

Mi u Krugu 99 smatramo da je konstitutivni element građanin, da jednakopravnost pretpostavlja da svaki čovjek mora imati jednaka prava a ako se radi o pravima kolektiviteta moramo reći da postoji i kolektivitet ostalih – kazao je Kovačević.

“Po ideji konsocijacijske demokratije koju predlaže HNS i oni bi trebali imati 20 posto učešća u vlasti a nemaju”, dodao je Kovačević.

On je naglasio da prijedlog HSN ne odgovara evropskoj pravnoj stečevini te istakao sumnju u to da će kada dođe do pregovora i otvaranja poglavlja za članstvo u EU, BiH biti dozvoljeno da bude u ustavnom smislu toliko posebna i da će se prihvatiti pravne norme koje ne odgovaraju evropskoj pravnoj stečevini.