Promovisane dvije knjige Lade Sadiković: Velike proturječnosti u Ustavu BiH

Oslobođenje, 18.2.16.

Promovisane dvije knjige Lade Sadiković: Velike proturječnosti u Ustavu BiH

Promocija knjiga “Venecijanska komisija o Ustavu BiH” i “Ogledi o Ustavu BiH” autorice prof. Lade Sadiković upriličena je jučer u BKC-u Sarajevo, a izdavač je Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99.

Foto: S. GUBELIĆ | Članci objedinjeni u cjelinu

Recenzenti ova dva djela bili su Ivo Komšić, Senadin Lavić, Mirko Pejanović, Sakib Softić, Strajo Krsmanović i Hidajet Repovac.

Adil Kulenović je istakao kako je autorica u istraživačkom fokusu oduvijek imala ono što je zanimljivo i za Krug 99, a iz sadržaja se može vidjeti kako se o ustavnim promjenama počelo govoriti još od Dejtonskog sporazuma, ukazujući kako je on bio tačka za završetak rata.

– Da bi se došlo do normalnih uslova, prof. Sadiković na razne načine obrazlaže reafirmaciju uloge visokog predstavnika u BiH i tumačenja Dejtonskog sporazuma. I ubuduće ćemo nametati teme diskriminacije građana, te onoga što jeste Izborni zakon kao i školstvo danas, uz svakodnevni život građana, kazao je Kulenović.
Komšić je pojasnio da su djela sačinjena od ranije napisanih članaka koje je autorica objavljivala, što je dosta teško ukomponovati u cjelinu, međutim, Sadiković je to uspjela u tome.

– Ona se već dugo bavi ovim tema, uporno obavještava javnost i piše o našem ustavnom sistemu. Poenta njenog interesa je da upozori na ono u čemu se kod nas često govori, da postoje velike proturječnosti u Ustavu koji je nastao u Daytonu, pa i u korištenju demokratskih mehanizama. Lada upozorava na to da su narodi konstitutivni i nosioci suvereniteta u državi, a u Ustavu piše da se konvencija o ljudskim pravima primjenjuje direktno u BiH, preko zakonodavstva i to je temeljna proturječnost. Evropa to ne poštuje. Narodi su predstavljeni preko političkog monopola. Zbog toga ne može da se provede odluka Sejdić – Finci, jer ih Ustav ne poznaje. Oni koji nisu dio te politike, oni su izdajnici naroda, kazao je Komšić.

Govoreći o ekonomiji, Komšić je istakao da, zbog entitetske podjele, BiH nema jedinstven ekonomski prostor, pa ni slobodu kretanja.

PREDSTAVLJENE KNJIGE LADE SADIKOVIĆ „VENECIJANSKA KOMISIJA O USTAVU BIH“ I „OGLEDI O USTAVU BIH“

Knjige „Venecijanska komisija o Ustavu BiH“ i „Ogledi o Ustavu BiH“ autorice prof.dr. Lade Sadiković predstavljene su danas u Sarajevu.

Autorica kaže da su ove knjige došle u pravom trenutku, poslije podnošenja aplikacije Bosne i Hercegovine za EU, ocjenjujući da se mogu u ovom trenutku jako dobro iskoristiti.

– Radi se o istraživanju koje sam dugo vremena provodila i radi se o jednoj vrlo aktuelnoj materiji, o odnosu Ustava BiH sa sadašnjim aktivnostima koje nas čekaju, znači aktivnostima koje nam je Vijeće Evrope nametnulo, koje će nam nametnuti EU – pojasnila je Sadiković.

Po njenim riječima, svakako da u ovom momentu te knjige predstavljaju nešto što bi „prvo trebali iskoristiti oni koji vrše vlast u BiH, a zatim cijela akademska, stručna, naučna javnost“.

Jedan od promotora Ivo Komšić je kazao da se Sadiković uporno bavi ovim problemima, uporno o tome govori u javnostu i uporno piše o našem ustavnom sistemu.

Po njegovim riječima, autorica je upozorila na ono o čemu se u našoj javnosti često govori „ali na jedan sistematski način upozorila na to da postoje velike protivrječnosti u našem ustavu, Dejtonskom, da postoje kod nas protivrječnosti između onog što je normirano i onoga što je stvarno, da postoje protivrječnosti čak u korištenju demokratskih mehanizama za demokratizaciju našeg društva“.

Govoreći o knjizi „Ogledi o Ustavu BiH“, Senadin Lavić je kazao da se Lada Sadiković na jedan stručan, visokokvalitetan način bavi pitanjima Ustava, ljudskih prava i legalnosti političkog sistema u BiH.

– Meni je u ovoj knjizi posebno izazvalo pažnju njeno razmatranje reforme Ustava BiH u svjetlu rezolucijaVijeća Evrope koje nama, na jedan vrlo sugestivan i kvalitetan način predlažu šta bismo trebali uraditi i koje bi to bile mjere koje mi trebamo poduzeti  da poboljšamo naš kvalitet – kazao je Lavić.

Dodao je da je Sadiković propratila 11 rezolucija i dva mišljenja i „iz njih je izvukla jednu esenciju koja se može sažeti u misao da je neophodno da poduzmemo reformu Ustava u BiH i da ta reforma je uslov za naše priključenje EU“.

Jedan od promotora Sakib Softić je istaknuo da izuzetno cijeni rad Lade Sadiković iz razloga što se ona u kontinuitetu bavi analizom ustavne situacije u BiH i pored toga nudi rješenja.

– Ta rješenja koja ona nudi utemeljena su na poštivanju demokratske tradicije, ljudskih prava i dostignutih standarda ustava u demokratskim zemljama –  tvrdi Softić.

Po njegovim mišljenju, ona sve vrijeme nastoji probuditi javnost i potaći na raspravu o potrebi promjene Ustava „premda to ide vrlo teško iz razloga što Ustav ipak stvara politička volja, a ne sposobnost oblikovanja teksta“.

Govoreći o knjizi „Venecijanska komisija o Ustavu BiH“ Mirko Pejanović je ocijenio  da ona predstavlja „naučnu studiju izuzetne vrijednosti, a u studiji se analizira i izvode kritički osvrti na mišljenje Venecijanske komisije iz 2005. godine o ustavnoj situaciji u BiH i ovlaštenjima visokog predstavnika“.

Promotor Hidajet Repovac smatra da se radi o vrlo uspješnoj autorici čija je tematska oblast ustavnopravni sistem BiH i sve teškoće, problemi, protivrječnosti koje je on proživljavao od rata naovamo.

– I ova knjiga Venecijanska komisija i njen odsnos prema Ustavu BiH, ona pokazuje koliko je spor i neučinkovit međunarodni angažman u BiH i koliko se ‘rasteže pamet’. Jer Vencijanska komisija je zahtijevala da se već negdje 2002., 2003. godine započne sa značajnijim ustavnim promjenama, međutim, do toga nije došlo – naveo je Repovac.

Promotor Strajo Krsmanović smatra da razgovor o Ustavu BiH nije samo ili nije isključivo u domenu prava nego u domenu, prije svega, društvene pozicije „budući da Ustav BiH i nije po svojoj standardnoj formi Ustav nego je neka vrsta mirovnog sporazuma“.

– On je nametnut izvana, što je suprotno karakteru ustava kao takvog i proizvodi toliki niz protivrječnosti da se o njima može raspravljati danima. Lada Sadiković u svoje dvije knjige to radi na jedan izuzetno stručan, pametan, profesionalan način – ocijenio je Krsmanović.

Izdavač knjiga „Venecijanska komisija o Ustavu BiH“ i „Ogledi o Ustavu BiH“ autorice prof.dr. Lade Sadiković je Asocijacija nezavisnih intelektualaca „Krug 99“.

(FENA) M.B.

Knjige „Venecijanska komisija o Ustavu BiH“ i „Ogledi o Ustavu BiH“ autorice prof.dr. Lade Sadiković predstavljene su danas u Sarajevu. 

PrevNext

1234

Sama autorica je kazala kako su knjige došle u pravi čas, nakon podnošenja aplikacije Bosne i Hercegovine za Europsku uniju.

Jedan od promotora autorskog rada prof. dr. Lade Sadiković bio je i prof. dr. Senadin Lavić. “Jedno od najvažnijih pitanja Ustava Bosne i Hercegovine i onoga što se prožima kroz rad profesorice Sadiković vezano je za pitanje reformi Ustava BiH”, kazao je prof. dr. Senadin Lavić u svojstvu promotera, te iskoristio priliku da javnost podsjeti na nekoliko važnih stavki koje se tiču Ustava i političkog sistema BiH.

Lavić ističe kako je za Bosnu i Hercegovinu posebno važan momenat bio pristup Vijeću Europe, usljed čega je BiH definirana kao demokratska država koja djeluje na osnovu vladavine prava i slobodnih demokratskih izbora. Međutim, uz osvrt na građu autorskog rada profesorice Sadiković, Lavić primjećuje kontradiktornost i paradoksalnost, ističući kako BiH ni tada nije bila stvarno demokratska zemlja, te da nije poštivala ljudska prava.

“Profesorica Sadiković upozorava da Bosna i Hercegovina, prema normativnom dijelu Ustava BiH, nije stvarno bila niti demokratska, niti pravna država, niti je poštivala ljudska prava “, kazao je Lavić u svom obraćanju.

Nadalje, Lavić citira odlomak autorskog rada profesorice Sadiković: “BiH nije demokratska država zato što nije zasnovana na predstavljanju građana, nego na isključivo političkom predstavljanju etničkih grupa, Srba, Bošnjaka, i Hrvata. Bosna i Hercegovina nije mogla biti pravna država, jer je BiH u Dejtonu ostala bez Vrhovnog suda i niza drugih institucija koje su neophodne za ostvarivanje principa vladavine prava. Ustav BiH od početka do kraja zadržava diskriminacijske odredbe, te je na taj način izravno u suprotnosti sa EU konvencijom o zaštiti ljudskih prava.“

“Onaj ko je napravio Dejton, napravio je čudovište, dok se EU smije na postojeći Ustav Bosne i Hercegovine”, dočarava Lavić u svom daljem izlaganju, te dodaje kako je u BiH došlo vrijeme kada se “čak i sama Bosna odriče Bosne kao države”.

“Onaj ko je bio Dejtonski ustavotvorac napravio je čudovište sa nizom nedostataka. Glavni nedostatak Dejtona ogleda se u tome da je djelo zločina rata i genocida pod imenom ‘Republika Srpska’ ostao da postoji. To je pola države Bosne i Hercegovine koja je nestela, iščezla. Danas da gotovo ne smijemo spomenuti Republiku BiH, Armiju BiH, a u jednim trenucima čak ni riječ Bosna ne smijemo reći. Čak se Bosna sama odriče Bosne kao države, a na njeno mjesto se pojavljuje vještačka tvorevina napravljena u periodu 1992-1995. godine.”

Lavić napominje kako u BiH trenutno vlada apsolutni sistem podjele, ali da ne očekuje pomoć Europljana, te da pomoć trebamo potražiti u nama samima.

Ne očekujem da će nam Europljani pomoći da imamo normalnu državu. Sve to ovisi samo o nama. Činjenica da je suđenje za zločine iz proteklog rata nekim pojedincima samo umjetno, neće dati željeni rezultat. BiH je ozbiljno oštećena država.”, ističe profesor Lavić.

Ono što za Bosnu i Hercegovinu predstavlja poseban problem je princip predstavljanja, usljed čega je etničko predstavljanje zamijenjeno građanskim.

“U BiH još uvijek vlada etničko predstavljanje koje se nameće kao predstavljanje građana. Samo to govori da smo etnički zatočeni, usljed čega etničke grupe izigravaju nacije država.Suvernitet države preuzela je etnička oligarhija koja je zemlju dovela do bezakonja“, kazao je Lavić.

Naizad, svoje izlaganje završava zaključnim citatom autorice knjiga  „Venecijanska komisija o Ustavu BiH“ i „Ogledi o Ustavu BiH“, prof. dr. Lade Sadiković.

“Država BiH još uvijek nije ispunila zadatak uvjeta iz statuta Vijeća Europe, bez obzira što veliki broj rezolucija ukazuje na potrebu jačanja države BiH. U tom pogledu nije izvršena niti najmanja promjena Ustava BiH koja bi išla u prilog ostvarenju ciljeva.”

Izdavač knjiga „Venecijanska komisija o Ustavu BiH“ i „Ogledi o Ustavu BiH“ autorice prof.dr. Lade Sadiković je Asocijacija nezavisnih intelektualaca „Krug 99“.

 

Autor: A. Rovčanin/BNN

Izvor:

BNN.BA