Krug 99- Migracije iz BiH moraju biti prioritet ekonomskih i socijalnih politika

Tekst: Muhamed Hadžibegić

SARAJEVO, 4. oktobra (FENA) – Na sesiji Kruga 99 o temi “Problem migracija iz BiH” održanoj danas istaknuto je da ta tema mora doći na dnevni red svake vlade i njihovih makroekonomskih i socijalnih politika.

Akademik Muris Čičić naveo je da je u Akademiji nauka i umjetnosti BiH u 2019. sačinjena studija o migracijama iz BiH u EU s ciljem boljeg razumijevanja tog procesa i eliminacije senzacionalizma.

– U BiH dolazi do depopulacije i to ne samo zbog migracija, već i zbog nedostatka demografske politike – pojasnio je Čičić.

Dodao je da BiH neće samo ostati bez stanovništva ako takav trend bude nastavljen, nego će izgubiti i mogućnost produktivnog iskorištavanja radne snage koja treba stvarati pretpostavke za buduće generacije.

Prof.dr. Adnan Efendić rekao je da u odnosu na situaciju od prije 10 godina sada postoji oko 25 posto onih koji bi napustili BiH privremeno, dok je oko 35 posto onih koji bi trajno napustili zemlju.

– Prije 10 godina razlozi za napuštanje zemlje su bili lični problemi poput nezaposlenosti ili ekonomskog statusa, te u manjoj mjeri okruženje u kojem žive, dok je sada prvenstveno nezadovoljstvo socio-ekonomskim okruženjem – precizirao je Efendić.

Prof.dr. Melika Husić-Mehmedović kazala je da je za zaustavljanje tog trenda neophodno provođenje opsežnih socio-ekonomskih reformi, te kreiranje stimulativnog okruženja za zadržavanje stručnog kadra.

Također, dodala je da je potrebno stimulisati povratak i razvijati bolju saradnju s dijasporom, kao i promijeniti retoriku koja je sada prisutna u javnom prostoru.

KRUG 99MIGRACIJESESIJA