Šabani: Društvo je patologizirano i nesposobno da iznađe rješenja problema

Ned, 21.02.2021. 11:53 

Šabani: Društvo je patologizirano i nesposobno da iznađe rješenja problema

SARAJEVO, 21. februara (FENA) – Psihopatologija i porijeklo zla u politici, naziv je teme o kojoj je danas bilo govora na redovnoj sesiji Kruga 99 održanoj u online formatu.

Uvodničar prof. dr. Alisabri Šabani, sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, kazao je da je “zlo o kojem se raspravlja sposobnost pojedinca da izazove ogromnu bol drugoj osobi, kada se uklopi u jednu širu institucionalnu strukturu vlasti”. 

– Nanošenje zla može biti materijalno, duhovno, simboličko i institucionalno. Trebamo se zapitati jesu li velike ljudske katastrofe mogle biti spriječene da su psihopati, koji su ih režirali i provodili, bili na vrijeme identificirani. Niz je figura koje zadovoljavaju tu definiciju i traju u političkoj praksi. Problem ostaje i nakon prestanka obavljanja njihove funkcije jer su obični ljudi skloni identificiranju sa svojim vođama. Na taj način ulaze u političku memoriju. Tako društvo supostoji i traje s deformitetima u pogledu osjećanja i razumijevanja morala, socijalne, političke i psihičke realnosti. Gubi se kritičko prosuđivanje i na njihovo mjesto  dolaze sentimenti koji su vodiči za dalje učvršćivanje već usvojenih stavova – kazao je Šabani.

Naglasio je da sentimente u politici stvaraju osobe koje im služe kao sredstvo zavođenja ali i konflikta sa stranom koja se ne slaže s njima.

– Sentimenti su alati koji se koriste u zavođenju i upravljanju dojmovima. Ljudi vole čuti istine koje su u skladu s njihovim već formiranim mišljenjem, a političari im nude ono što žele da čuju. Nema dijaloga, argumenata i kritičkog propitivanja sopstvene pozicije. Socijalno povjerenje opada, raste histerizacija društva (izraz Lobaczewskog) i nude se  različitih uvjerenja o socijalnoj realnosti. Sve je to plodno tlo za nastanak populizma, patoloških figura, autoritarnih režima i neodgovornog ponašanje prema sebi i drugima. Društvo je patologizirano i nesposobno da iznađe rješenja problema. Pored niza uzroka – posljedica današnjeg stanja, sigurno je da su tome znatno doprinijele loše politike i političari – kazao je Šabani.

Po njegovim riječima, zbog toga je Andrew M. Lobaczewski (po profesiji psihijatar, a djelimično se može uvrstiti u antipsihijatarsku tradiciju R. Lainga, njeguje mikro-makro interpretaciju) važan što je tu ideju definisao kroz ponerologiju – nauku o zlu, i na temelju psiholoških, psihijatarskih i empirijskih argumentacija dokazao da učešće aktera u politici sa ozbiljnim psiho-psihijatarskim insuficijencijama ne smiju biti u dodiru sa važnim institucijama moći jer ih definišu u skladu sa svojom strukturom.

– Rješenje ovog problema Andrew M. Lobaczewski vidi u formiranje Vijeće staraca (Senat u smislu da imaju znanje i mudrost da prepoznaju problem) koji će svojim autoritetom potvrditi nepodobnost aktera koji imaju značajne karakterološke, socijalne, moralne, psiho-neurološke poremećaje i koji imaju ambiciju da vladaju društvom ili nekim njegovim segmentom. To znači obaveznu psihološku-psihijatarsko-neurološku ekspertizu. To bi npr. kod nas mogao biti Institut za psihosocijalnu dijagnostiku u javnim politikama – kazao je.

Šabani je mišljenja da “predmet ponerologije treba uvrstiti na one fakultete koji se nužno bave segmentima zla, možda za početak kao izborni predmet, dok se ne akumulira dublje znanje o etiologiji zla u politici”.

– Imamo pravo na to jer BiH predugo trpi teror loših politika i političara kao kreatora naše sudbine – poručio je Šabani.

Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović je istakao na pres-konferenciji da će danas na sesiji Kruga 99 otvoriti po prvi put u bh. javnosti ‘sklisku’ temu koja će kod racionalnih ljudi izazvati interes i odobravanje, i onih drugih, osporavanje i banaliziranje.

– Riječ je naravno o temi “Psihopatologija i porijeklo zla u politici”, a još više o znanstvenoj disciplini koja je kod nas tek na pomolu. Psihologija je jedna od najmlađih nauka. Ipak razvojem psiholoških, psihosocijalnih, medicinskih i drugih nauka, ali i teretom masovnih zločina, genocida i holokausta 20. vijeka, sa naznakama i u 21. vijeku, porastom populizma i autoritarni lidera i režima, konačno se afirmiše posebna ili multidisciplinarna naučna disciplina o porijeklu zla u politici pod nazivom ponerologija. Ona se, pored ostalog, bavi izučavanjem psiholoških i moralno patoloških pojava, ljudima različitih psiholoških devijacija i defekata koji generišu ili održavaju zlo velikih razmjera, te posebno uspostavljanju patokracije i patokratskih struktura kao i mehanizmima trovanja masa njihovim produktima i propagandom. Naravno, patopsihološke strukture moći nisu samo u politici, već i u biznisu, na univerzitetima čak do 5 procenata, medijima – kazao je Kulenović.

Istakao je da su neke od ključnih karakternih osobina psihopatoloških ličnosti manipulativnost, nedostatak krivice i moralne savjesti, oni koji sebe vide kao visoko vrijedne i važne a sve druge kao nedostojne i bezvrijedne.

– Ono što bi drugog čovjeka ispunilo sramotom, samoprezirom i nelagodom, njih nikada ne muči. Manipulativna energija psihopatoloških lidera i patostruktura ima ogroman potencijal na inficiranje društva i histeriziranju sljedbenika političkih ideja i pokreta. Na izučavanje, prepoznavanje i rano upozorenje na procese kontaminacije sljedbenika instrumentima stečene moći, sa patogenim intencijama i ciljevima tek treba u našim okolnostima fokusirati naučnu i javnu pažnju. Prepoznati zavodljivi govor psihopatoloških manipulatora i tome uspostavljenih adekvatnih struktura, najveći je izazov za očuvanje mira i stabilnosti na našim prostorima – kazao je Kulenović.

KRUG 99 SESIJA PORIJEKLO ZLA U POLITICI

(FENA) J.Č.

Agencija Anadolija

Šabani: BiH predugo trpi teror loših politika i političara kao kreatora naše sudbine

– Sentimenti su alati koji se koriste u zavođenju i upravljanju dojmovima, a ljudi vole čuti istine koje su u skladu s njihovim već formiranim mišljenjem, a političari im nude ono što žele da čuju, rekao je Alisabri Šabani, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu

SARAJEVO (AA) – Zlo je jako blisko ljudskoj psihi  i historija morala, etike, velikih narativa uložila je velike napore da u čovjeku spriječi zlo, međutim, ono uvijek nanovo nalazi svoje puteve, a najčešće ti su putevi u psihopatologiziranim strukturama ličnosti, rečeno je na konferenciji za medije prije redovne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” organizirane u online formatu u nedjelju, javlja Anadolu Agency (AA).

O temi ”Psihopatologija i porijeklo zla u politici” govorio je prof. dr. sc. Alisabri Šabani, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.

Šabani je rekao kako će u ovoj sesiji govoriti o problemu zla, šta je to sposobnost pojedinca da izazove ogromnu bol kod drugih osoba, osobito kada se uključi u širu institucionalnu strukturu vlasti.

Podsjetio je da su se temom zla i ranije bavili stručnjaci, koji su istraživali ovo pitanje.

”Zlo je jako blisko ljudskoj psihi  i historija morala, etike, velikih narativa uložila je velike napore da u čovjeku spriječi zlo, međutim, ono uvijek nanovo nalazi svoje puteve, a najčešće ti su putevi u psihopatologiziranim strukturama ličnosti”, rekao je Šabani.

Smatra kako se treba postaviti pitanje jesu li velike ljudske katastrofe mogle biti spriječene da su psihopati koji su ih režirali i provodili bili na vrijeme identificirani.

Dodao je kako je niz figura koje zadovoljavaju tu definiciju i traju u političkoj praksi.

Profesor Šabani pojašnjava kako problem ostaje i nakon njih, jer su ljudi obično skloni da se identificiraju sa svojim vođama koje su djelomično ispunili njihove ciljeve ili koji su sentimentalno pokrili njihove osnovne emocionalne smjernice.

“Te smjernice su mržnja, netrpeljivost, podvala i tako dalje. Ona famozna brojka od četiri do šest posto psihopata u društvu sigurno je veća. Teško je to dokazati, ali hipotetički se može opravdano pretpostaviti da zaista ono što smo mi doživjeli u našoj bliskoj i ružnoj prošlosti, zaista su bile potrebne itekakve psihopatske snage i potencijali”, rekao je Šabani.

Dodao je kako vođe, iskristalizirane psihopate, stvarali su one vrste sentimenata u politici koji im služe kao sredstvo zavođenja, ali i instrument borbe i konflikta sa stranom koja se ne slaže s njima.

”Sentimenti su alati koji se koriste u zavođenju i upravljanju dojmovima, a ljudi vole čuti istine koje su u skladu s njihovim već formiranim mišljenjem, a političari im nude ono što žele da čuju. Nema dijaloga, argumenata i kritičkog propitivanja sopstvene pozicije. Socijalno povjerenje opada, raste histerizacija društva i nude se različita uvjerenja o socijalnoj realnosti”, rekao je Šabani.

Dodao je kako je sve to plodno tlo za nastanak populizma, patoloških figura, autoritarnih režima i neodgovornog ponašanja prema sebi i drugima, a isto tako i neodgovornog ponašanja prema resursima jedne teritorije, zajednice, skupa ljudi koje često nazivamo država.

”Društvo je patologizirano i nesposobno da iznađe rješenje problema, ali pored niza uzroka, posljedica, recimo kao u našem današnjem stanju u Bosni i Hercegovini, sigurno je da su tome znatno doprinijele loše politike i loši političari”, rekao je Šabani.

Dodao je kako današnju sesiju posvećuju pokušaju Andrewa M. Lobaczewskog da objasni fenomen psihopatologizacije društva i kako psihopata ulazi u društvo i organizira sve one momente koji njega kao psihopatu čine jednostavno sretnim.

Zbog toga je važan što je tu ideju definisao kroz ponerologiju, nauku o zlu, i na temelju psiholoških, psihijatarskih i empirijskih argumentacija dokazao da učešće aktera u politici sa ozbiljnim psiho-psihijatarskim insuficijencijama ne smiju biti u dodiru sa važnim institucijama moći jer ih definišu u skladu sa svojom strukturom.

Rješenje ovog problema Lobaczewski, navodi Šabani, vidi u formiranju odgovornog tijela, koje naziva Vijećem staraca, odnosno ono se može shvatiti kao Senat u smislu da  članovi imaju znanje i mudrost da prepoznaju problem, koji će svojim autoritetom potvrditi nepodobnost aktera koji imaju značajne karakterološke, socijalne, moralne, psiho-neurološke poremećaje i koji imaju ambiciju da vladaju društvom ili nekim njegovim segmentom.

”To znači obaveznu psihološku-psihijatarsko-neurološku ekspertizu. To bi kod nas mogao biti Institut za psihosocijalnu dijagnostiku u javnim politikama”, rekao je Šabani.

Dodao je kako politika nije ničije vlasništvo te da je ona pokušaj da se usaglasi mnoštvo interesa, pojedinaca i grupa, etničkih zajednica i tako dalje.

Šabani ističe kako onaj koji ponudi najbolju definiciju poželjnog stanja spada u zdrave političare.

Dodao je kako  smatraju da predmet nauke o zlu treba uvrstiti na one fakultete koji se nužno bave segmentima zla, možda za početak kao izborni predmet, dok se ne akumulira dublje znanje o etiologiji zla u politici.

”Imamo pravo na to jer BiH predugo trpi teror loših politika i političara kao kreatora naše sudbine”, zaključio je Šabani.