Lavić: Bosanski državni interes je iznad svega

Lavić: Bosanska politika mora se zasnivati na poštivanju slobode čovjeka

Foto Fena

SARAJEVO, 4. novembra (FENA) – Na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 nazvanoj ‘Povijesna nužnost oblikovanja bosanske politike’ uvodničar profesor Senadin Lavić danas je istaknuo da se bosanska politika mora zasnivati na političkoj emancipaciji građana i poštivanju slobode čovjeka kao najveće vrijednosti.  

– Osnov bosanske politike je borba za vladavinu prava i kvaliteta političkih programa iz kojih se prepoznaje moralna odgovornost za državnu politiku. Bosanska politika se pokazuje kao nepokolebljiva borba za ustavni poredak i unaprjeđenje Ustava države prema evropskih standardima – naglasio je Lavić.

Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović naglasio je da se često u vokabularu koriste pojmovi koji su, na neki način, tradicionalno vezani za naziv naše države – Bosne i Hercegovine.  

– Međutim, u ovom slučaju mi se jasno definiramo kao bosanske politike pri tom misleći na kontinuitet te politike, od Srednjeg vijeka do danas i svega onoga što ona znači – kazao je.      

U vezi s temom Kulenović je mišljenja da, bez definiranja regionalnog aspekta i pozicioniranja Bosne i Hercegovine u regiji, teško da je moguće naći pravi put da bi to bila stabilna država i prosperitetna za sve njene građane. 

– U profiliranju i oblikovanju bosanske politike danas treba posebno imati u vidu regionalni aspekt. Mnogi, ne samo Krug 99, ocjenjuju da se nalazimo u izuzetno teškoj situaciji koja je još više usložnjena činjenicom da su sasvim otvoreni pritisci od susjednih država –  naglasio je.  

Smatra da ‘Bosna i Hercegovina mora konačno biti tretirana, ne kao specijalni slučaj, nego kao normalna država za koju neće vrijediti posebna pravila u odnosu na cijelu evropsku zajednicu, na zajednicu svih slobodnih naroda u svijetu’.

Agencija Anadolija:

Lavić: Bosanski državni interes je iznad svega
– Bosanska državna politika je povrh etničko-religijskog predstavljanja naroda kao ‘getoiziranih plemena’. Bosanska državna politika se mora nanovo osvijestiti i promisliti, i prezentirati u unutarnjem i vanjskom djelovanju države. Osnov bosanske politike je borba za vladavinu prava i kvaliteta političkih programa iz kojih se prepoznaje moralna odgovornost za državni politiku“, izjavio je prof. dr. Senadin Lavić
 

SARAJEVO (AA) – Skoro tri decenije Bosna je poprište etničko-religijske politike, odnosno etnicizma, rečeno je na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca ”Krug 99“ održanoj u nedjelju u Sarajevu, javlja Anadolu Agency (AA).

O temi ”Povijesna nužnost oblikovanja bosanske politike“ govorio je prof. dr. Senadin Lavić.

Budući da posljednjih tridesetak godina političkog djelovanja u Bosni, zasnovanog na etničko-religijskim paradigmama, nije dalo demokratske rezultate, prema Lavićevim riječima, neophodno je razmišljati i govoriti o promjeni političke paradigme i političkog sistema.

”Iz takvog osnova nameće se povijesna nužnost oblikovanja jedne bosanske politike koja prevazilazi etničko-religijsko političko organiziranje i nudi otvorenost za bosansku političku filozofiju etatizma ili jednu evropsku demokratsku etatističku politiku”, pojasnio je Lavić. 

Dodao je kako je već 28 godina Bosna poprište etničko-religijske politike, odnosno etnicizma, to jeste politike kao etničko-religijskog predstavljanja, velikodržavnog hegemonizma i militarnog ekspanzionizma, gomilanja identitetnih problema, ciljanog produciranja mržnje, zatvorenosti, diktature, neobrazovanosti i hegemonije privitizma.

”Svi ti procesi bivaju planski instalirani kao dijelovi velikodržavnih hegemonijskih projekata antibosanstva“, dodao je Lavić.

Kazao je kako epoha etnicizma ili etničko-religijske politike u Bosni vrhunac ima u ideji da se narod teritorijalizira i da se pritom, kao politički legitiman predstavi narativ da u državi Bosni i Hercegovini postoje takozvane “narodne/etničke teritorije“ ili ”plemenske teritorije“.

Smatra kako teritorijalizacija narodno-religijske grupe vodi u devalvaciju bosanske državne politike i dijeljenje bosanskog društva na zatvorena, getoizirana etničko-religijska društva u kojima preovladava palanačka, parohijalna svijest i zaborav bosanskog državnog bića.

”Iz toga su vremenom nastale katastrofalne posljedice po bosanskog čovjeka”, rekao je Lavić.

Naveo je i osnovne smjernice političke filozofije bosanskog etatizma. Među njima su da je bosanski državni projekt jasan projekt racionalne akcije ili djelovanja, a ne naknadne reakcije, povijesno zaostale, na već postojeće projekte protiv države Bosne i Hercegovine.

Ukazao je i na to kako je bosanski državni interes iznad svega i da se njega mora zastupati bez ustručavanja u odnosu  na sve antibosanske pothvate i ”nacrte”. 

”Bosanska državna politika je povrh etničko-religijskog predstavljanja naroda kao ‘getoiziranih plemena’. Bosanska državna politika se mora nanovo osvijestiti i promisliti, i prezentirati u unutarnjem i vanjskom djelovanju države. Osnov bosanske politike je borba za vladavinu prava i kvaliteta političkih programa iz kojih se prepoznaje moralna odgovornost za državni politiku“, izjavio je Lavić.

Među smjernicama je i da se bosanska politika pokazuje kao nepokolebljiva borba za ustavni poredak i unapređivanje Ustava države Bosne i Hercegovine prema evropskim demokratskim standardima.

“Bosanska politika se mora zasnivati na političkoj emancipaciji građana i poštivanju slobode čovjeka kao najveće vrijednosti“, zaključio je Lavić.