‘Krug 99’ u protekloj godini održao 40 sesija

‘Krug 99’ u protekloj godini održao 40 sesija, raspravljano o ljudskim pravima

SARAJEVO, 13. marta (FENA) – Asocijacija nezavisnih intelektualaca ”Krug 99” u protekloj godini održala je oko 40 sesija na kojima su njeni članovi razmatrali ljudska prava te nastojali dati ideje kako ih približiti evropskim vrijednostima i normama.

Uvodničari su bile brojne ličnosti iz kulturnog, političkog i javnog života BiH.

Predsjednik Asocijacije Adil Kulenović na godišnjoj skupštini u Sarajevu je kazao da su rasprave na sesijama u protekloj godini bile multidisciplinarne po svom karakteru, dijaloške po formi, a da su obimom bile znanstvene i iskustvene argumentacije.

Naglasio je da ”Krug 99” na odgovoran način pristupa izboru tema i uvodničara na sesijama. Podsjetio je da raspravljaju o temama lokalnog i globalnog nivoa.

– Mi smo nevladina organizacija koja je dužna da analizira, upozorava i predlaže. Ne možemo na realizaciji takvih ideja da učestvujemo u poličkom životu jer nismo politička stranka – istakao je Kulenović.

Naveo je da je ”Krug 99” u protekloj godini bio izdavač dvije studije profesorice Lade Sadiković te da su često organizirali promocije knjiga raznih autora.

Također, dodao je da pripremaju monografiju o radu.

Kulenović je podsjetio da je Asocijacija nezavisnih intelektualaca ”Krug 99” nastala u ratnim okolnostima te da predstavlja organizaciju ljudi različitih političkih, religijskih i etničkih pripadnosti.

(FENA) M.L.