Medijski prešućeni Stavovi Kruga 99 o građanskoj BiH, izuzev izvještaja Federalne novinske agencije?!

Krug 99 insistira na obnovi vrijednosti paradigme građanskog društva

Saopćenje

SARAJEVO, 16. jula (FENA) – Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 Insistira na obnovi vrijednosti paradigme građanskog društva i koncepta demokratskog poretka etabliranog u evropskom kulturno-povijesnom i političkom prostoru slobodnih demokratskih država i razvijenih društava, te konkretno na onima mjerilima koja su sadržana u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji uključujući sve tačke bez izuzetka.

Kako je saopćeno, ovo je jedan od stavova o građanskom konceptu demokratske države BiH Kruga 99 povodom koncipiranja Memoranduma o građanskoj BiH.

Krug 99, između ostalog, odbija da se prosta država kao oblik državnog uređenja kojim je Republika Bosna i Hercegovina ušla u demokratsku tranziciju transformira u složeni (federalni) oblik uređenja izvan internacionalne političke prakse i drugih tranzicijskih država u svijetu, tim prije, što ni tradicijski sadašnji oblik državnog uređenja, kao ni postojeći utvrđen Dejtonskim sporazumom, ne određuje da su Bosnu i Hercegovinu formirali entiteti kao federalne jedinice.

Odbacuju ideologiju i tumačenje zaštite kolektivnih prava kao prava  separatnih “nacija” jer se pojam nacije odnosi jedino i isključivo na političku zajednicu slobodnih građana države, a koji u svome temelju uvijek podrazumijeva pripadnost vlastitoj državi. U slučaju Bosne i Hercegovine, kao i drugih u regiji, etnopolitika naciju reducira na etničku zajednicu sa njezinim religijskim, ideološkim i tradicijskim raznolikostima.

– Patentiranim spornim pojmom “konstitutivni narodi”, unutar ustavno-pravnog sistema BiH, etnonacionalisti hoće sebi priskrbiti veći stepen političkih i svakih drugih prava, što je disproporcionalno stvarnom učešću u demokratskoj strukturi i što je sasvim nauštrb zaštite individualnih građanskih prava. “Jednakopravnost konstitutivnih naroda”, “legitimno političko predstavljanje naroda”, “etničke političke reprezentacije“, “suživot“, “anacionalnost građana koji se etnopolitički ne svrstavaju“ ili tzv. “zaštita vitalnih nacionalnih interesa” ni srednjovjekovna, ni moderna Evropa ne poznaje, niti podržava. Pogotovo ne insistiranje na “kolektivnim pravima” u izmjenama izbornog zakonodavstva radi izbora u Predsjedništvo BiH ili u domove naroda, ili etničko zapošljavanje u institucijama vlasti na različitim nivoima kao ključnom kriteriju naspram sposobnosti i kvalificiranosti – navode iz Kruga 99.

Smatraju da nije moguće ostvariti balans između građanskog i etničkog koncepta, jer su to principi koji se suprotstavljaju i međusobno isključuju, odnosno moderna i demokratska BiH može se funkcionalno razvijati samo na građanskoj političkoj paradigmi. Netačna i obmanjujuća konstrukcija o „četvrtom konstitutivnom stubu“ u BiH koji bi trebali činiti svi oni koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od “konstitutivnih” naroda, tzv. „anacionalni“, u suštini je perfidno očuvanje sadašnjeg nefunkcionalnog i nemogućeg političkog organiziranja na etničkom konceptu vlasti.

Odbacuju “politički eksperiment” suprotan povijesnom biću BiH koji se nameće sa konsocijacijskom teorijom, jednim  davno napuštenim i neuspješnim političkim i teorijskim modelom, temeljenom na statističkom izračunu raspoređivanja političke moći, gdje zagovornici toga modela u našim okolnostima redovno izostavljaju na bazi stvarnog broja etničke pripadnosti proporcionalnu zastupljenost kao jedan od četiri temeljna načela te teorije na osnovu koje se izvodi raspodjela političke moći.

Krug 99 insistira na snažnom procesu sekularizacije države BiH u standardima evropskih država i demokratskih društava. Sekularno civilno društvo predstavlja vrhunski politički ideal za sve građane Bosne i Hercegovine. Ono podrazumijeva razvijanje nove političke kulture u kojoj će se građani obrazovati i odgajati da slobodno i odgovorno participiraju u političkom životu svoje države, te da slobodno iznose vlastita mišljenja o svim bitnim društvenim pojavama. Politička emancipacija građana od političkih intervencija religijskih institucija u društvo i državu preduslov su tome.

KRUG 99

(FENA) F.F.