Iza inicijative Grabar-Kitarović za izmjenu Dejtona stoji duh Franje Tuđmana

http://vijesti.ba/clanak/330070/iza-inicijative-grabar-kitarovic-za-izmjenu-dejtona-stoji-duh-franje-tudmana

18.10.2016. / 00:17h Intervjui – Adil Kulenović za Vijesti.ba

Iza inicijative Grabar-Kitarović za izmjenu Dejtona stoji duh Franje Tuđmana

Iza inicijative Grabar-Kitarović za izmjenu Dejtona stoji duh Franje Tuđmana
Isticanje neokolektivističkih ideologija ključna je opasnost za BiH. Vidimo da se pojedini dijelovi BiH proglašavaju ekskluzivno nacionalnim, odnosno ekskluzivno etničkim. Na takav način šalju se poruke da zajednički život u BiH, što predstavlja našu kulturu i tradiciju, nije moguć, da je eventualno moguć samo suživot. Biće BiH se na takav način negira, istakao je u razgovoru za Vijesti.ba Adil Kulenović, predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99.

VIJESTI.BA: Na prethodnoj sjednici Kruga 99 upozoreno je da ideološka dominacija postaje model ponašanja u BiH. Šta to znači za našu državu i njenu budućnost?

KULENOVIĆ: Nametanje novostarih i novih ideoloških obrazaca ponašanja destruiše državu BiH. Ukoliko se sve završava na tome da etno-konfesionalne ideologije predominiraju, a da se istovremeno građanska politička i kulturna opcija stavlja u stranu i zanemaruje, to sve doprinosi razgradnji društva BiH. Opstanak jedne države ne zavisi od toga koliko je vojnih čizama gazi, nego od toga koliko se sačuva obrazac života u toj državi.

Kulturni, ideološki i svaki drugi obrazac u kojem je postojala BiH i u kojem je moguće da ona u budućnosti postoji jeste obrazac tolerancije, uvažavanja drugog i drugačijeg, apsolutno poštovanje prava svakog čovjeka na njegovo sopstveno mišljenje i stav, te poštovanje elementarnih prava i sloboda običnog čovjeka. Ukoliko mi idemo ka tome da se apsolutiziraju etnička nasuprot građanskih prava, to će voditi učvršćivanju suvereniteta naroda naspram suvereniteta države. Nigdje u svijetu ne postoji suverenitet države bez suvereniteta, prvenstveno, građana. Isticanje neokolektivističkih ideologija ključna je opasnost za BiH. Vidimo da se pojedini dijelovi BiH proglašavaju ekskluzivno nacionalnim, odnosno ekskluzivno etničkim.

VIJESTI.BA: Kakve se poruke šalju takvim stavovima?

KULENOVIĆ: Na takav način šalju se poruke da zajednički život u BiH, što predstavlja našu kulturu i tradiciju, nije moguć, da je eventualno moguć samo suživot. Biće BiH se na takav način negira. Ukoliko dođe do predominacije ovakve vrste poruka, onda se postavlja pitanje da li uopšte država BiH može da postoji kao suvereni i jedinstveni prostor u kojem će se tražiti unutrašnje formule političkog života i uređenja.

Etno-konfesionalne ideologije koje se nameću u BiH u direktnom su interesu susjednih zemalja, koje nemaju cilj i interes da se u BiH napravi društvo podjednako dobro za svakog njenog građana, već imaju intencije, cilj i namjeru etno-teritorijelno okupiranje i preuzimanje pod svoju kontrolu pojedinih dijelova bh. prostora. Toga smo danas svjesni, a to bi u budućnosti moglo biti jače i agresivnije.

VIJESTI.BA: Činjenica je da su vodeće političke stranke u BiH oslonjene na nacionalne, pa i na nacionalističke ideologije. U svakoj izbornoj kampanji retorika se posebno zaoštrava. Svjedoci smo da i u prethodnoj kampanji fokus je bio na nacionalnim temama, umjesto na lokalnim pitanjima i problemima. 

KULENOVIĆ: Formula je prilično jednostavna i nažalost funkcioniše više od 20 godina – treba stvarati strah od drugoga. To je formula za osvajanje izbora. Više od četvrtine vijeka mi svjedočimo činjenici da se bh. građani usmjeravaju jedni protiv drugih na način da se sortiraju u pojedine ladice i predstavljaju samo kao puki izvršioci volja samoproglašenih etno-političkih elita. Umjesto da se bave pitanjima boljeg života čovjeka, oni uvijek insistiraju na temama etno-nacionalne ugroženosti.

VIJESTI.BA: Pomenuli ste susjedne zemlje. Kako tumačite inicijativu predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar – Kitarović koja je zatražila izmjenu Dejtonskog mirovnog sporazuma? Je li ovo zagovaranje trećeg entiteta?

KULENOVIĆ: Ako objektivno pogledamo šta se BiH u proteklom periodu činilo od strane Hrvatske, moram reći da se iza svih političkih demagogija ipak se u osnovi radi o etno-teritorijalnom konceptu nastupa prema BiH. Grabar-Kitarović je jako dobro znala da dolazak delegacije u sastavu Miro Kovač i Božo Petrov u uzavreli Stolac nije ni u kojem slučaju tek izraz njihove slučajne greške, nego je to sigurno rađeno uz znanje državnog vrha, u kojem se BiH posmatra kao hrvatska gubernija, a ne kao suvereni teritorijalni prostor BiH. Stolac nije prostor hrvatskog naroda, nego je bh. grad, koji treba i uvijek je pripadao svima koji su u njemu živjeli.

Ako na to dodamo inicijative koje su posljednje dvije, tri godine bile od strane Andreja Plenkovića, te njegovo zalaganje unutar Evropskog parlamenta da dođe do afirmacije dalje etničke segregacije u BiH sa konceptom federalizacije, onda možemo jasno pročitati da iza posljednje inicijative Grabar-Kitarović stoji duh Franje Tuđmana i Mate Granića.

VIJESTI.BA: Bivši visoki predstavnik u BiH Christian Schwarz-Schilling ocijenio je da je BiH u stalnoj “eroziji”, jer se njeno jedinstvo ne podržava dovoljno. On upozorava da Milorad Dodik planira dugoročno i radi koncentrirano na jednom cilju – želi odvojiti RS od BiH i stvoriti od nje državu. Smatrate li da je protekli referendum u RS bio samo prvi korak ka tome, kako to tvrdi Schwarz-Schilling?

KULENOVIĆ: Apsolutno ne sumnjam u moralnu čestitost Schwarz-Schillinga kada je riječ o ocjenama o BiH. No, nisam siguran koliko su često njegove ocjene politički zakašnjele, jer je činjenica da od njegovog uredovanja stvari su u BiH krenule klimavo, bez jasne naznake međunarodne zajednice da djelu u skladu sa onim što je Dejtonski sporazum. U tom kontekstu, najvažnija njegova izjava sa kojom se mogu složiti jeste da međunarodna zajednica ne pokazuje energičnost za zaustavljanje direktnog kršenja Dejtonskog sporazuma.

Nas u BiH se može prisiliti da se ponašamo kao noj koji zabije glavu u pijesak, ali ne mogu nas prisliliti da ne koristimo najelementarniju zdravorazumsku logiku da je politika ono što se čini u konkretnom slučaju. To znači da i pored silnih izjava o antidejtonskom djelovanju Milorada Dodika, on i dalje ostaje otvoren faktor za navodno sporazumijevanje, a ustvari na štetu BiH.

VIJESTI.BA: Govorili ste o Stocu. Nemoguće je ne pomenuti izbore u Srebrenici. Ko je odgovoran za to što Bošnjak neće biti na čelu ove opštine?

KULENOVIĆ: Mi konačno moramo progovoriti otvoreno, precizno i jasno. Tehnički krivci mogu biti ovaj ili onaj, SDA kao ključna stranka. No, u ovom slučaju mislim da se radi i o odgovornosti nasljednika srebreničkih žrtava. Oni su znali za izbore i trebalo da je pokažu dovoljno ljudske i državotvorne svijesti da se prema ovoj činjenici odnose kao takvi.

Moramo otvoreno reći da narod nije uvijek u pravu, jer će u protivnom ispasti da je odgovoran Ćamil Duraković, SDA, Edin Ramić, koje ja ne branim. No,mislim da je stvar prvenstveno u svijesti nasljednika srebreničkih žrtava što nisu imali dovoljno državotvornog digniteta da se prema Srebrenici odnose na mnogo precizniji, jasniji i određeniji način. Mi nemamo ništa od toga ako Srebrenica bude samo mjesto oplakivanja. Bošnjaci kao narod treba da prestanu da se sami prema sebi odnose kao da su puka masa kojom se upravlja i da se u etno-nacionalnom smislu prema sebi odnose prije svega kao vjerskoj grupi, a ne državotvornom narodu.

Razgovarala: Nevena Ćosić

(Vijesti.ba)