Integracija regiona u EU i NATO rješenje za sva pitanja

Integracija regiona u EU i NATO rješenje za sva pitanja

SARAJEVO, 27. maja (FENA) – Stav Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 je da je izgradnja demokratske Srbije neosporno bitan činilac demokratizacije i izgradnje demokratske Bosne i Hercegovine.

Ovu tvrdnju iznio je predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović uoči redovne sesije ove asocijacije, čija je današnja tema bila “Regionalno povezivanje i nacionalne manjine”.

Kulenović smatra da nacionalne manjine u Srbiji i BiH trebaju vršiti uticaj dvostrano.

– Ukupnom izgradnjom demokratske Srbije trebaju uspostavljati standarde i principe koji vrijede u cijelom demokratskom svijetu, posebno u Evropskoj uniji. S druge strane, na taj način trebaju doprinositi principima uspostavljanja demokratske BiH – kazao je.

Konstatovao je da se BiH ne obezbjeđuje mogućnost izgradnje demokratske države, što koči njen ukupan razvoj, stabilnost i mir.

Jedan od uvodničara današnje sesije, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije Enis Imamović, smatra da je potrebno raditi na unapređenju regionalne saradnje kroz koju treba doći i do poboljšanja položaja nacionalnih manjina.

Budući da je Imamović poslanik u Narodnoj skupštini Srbije iz Sandžaka, ukazao je na posebnu vezu između BiH i Sandžaka u kojem Bošnjaci žive kao većinski autohton narod, ali i kao brojčana manjina u Srbiji i Crnoj Gori.

Naglasio je da državni vrh Srbije gotovo bez izuzetka pokušava sebe postaviti u nadređeni položaj u odnosu na BiH kada je u pitanju Dejtonski sporazum, predstavljajući sebe kao neku vrstu garanta tog sporazuma.

– To nije tačno, jer je Srbija, zajedno sa BiH i Hrvatskom, ravnopravna potpisnica Dejtonskog sporazuma – tvrdi Imamović.

Rješenje za sva pitanja on vidi u integraciji regiona u EU i NATO, jer u tim sistemima postoje standardi za unapređenje regionalne saradnje i poboljšanje odnosa između država u regionu.

Novinarima se obratio i predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji doc.dr. Hasim Mekić, koji se osvrnuo na pitanje bosanskog jezika te istakao da im je cilj doprinijeti poboljšanju obrazovanja na bosanskom jeziku.

– Činimo sve da taj proces bude što kvalitetniji te da u tom procesu sarađujemo sa ostalim nacionalnim vijećima – kazao je. 

Istakao je da je interes Bošnjačkog nacionalnog vijeća da u okviru svojih mogućnosti da svoj doprinos poboljšanju života građana u određenim regijama.

Želja i namjera im je, kako je rekao, da urede društvenu zajednicu na dobrobit svih građana, zaključivši da svi imaju jedan zajednički cilj, a to je Evropa.

(FENA) L.A.

Krug 99: Regionalno povezivanje i nacionalne manjine
– Posebno važan aspekt ove teme jeste i veza između Bosne i Sandžaka, u kojem Bošnjaci žive kao autohton narod, većinski, ali brojčano manjina u Srbiji i Crnoj Gori
 

SARAJEVO (AA) –  U Sarajevu je danas održana redovna sesija Asocijacije nezavisnih intelektualaca – Krug 99 čija je tema bila “Regionalno povezivanje i nacionalne manjine”, a uvodničari Enis Imamović, narodni poslanik u Skupštini Srbije iz Sandžaka i Hasim Mekić, predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji, javlja Anadolu Agency (AA).

Imamović je rekao kako je zahvalan na prilici da da doprinos početku procesa konačnog unapređenja regionalne saradnje kroz koju, kako smatraju, treba doći do poboljšanja nacionalnih manjina. 

Rekao je kako će se na današnjoj temi osvrnuti s aspekta Bošnjaka Sandžaka i aspekta Sandžaka kao jedne historijske regije u kojoj u vijekovima u harmoniji žive četiri naroda i tri vjere. 

“Posebno važan aspekt ove teme jeste i veza između Bosne i Sandžaka, u kojem Bošnjaci žive kao autohton narod, većinski, ali brojčano manjina u Srbiji i Crnoj Gori. Kada govorimo o Bošnjacima u Crnoj Gori moramo imati u vidu nekoliko činjenica. To je da smo mi, kao što rekoh, u ovom trenutku definisani kao nacionalna manjina koja iza sebe nema državu koja bi u punom kapacitetu na bilateralnom nivou zajedno sa Srbijom rješavala pitanja koja su od vitalnog značaja”, smatra Imamović.

Istakao je kako treba imati u vidu i da su Bošnjaci autohton narod u BiH, autohton narod u Sandžaku i da su dio jedinstvenog bošnjačkog nacionalnog korupsa na području bivše SFRJ i da su Bošnjaci narod koji evropski živi, evropski radi, evropski misli, ali i narod nad kojim je izvršen genocid za koji još uvijek čeka dostizanje pune pravde. 

“Mi smo zbog toga i predali Skupštini Srbije na usvajanje rezoluciju o genocidu u Srebrenici i smatramo da je to jedan od najvažnijih civilizacijiskih iskoraka koje Republika Srbija treba da napravi u cilju normalizacije odnosa s BiH. Mi također vidimo i da državni vrh Srbije gotovo bez izuzetka pokušava sebe staviti u neki nadređeni položaj u odnosu na BiH kada je u pitanju i Daytonski sporazum, predstavljajući sebe kao neku vrstu garanta tog Daytonskog sporazuma, što nikako nije tačno”, rekao je Imamović, podsjetivši kako je Srbija ravnopravna potpisnica s BiH i Hrvatskom kada je riječ o pomenutom sporazumu.

Istakao je kako su iznijeli stav da rješenje za sva pitanja s kojima se suočavaju vide u integracijama regiona u Evropsku uniju i NATO.

“Smatramo da u tim sistemima postoje standardi za unapređenje regionalne saradnje i poboljšanje odnosa između država i naroda u regionu. Vjerujem da ćemo upravo na ovom forumu dati odgovore na ta važna pitanja ili barem započeti taj važan proces pomirenja i zatvaranja svih otvorenih pitanja između država i naroda u našem regionu”, rekao je Imamović.

Mekić je kazao kako Bošnjačko nacionalno vijeće, kao najveće predstavničko tijelo Bošnjaka u Republici Srbiji, pored osnovnih aktivnosti, ima i neke oficijalne aktivnosti, a u prvom redu su one u vezi s obrazovanjem.

“Imamo jedan organ koji se isključivo bavi tim procesom obrazovanja, odnosno nastave na bosanskom jeziku u Republici Srbiji. Pored toga, imamo Odbor za kulturu koji se bavi kulturnim sadržajima, Odbor za informisanje, Odbor za jezik i pismo. U svim tim odborima su ljudi koji su iz neposredne struke i imamo otvoren jedan sistem”, poručio je Mekić. 

Istakao je kako imaju za cilj da u svakom od pomenutih odbora utiču na poboljšanje stanja vezanog za pojedinu oblast.

“U prvom redu nam je interes da doprinesemo poboljšanju obrazovanja u nastavi na bosanskom jeziku, ali i kompletnom procesu nastave jer u nastavi na bosanskom jeziku imamo i drugu populaciju i učenike koji nisu samo Bošnjaci. Činimo sve da taj proces bude što je moguće kvalitetniji, činimo sve da u svom procesu sarađujemo s ostalim nacionalnim vijećima”, poručio je Mekić.

Istakao je kako se na nivou države itekako razgovara o pomenutim pitanjima, također teži se da država ima drugačiji odnos nego trenutno, a on će u velikoj mjeri zavisiti od osnova u međusobnim odnosima država u okruženju.

“Interes Bošnjačkog nacionalnog vijeća je da sa svoje strane, koliko može, da doprinos da se ambijent i život svih građana u određenim regijama i prostorima poboljša. Tim uređenjem, mi imamo namjeru i želju da uredimo društvenu zajednicu u kojoj živimo i na taj način damo svoj doprinos uređivanju kompletne društvene zajednice na dobrobit svih građana. Sve nas to zajednički vodi prema našem jednom zajedničkom cilju, a taj naš zajednički cilj je Evropa”, kazao je Mekić.