Poslovna klima u BiH: U zemlji nema stranih investitora zbog nepovoljnog političkog i privrednog ambijenta

MUJDŽA: UREĐENJE KOMPLETNOG AMBIJENTA JE RJEŠENJE ZA POBOLJŠANJE POSLOVNOG SEKTORA (Foto)
 
SARAJEVO, 4. oktobra (FENA) – Predsjednik Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini Branimir Mujdža rješenje za poboljšanje bh. poslovnog sektora vidi samo u uređenju kompletnog ambijenta. U parcijalnom rješavanju problema ne vidi izlaz.

On je na redovnoj nedjeljnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca ”Krug 99” bio uvodničar, a razgovarali su o temi unaprjeđenja poslovne klime u BiH.

Istakao je da je pozitivno to što ova i slične teme, odnosno kako privući strane investitore i poboljšati poslovni ambijent, konačno postaju prioritetne kod donosilaca političkih odluka.

Ponovio je da u BiH još uvijek nema povoljnog političkog i privrednog ambijenta koji bi privukao i domaće i strane investitore.

Podsjetio je na činjenicu da je od 2008. godine razina direktnih stranih investicija u padu, te da je trenutno pet puta manja nego što je bila 2007. godine.

Upitan da prokomentira novi Zakon o radu kazao je da to ne može biti dovoljno.

– Samo jedan zakon, bilo da je Zakon o radu ili neki drugi, ne može biti dovoljan. Veoma je važno da napravimo kompletan ambijent poslovanja, da se, na primjer, dozvole ne daju unutar 180 dana, nego da ih svedemo na 18 dana. Imamo poreznu nepredvidivost i još mnogo problema – istakao je.

Član ”Kruga 99” Ante Domazet izdvojio je četiri faktora za dobre strane direktne investicije: dobar makroekonomski ambijent u zemlji, dobra perspektiva određene industrije, dobra priprema odgovarajućih projekata i snažni investitori koji su lideri u svom poslu.

(Fena) ff

 

Poslovna klima u BiH: U zemlji nema stranih investitora zbog nepovoljnog političkog i privrednog ambijenta

“Kako unaprijediti poslovnu klimu u Bosni i Hercegovini” tema je današnje sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 gdje je zaključeno kako je poslovni ambijent u zemlji uvjetovan političkim, što rezultira nedostatkom domaćih, a posebno stranih investitora.

 
Poslovna klima, ipak, postaje aktuelna tema u BiH te prioritet onih koji donose ključne političke odluke, kazao je predsjednik Vijeća stranih investitora u BiH i generalni direktor Tvornice cementa Kakanj, Branimir Muidža.

“Svjesni smo da u BiH još uvijek nemamo povoljan politički ambijent, nemamo povoljan privredni ambijent koji bi privukao domaće ili strane investitore. Sa privlačenjem investiticija otvaraju se nova radna mjesta, sa njima se opet stvaraju uvjeti da omladina konačno počne svoju budućnost vidjeti unutar granica BiH. Privrednici isto tako trebaju podići svoj glas i dati svoj doprinos kako bi svima skupa bilo puno bolje”, kazao je Muidža.

Novi Zakon o radu Federacije BiH, koji je stupio na snagu jeste povoljan ali neće riješiti brojne nagomilane probleme, istakao je.

“Činjenica je da od 2008. pa na ovamo, nivo direktnih stranih investicija u zemlji je u padu odnosno u zabrinjavajućem trendu. Trenutno je pet puta manji nivo tih invesiticija nego što je bilo 2007. i 2008. godine. Samo jedan zakon neće riješiti sve probleme. Zakon o radu trebao bi štititi dobrog radnika od lošeg poslodavca i obrnuto, ali ono što je u BiH važno je da možemo napraviti kompletan ambijent poslovanja da se dozvole ne odobravaju unutar 180 dana, dajte da ih svedemo na 18 dana, recimo”, kazao je Muidža ističući kako je samo jedan od problema sa kojima se suočavaju investitori u BiH porezna nepredvidivost – kada će i koji porez biti na snazi i da li će se mijenjati narednih godina.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Anto Domazet podsjetio je kako je u BiH postojalo mišljenje kako će neoliberalizam privući strane investitore koji će pokrenuti ekonomski razvoj zemlje što se pokazalo neuspješnim.

“Vidjeli smo vrlo brzo da je to jedna velika greška i da je tu potrebna intervencija države.Toliko se projekata može razviti u metaloprerađivačkoj industriji na bazi aluminijuma iz Mostara, a ne da se on izvozi kao balvan sa niskom dodanom vrijednošću. U dolini Neretve može se izgraditi sto prerađivačkih kapaciteta na bazi aluminijuma koji može privući investitore i povećati zaposlenost. To su stvari koje se danas rade u svijetu ali mi smo u tom neoliberalizmu u kojem, što je najgore, caruje neznanje”, kazao je Domazet.

Za dobro stanje u smislu direktnih investicija, prema njegovim riječima, potrebno je osigurati četiri ključna faktora: dobar makro-ekonomski ambijent, perspektivu određene industrije, pripremljene projekte te osiguravanje snažnih kompanija koje su lideri u svom biznisu. Za sve to, kako je kazao Domazet, neophodna je dobra saradnja biznisa i vlade.

 

Oslobođenje, 5.10.15