Prestati s manipulacijom kolektivnim i nacionalnim identitetima

Sesija Kruga 99- Prestati s manipulacijom kolektivnim i nacionalnim identitetima

Foto Fena

SARAJEVO, 11. februara (FENA) – Bosna i Hercegovina je nedjeljiva i cjelovita država ravnopravnih građana. Došlo je vrijeme da se prestane manipulirati kolektivnim, nacionalnim identitetima – poručili su danas uvodničari na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” o temi “Kakvo društvo i državu BiH hoćemo?”. 

Predsjednik Srpskog građanskog vijeća – Pokret za ravnopravnost građana Sretko Radišić izrazio je nezadovoljstvo događanjima u BiH i situacijom u kojoj se zemlja trenutno nalazi.

– Htjeli bismo brže izlaziti iz ovog stanja, kao i da BiH ide bržim putem napretka, srediti unutrašnje stanje te da, tako sređena, pokuša ubrzati euroatlantske integracije – kazao je.

Podvukao je da je došlo vrijeme da se građaninu i pripadniku bilo kojeg naroda u BiH posveti dužna pažnja te da se sve vlasti u BiH okrenu prioritetima, a to su ekonomski napredak i prosperitet BiH.

Predsjednik humanitarnog društva “La Benevolencija” Jakob Finci temu današnje sesije nazvao je “pitanjem svih pitanja” te kazao da se ovo društvo zalaže za ono za što su glasali u martu 1992. godine, a to je nezavisna i slobodna BiH, zemlja ravnopravnih građana i naroda.

– Nažalost, čini se da su najveće žrtve rata koji je iza nas građani koji su “nestali” iz BiH, a čak je postalo i uvrjedljivo ako bilo kome kažete da hoćete da budete građanin, jer morate pripadati jednom od tri velika “tora”. Ako niste niti u jednom, onda ste “ostali”, a ostali su oni koji su, izgleda, “zaostali” – smatra Finci.  

Novinarima se obratio i predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća Marinko Pejić koji je konstatovao da građani BiH nisu zadovoljni sadašnjim ustrojstvom države, niti svojim položajem. Tragičnom je ocijenio činjenicu da mladi ljudi odlaze iz BiH, jer, iako imaju završene fakultete i diplome, ovdje ne mogu naći zaposlenje.

– Potrebno je nešto mijenjati, a organizacije civilnog društva to pokušavaju veoma dugo – naglasio je Pejić, potcrtavši da bez države koja će osigurati ravnopravnost građana BiH, nema ekonomskog napretka.

Napomenuo je da ono čim je ovo društvo nezadovoljno jeste činjenica da u Republici Srpskoj (RS) sada živi desetina od nekadašnjeg broja Bošnjaka i Hrvata te da čak postoji naredba vlasti RS-a da se pripadnici tih naroda ne mogu vratiti u svoje prijeratne domove.

– Pokušavamo učiniti šta možemo u tom pogledu – kazao je i poručio da se Hrvatsko narodno vijeće zalaže se za cjelovitu BiH, ravnopravnu državu svih građana.

Generalni sekretar Vijeća kongresa bosanskih intelektualaca Emir Zlatar smatra da je potrebno vratiti se na primjenu Konvencije o temeljnim ljudskim pravima.

– Moraju se poštivati prava svih građana i naroda BiH, kao i nacionalnih manjina. Ako se implementiraju odredbe Konvencije i njenih protokola, onda će na površinu izaći koja su to nacionalna prava koja se trebaju štiti i na koji način, a ne da živimo 20 godina uz zloupotrebe onoga što se zove “etnički identitet” – poručio je.  

Upravo zbog toga, dodao je Zlatar, Vijeće pristupa, zajedno sa svim ostalim nacionalnim i građanskim organizacijama, potpisivanju građanske deklaracije kojom se želi jasno kazati da temeljna prava čovjeka na cijeloj teritoriji BiH moraju biti zagarantirana ukoliko želimo ići naprijed.

Ocijenio je da su se događanja i politike iznijete tokom proteklih deset godina, pogotovo politike lidera Hrvatske demokratske zajednice Dragana Čovića i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, potpuno neprihvatljivi.

– S tim BiH ne može ići naprijed – zaključio je Zlatar.

Predsjednik “Kruga 99” Adil Kulenović istakao je da je civilno društvo u BiH opredijeljeno za vrijednosti građanskog društva, jer je bez tih vrijednosti nemoguća afirmacija pojedinaca, kao ni produktivno zbližavanje svih ljudi na jednoj teritoriji.

– Ukoliko se ne prihvate vrijednosti građanskog društva, onda se ono kreće u pravcu fašizacije ili u pravcu totalitarizma – mišljenja je Kulenović. 

Posebno je naglasio da će organizacije civilnog društva raditi na otklanjanju političkih posljedica udruženog zločinačkog poduhvata i međunarodnog oružanog sukoba, a to su etnička segregacija i podjela BiH.

Agencija Anadolija:

Krug 99: Prestati manipulisati s kolektivnim nacionalnim identitetima
– Emir Zlatar, generalni sekretar Vijeća Kongresa Bošnjačkih Intelektualaca (VKBI), istakao je da je BiH demokratska, nedjeljiva, cjelovita država te smatra da je došlo vrijeme da se “prestane manipulirati s kolektivnim nacionalnim identitetima”
 

SARAJEVO (AA) – Bosna i Hercegovina je multietnička, cjelovita, nedjeljiva i suverena država kojoj je neophodna unutarnja promjena i prestanak manipulisanja s kolektivnim nacionalnim identitetima, poručeno je s današnje sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” na kojoj se razgovaralo o temi: “Kakvo društvo i državu BiH hoćemo?”, javlja Anadolu Agency (AA). 

Sretko Radišić, predsjednik Srpskog građanskog vijeća – Pokret za ravnopravnost u BiH (SGV – PR), izjavio je da ta nevladina organizacija ostaje na izvornim stajalištima koja su ustanovljena na osnivačkoj skupštini 1994. godine u ratnom Sarajevu. 

“Mi smo i dalje čvrsto opredijeljeni za multietničku, cjelovitu, nedjeljivu i suverenu BiH. Ali moramo nešto reći i u kontekstu protoka vremena i ovih više od 25 godina koliko je prošlo od tih ratnih godina i, naravno, mi, kao i mnogi građani, ne možemo izraziti zadovoljstvo onim što se dešava u našoj državi i u našoj domovini. Htjeli bi da brže izlazimo iz ovog stanja i da BiH ide bržim putem napretka, da ide i ka unutarnjem sređivanju stanja i da tako sređena pokuša ubrzati put u euroatlanske integracije”, rekao je Radišić. 

Kako je kazao, SGV je posvećen miru, normalnom dijalogu, nekonfliktnim situacijama te smatra da je došlo vrijeme da se građaninu, čovjeku ili pripadniku svakog naroda posveti posebna pažnja i da se vlasti na svim nivoima okrenu ekonomskom prosperitetu zemlje. 

Jakob Finci, predsjednik kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva Jevreja “La Benevolencije”, izjavio je kako žele državu za koju su glasali 1992. godine – za nezavisnu i slobodnu BiH, zemlju ravnopravnih građana i naroda koji u njoj žive. 

“Nažalost, čini se da su najveće žrtve rata, koji je iza nas, upravo građani koji su nestali iz ove zemlje i čak je, na neki način, postalo uvredljivo ako bilo kome kažete da hoćete da budete građanin. Ne, vi morate da pripadate jednom od tri velika tora, a ako niste ni u jednom onda ste ostali, a ostali su oni koji su izgleda zaostali”, rekao je Finci. 

Marinko Pejić, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća (HNV) kazao je da je tema današnje sesije “Kruga 99”, aktualna pogotovo uzevši u obzir situaciju u zemlji gdje građani nisu zadovoljni s ustrojstvom države i svojim položajem.

“Veoma je tragično da omladina izlazi iz naše države, jer ovdje pored svršenih škola i fakultate nemaju zaposlenje. Prema tome, treba se nešto mijenjati i ove udruge civilnog društva to pokušavaju već dugo. Zalažemo se za cjelovitu, nedjeljivu BiH, državu ravnopravnih građana, za koju smo se izjasnili i na referendumu”, rekao je Pejić. 

Kako je kazao, bez ravnopravnosti svih građana u BiH nema ni ekonomskog napretka. 

Emir Zlatar, generalni sekretar Vijeća Kongresa Bošnjačkih Intelektualaca (VKBI), istakao je da je BiH demokratska, nedjeljiva, cjelovita država te smatra da je došlo vrijeme da se “prestane manipulisati s kolektivnim nacionalnim identitetima”. 

“Potrebno je da se vratimo na primjenu Konvencije o temeljnim ljudskim pravima, jer koja su to kolektivna ili nacionalna prava u BiH bilo kome ugrožena ako se ne poštuju temeljna prava svakog čovjeka. Prvo, moraju se poštivati prava svih građana, naroda, nacionalnih manjina i ako se implementiraju odredbe Konvencije i njenih protokola, sasvim je jasno da će na površinu izaći koja su to nacionalna prava koja se trebaju štititi, na koji način, a ne da živimo 20 godina u zloupotrebama onoga što se zove etnički identitet”, izjavio je Zlatar.

Kako je kazao, upravo je zbog toga VKBI s ostalim nacionalnim i građanskim organizacijama, Vijećem nacionalnih manjina, pristupilo potpisivanju deklaracije kojom žele poručiti da “temeljna prava na cijelom teritoriju BiH moraju biti zagarantovana, ako hoćemo naprijed”.

Krug 99
Novinar Alma Çekovic
Objavljeno Enver İbrahimkadic