Tais: Razvijene zemlje moraju imati razumijevanja za razvojne potrebe slabijih

Ned, 16.06.2019. 13:40 

SARAJEVO, 16. juna (FENA) – Uvodničar današnje redovne sesije Asocijace nezavisnih intelektualaca Krug 99 Martin Tais smatra da Bosna i Hercegovina, budući da je zemlja u razvoju, ima pravo tražiti veću emisiju ugljendioksida (CO2) od sadašnje, barem do prosječnih vrijednosti, u cilju razvojnog jačanja vlastite industrijske proizvodnje dok ne bude sposobna da po dostizanju većeg razvojnog stepena pređe na obnovljive izvore energije – hidropotencijale, biomasu, vjetar, sunce. 

Tais podsjeća da je ugljendioksid element koji ne zagađuje zrak nego je posljedica njegove povećane emisije stavaranje efekta staklenika i da je emisija u BiH mala u odnosu na ostatak svijeta, a obaveze, prema sporazumima i ugovorima, velike.

Razvijene zemlje moraju imati razumijevanja za razvojne potrebe slabijih, mišljenje ja Taisa, ali Bosna i Hercegovina ipak ne može ići “glavom kroz zid” već za razgovore s relevantnim međunarodnim faktorima koji na temelju više potpisanih dokumenata insistiraju na smanjenju emisija CO2, treba da raspolaže strateškim odlukama, naučno i stručno utemeljenim.

Sadašnju proizvodnju električne energije, pak, treba da iskoristi za razvoj a ne za prodaju struje “kao balvana“, naglasio je Tais govoreći o temi “Emisije ugljendioksida: Termoelektrane da ili ne?”.

On podržava, pak, drastično smanjenje emisije sumpordiokisa (SO2) u atmosferu kao elementa koji pogubno utiče na ljudsko zdravlje. Posljedice emisije SO2 naročito osjete stanovnici gradova kao što su Tuzla, Ugljevik i Kakanj jer su središta zastarjelih postrojenja u termoelektranama.

Stoga Tais podržava izgradnju savremenijih zamjenskih blokova u sadašnjim termoelektranama u BiH jer će obavezom ugradnje postrojenja za odsumporavanje, kako je naveo, drastično biti smanjena emisija sumpordioksida. Istovremeno, izgradnju novih termoenergetskih objekata, po njegovom mišljenju, treba da prati i povećan industrijski razvoj.

Tajsov zaključak je da Bosna i Hercegovina mora raditi na tome da se pridruži Evropskoj uniji kao bolje razvijena zemlja nego što je sad.

Tais: Sada djelovati i planirati kako bismo zaštitili zdravlje budućih generacija

– O temi “Emisije ugljendioksida: termoelektrane da ili ne?” govorio je fizičar Martin Tais, a uvodničar je bio prof. dr Tarik Kupusović

SARAJEVO (AA) – U Sarajevu je u nedjelju održana redovna sesija Kruga 99, a o temi “Emisije ugljendioksida: termoelektrane da ili ne?“ govorio je fizičar Martin Tais, dok je uvodničar bio prof. dr Tarik Kupusović, javlja Anadolu Agency (AA).

Tais je tom prilikom kazao kako je BiH zemlja u razvoju koja želi ići u Europu, a kao zemlja u razvoju nema nikakve obaveze da smanjuje emisije ugljendioksida. Zemlja je, podsjeća, zbog rata i nakon rata smanjivala emisije u odnosu na 1990. godinu koja je bazna, tako da je sada postignut efekat/količina emitovana u zraku od 34 miliona tona ugljendioksida tek u posljednjih nekoliko godina.

Ipak, ako zemlja postane dijelom EU, sve obaveze koje je Europa preuzela prema sporazumima, odnosit će se i na BiH, uključujući i smanjivanje emisija ugljendioksida.

Podsjetio je kako u svijetu danas postoji emisija od 37.000 miliona tona ugljendioksida.

Dodao je kako je emisija ugljendiokisda u BiH u odnosu na ostatak svijeta mala, ali da su obaveze prema sporazumima i ugovorima velike.

Upozorio je na efekt staklenika i podsjetio na procjene koje govore da će ova područja Bosne imati jednom puno kiše, a u drugom periodu suše.

”Pokazalo se da ove godine nismo imali ni proljeća. Jednostavno maj je otišao hladan, više jesenji nego proljetni. Sve to ima svoje vrijednosti i stanje, ali mi i dalje planiramo graditi termoelektrane, da radimo s emisijama CO2. Jednostavno na obnovljivim izvorima smo stali. Šta nas čeka?”, rekao je Tais.

Podsjetio je kako danas moramo misliti na buduće generacije i to na način da ih spasimo od zagađenog zraka u gradovima.

”U našoj Bosni mi smo ekstremni po tim emisijama prašine. Mi imamo ekstremne klimatske uslove”, rekao je Tais koji se osvrnuo i na položaj Sarajeva gdje dolazi do određenih ekstrema.

Dodao je kako se mora gledati i računati da niko nema pravo zaustaviti razvoj jedne zemlje, ali mora postojati dogovor i planiranje.

Napomenuo je da CO2 nije zagađujući zrak, već da su zagađujuće materije sumpor, dioksid i prašina.

“CO2 je zrak koji izaziva efekat staklenika, koji kasnije izaziva efekat klimatskih promjena i u takvoj situaciji, s aspekta zdravlja ljudi u gradovima i prostorima gdje imamo termoelektrane, izgradnja novih termoelektrana koje se planiraju, govorim o zamjenskim u Tuzli i Kaknju, ja sam za. Iz prostog razloga što će one zamijeniti stare. A zašto? Velike emisije sumpordioksida, preko 50.000 tona u Tuzli, preko 70.000 tona u Kaknju godišnje, mnogo štete zdravlju stanovništva. Izgradnjom novih termoelektrana obavezno je odsumporavanje što znači da ćemo u Tuzli sa 50.000 tona sumpordioksida spasti na 5.000”, rekao je Tais.

Dodao je kako se ipak u ovom slučaju mora pregovarati s Europom zbog emisije ugljendioksida.

Osvrnuo se i na indikatore koji govore o emisiji ugljendioksida po glavi stanovnika, te podsjetio kako je 1990. u BiH to bilo 3,6 tona po glavi stanovnika, a ove godine je naraslo na 4,5 tone po glavi stanovnika.

“U svijetu i Europi prosjek je oko 10. Što znači da se zemlja u razvoju ne može zaustavljati, bar tražimo dozvolu da budemo prosjek Europe po emisiji CO2 po glavi stanovnika. To je izmjena sporazuma, ali mnoge zemlje, za Kyoto protokol su dobile pravo u Europi da povećaju emisije, ali o tome se mora pregovarati i planirati”, rekao je Tais.

Smatra kako je gradnja dobra stvar, ali da mora biti vršena po novim uslovima te ljude spasiti od zagađenog zraka i prašine.

“Filteri i odsumporavanje su obaveza u studijama i mora se to raditi. Možda će to podići cijenu struje, ali će se to nadoknaditi daleko više od štetnog uticaja na zdravlje ljudi, tako da ćemo imati bolje efekte. Moramo poštovati obaveze, ali nemojmo ići ‘glavom kroza zid’ i planirati kao da nema nikog oko nas”, rekao je Tais.