Blokade društvenog i državnog napretka BiH moraju biti zaustavljene

Čet, 04.01.2018. 14:09 

Krug 99: Konstantne blokade institucija BiH u 2018. godini

SARAJEVO, 4. januara (FENA) – Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Adil Kulenović izjavio je danas da će 2018. biti godina konstantnih blokada institucija države Bosne i Hercegovine u ključnim oblastima.

Kulenović smatra da blokade društvenog i državnog napretka BiH moraju biti zaustavljene i da ne može opstati silom nametnuto nefunkcionalno državno uređenje kao posljedica udruženog zločinačkog poduhvata i međunarodnog oružanog sukoba.

– Novi demokratski ustav zasnovan na standardima civiliziranih zemalja mora otkloniti posljedice udruženog zločinačkog poduhvata i međunarodnog oružanog sukoba kako bi BiH izašla iz stanja razarajućih blokada institucija i fragmentacije društva – rekao je Kulenović na pres-konferenciji Kruga 99 u Sarajevu.

Slaven Kovačević pozvao je institucije vlasti da dobro razmisle o izmjenama izbornog zakonodavstva i to u korist demokratskih principa, uz poštivanje sve četiri presude Evropskog suda za ljudska prava, i da to učine u korist svih građana.

Lada Sadiković istakla je da bi Venecijanska komisija, s drugim odgovarajućim institucijama Vijeća Evrope, hitno trebala da sačini nacrt novog Ustava BiH na način kako je to učinila za Albaniju, Makedoniju, Moldaviju, Ukrajinu i slične države.

Strajo Krsmanović naglasio je da neke krunske ocjene koje je Haški tribunal u svojim presudama konstatovao, kao što su “udruženi zločinački poduhvat” i “međunarodni oružani sukob”, trasiraju buduće političke paradigme koje se neće moći prikriti nikakvim političkim mahinaciijama i na temeljima kojih će istorija definisati pravi karakter rata koji je ovdje vođen.

– Krug 99 će i dalje insistirati da se na temeljima tih konstatacija grade novi društveni odnosi koji će BiH vratiti na put društava evropskog civiliziranog kruga – kazao je Krsmanović.

Hazim Bašić je naglasio da će u 2018. i godinama koje slijede težišno pitanje odnosa između BiH i susjednih zemalja biti nastavak rješavanja izazova vezanih za granice, te da s tim u vezi treba prioritetno poštivati stavove internacionalne arbitražne (Badinterove) komisije i ostale mađunarodne zakone iz te oblasti.

Mario Pejić je potcrtao da je u 2018., što se tiče programa unutar hrvatskog narodnog korpusa u BiH, nužan politički zaokret odnosno nova politička vizija i inicijativa da se identitet Hrvata u BiH, u cjelini duhovnog i materijalnog, sačuva u savremenom bosanskohercegovačkom društvu kao integralni dio bosanskohercegovačkog identiteta.

KRUG 99 PRE-KONFERENCIJA

(FENA) J.�.