Krug 99: Srednjovjekovni grad Bobovac je povijest svih nas

Srednjovjekovni grad Bobovac svjedočanstvo o kontinuitetu državnosti BiH

Foto/Wikipedia

SARAJEVO, 23. oktobra (FENA) – Grad Bobovac kao prijestolno mjesto bosanskih kraljeva jeste nezaobilazna historijska činjenica koja svjedoči o srednjovjekovnoj baštini Bosne i Hercegovine i kontinuitetu njene državnosti, a u društvenoj memoriji reflektira jedinstveno duhovno, kulturno i političko naslijeđe koje može biti ključno u procesu reafirmacije tih vrijednosti.     

Istaknuto je to danas na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ na kojoj su uvodničari – direktor Zemaljskog muzeja BiH Mirsad Sijarić i savjetnik načelnika općine Vareš, književnik i novinar Fuad Kovač govorili o temi „Obnovom stolnog grada Bobovca do obnove Bosne i Hercegovine“.

Sijarić je naglasio da grad Bobovac, uz Jajce i Kraljevu Sutjesku, te Visoko, predstavlja centralnu tačku bosanskohercegovačke historije, budući da se radi o stolnom mjestu srednjovjekovne Bosne i Huma.  

Podsjetio je da su historijska i arheološka istraživanja provedena od 1959. do 1967. godine, a koja se vežu za lokalitet Bobovca umnogome obogatila znanja i sliku o srednjovjekovnoj Bosni, odnosno njenom položaju i ulozi u historiji južnoslavenskih naroda.

Sijarić navodi da je Bobovac jedan od svega nekoliko istraženih historijskih gradova od ukupno više od 300 u BiH.  

– Posljednja desetljeća svjedoče o svojevrsnom zastoju na tom putu, jer nema ni političke volje, ni pameti ni dovoljno organiziranih napora da se nastavi s poslovima, započetim prije više od 50 godina – kazao je on u izjavi za novinare, potcrtavajući da bi rasprava o tome mogla biti novi poticaj na tom planu.

Uvodničar Fuad Kovač podsjetio je da je pozicija i uloga grada Bobovca na lokalnoj razini definirana putem okvirnog projekta „Afirmacija turističkih potencijala općine Vareš“, s fokusom na kraljevski grad Bobovac kao nemjerljivo značajan historijski potencijal.

U sklopu tog projekta predviđeno je da se država BiH ‘vrati’ na Bobovac, a realizaciju ovog i brojnih podprojekata podržali su Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, kao i Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Kovač ističe da je Bobovac naslijeđe svih nas, te da je dosadašnji angažman u sklopu spomenutog projekta fokusiran na animiranje svih relevantnih institucija u BiH i šire, uključujući i grad Dubrovnik s kojim je Bobovac njegovao snažne prijateljske i trgovačke veze.

– Namjera je da se u sklopu projekta napravi svojevrsna historijsko-turistička ruta na relaciji Bobovac – Kraljeva Sutjeska – Mile, Visoko – Jajce…, jer je to izvanredan potencijal koji treba staviti u funkciju obnovom zidina, pristupnih puteva i na druge načine – zaključio je Kovač.

Kako je novinare izvjestio predsjednik “Kruga 99” Adil Kulenović, dopisni član ANUBiH Dubravko Lovrenović se iz zdravstvenih razloga nije mogao odazvati pozivu te asocijacije, iako je ranije najavljen kao uvodničar na današnjoj sesiji. 

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je u novembru 2002. godine historijsko područje “Srednjovjekovni grad Bobovac” proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Bobovac je najznačajniji i najbolje utvrđeni grad srednjovjekovne Bosne podignut na strmoj, stepenastoj stijeni južnih padina planinskog masiva Dragovskih i Mijakovskih poljica, jugozapadno od Vareša. Gradu se može prići iz dva smjera, i to od Kraljeve Sutjeske ili od Vareša.

Historiografija bilježi da su Kraljeva Sutjeska i tvrđava Bobovac bili sjedište dvaju bosanskih kraljeva dinastije Kotromanjića – Tomaša i Tvrtka, a ovaj grad je neraskidivo vezan i za sudbinu svete Katarine, u narodnom predanju poznate kao posljednja bosanska kraljica.

(FENA) J.�.

Krug 99: Srednjovjekovni grad Bobovac je povijest svih nas
– Motiv Kruga 99 da se pozabavi ovom temom je, kako je rečeno, činjenica da u ukupnoj društvenoj memoriji građana BiH, bez obzira na etničke razlike, postoje različiti odnosi prema srednjovjekovnoj baštini zemlje
 

SARAJEVO (AA) – Na današnjoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 u Sarajevu razgovarano je o srednjovijekovnom gradu Bobovcu kao mjestu koje predstavlja povijest svih naroda u Bosni i Hercegovini (BiH), javlja Anadolu Agency (AA).

Motiv Kruga 99 da se pozabavi ovom temom je, kako je rečeno, činjenica da u ukupnoj društvenoj memoriji građana BiH, bez obzira na etničke razlike, postoje različiti odnosi prema srednjovjekovnoj baštini zemlje.

Poznato je da je Bobovac najznačajniji i najbolje utvrđeni grad srednjovjekovne Bosne podignut na strmoj, stepenastoj stijeni južnih padina planinskog masiva Dragovskih i Mijakovskih poljica, jugozapadno od Vareša. 

Bobovac je podigao ban Stjepan II Kotromanić nešto prije prve polovine 14. stoljeća. Od tada je bio sjedište bosanskih vladara od perioda vladavine bana Stjepana II Kotromanića, preko svih bosanskih kraljeva i sve do prestanka bosanske samostalnosti turskim osvajanjem 1463. godine.

Da je upravo Bobovac, uz Jajce, Kraljevinu Sutjesku i donekle Visoko, centralna tačka bh. historije, smatra direktor Zemaljskog muzeja BiH Mirsad Sijarić.

Podsjetio je kako su istraživanja na Bobovcu od 1959. do 1967. godine pokazala da je riječ o mjestu koje je potpuno promijenilo dotadašnja znanja o srednjovjekovnoj Bosni.

“Ne samo to, istraživanja su potpuno promijenila sliku one zemlje koja je prije toga predstavljana kao neka romantična zemlja u kojoj su jedine značajke bili bogumili i stećci. Bobovac je bio slučaj na kojem je odlično prikazan položaj i shvatanje uloge Bosne u historiji južnoslavenskih naroda. Mislili smo da je slika poznata, ali u zadnjih 20 godina vidimo da je to pitanje ponovno uvršteno u kontekst naših dnevnih nacionalnih potkusuravanja koja neće izvesti ništa dobro”, naglasio je Sijarić.

Prema njegovim riječima, Bobovac je jedan od 300 srednjovijekovnih  gradova u BiH, a koji je u potpunosti istražen. 

Sijarić smatra kako trenutno nema političke volje ni organizovanih napora da se nastavi sa istraživanjima, čime BiH ide prema 19. vijeku umjesto prema 21. 

Krajem prošle godine Općina Vareš definisala je okvirni projekt “Afirmacija turističkih potencijala Općine Vareš” s posebnim osvrtom na Bobovac, rekao je savjetnik načelnika Općine Vareš, književnik Fuad Kovač.

Prema njegovim riječima, srž projekta je u tome da se “BiH vrati na Bobovac, na mjesto gdje je nekada postojala”.

“Projektom je predviđeno da se BiH vrati na Bobovac. Općinsko vijeće je usvojilo projekat, podržan je i od strane predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića i ministra civilnih poslova BiH. Važno nam je da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH isto podržava projekat. Ovo je početna faza realizacije projekta jer je Vareš predgrađe Sarajeva, da se država BiH vrati na Bobovac nakon 553. godine, jer je Bobovac – Bobovac svih nas”, rekao je Kovač.

Istakao je kako je za relizaciju pomenutog projekta neophodno obezbijediti velika finansijska sredstva. 

“U ovoj fazi upoznajemo javnost o važnostima Bobovca za državu BiH jer je ona nekad tu bila. Obilazili smo i obavještavali sve institucije i šire, uspostavili smo prijateljsku saradnju i sa Dubrovniku jer su Bobovac i taj grad trgovali. Blobovac je sjajan turistički i povijesni potencijal. Imamo namjeru spojiti, napraviti vrstu turističke rute Bobovac-Kraljeva Sutjeska-Mile-Visoko-Jajce, što da ne, jer ono što imamo dovoljno je da animirano i iskoristimo”, naglasio je Kovač.

Projektom je predviđena i sanacija te podizanje zidova na Bobovcu u smislu prvobitnog izgleda te definiranje pristupnih puteva gradu. 

“Ovim prvim korakom Općina Vareš zajedno sa svima želi vratiti državu BiH ondje gdje joj je mjesto nekad bilo. Time bismo mnogim koji zloupotrebljavaju određene povijesne gradove, izbacili smo im mač iz ruku jer je Bobovac povijest svih nas, a ne samo jednog, drugog ili trećeg naroda. Bobovac je mjesto i rodni list svih nas, države BiH”, poručio je Kovač.

Krug 99
Novinar Amina Zorniç
Objavljeno Adis Karaca