Osmić: Proaktivnim i sistemskim pristupom protiv smanjenja broja stanovnika

Tekst: Aida Kovač, Foto: Screenshot

SARAJEVO, 7. juna (FENA) – “Demografski suicid i budućnost mladih u Bosni i Hercegovini” bila je tema današnje online sesije “Kruga 99”, na kojoj je uvodničar doc. dr. Amer Osmić s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu kazao da je nužna državna politika s kratkoročnim i dugoročnim strategijama, koje će se proaktivnim i sistemskim pristupom boriti protiv smanjenja broja stanovnika.

Osmić je naveo da se BiH suočava s velikim izazovom depopulacije, što se najbolje ogleda u činjenici da se rađa mnogo manje djece, više osoba umire, a da mladi u sve većem broju, kao najaktivnija populacija i u najboljem reproduktivnom dobu, odlaze.

Po njegovim riječima, isključivo i kontinuirano upozoravanje na posljedice ovakvog trenda donosioca odluka i njihova svjesnost egzistencije problema naprosto nije dovoljno.

– Nužna je državna politika s kratkoročnim i dugoročnim strategijama koje će se proaktivnim i sistemskim pristupom boriti protiv smanjenja broja stanovnika. Svjesni smo da živimo u državi vrlo komplikovanog uređenja, pa su i mjere koje su se do sada donosile najčešće bile lokalnog nivoa, a problem o kojem govorimo mora biti državni, jer je jednako prisutan u gotovo svim dijelovima BiH, pogađa sve grupe bez obzira na njihovu etničku ili drugu pripadnost – naveo je Osmić.

Dodao je da, ono što je gotovo neophodno u ovom momentu, jeste jedinstvena, državna strategija koja ima za cilj da ohrabri ljude da ostanu i da uputi nedvosmislene signale da se nešto mijenja, prvenstveno u ekonomskoj sigurnosti, u zapošljavanju, u stambenom zbrinjavanju i osamostaljivanju mladih.

Osmić je, između ostalog, napomenuo da je pozitivan prirodni priraštaj koji je Bosna i Hercegovina imala od 1996. godine iz godine u godinu bivao manji.

Ilustracije radi, naveo je podatak da je broj živorođene djece u BiH 1996. godine bio  oko 50.000, dok je 2018. godine taj broj pao ispod 30.000.

– U periodu od 22 godine u BiH je smanjen broj živorođene djece za 40 posto. Ako pri tomu još dodamo da broj umrlih iz godine u godinu raste vidimo, uočavamo da kao država nemamo zdravu demografsku masu. Zapravo najbolje možemo ilustrirati trenutno stanje odnosa nataliteta i mortaliteta u bh. društvu kroz podatak da se u prosjeku za jedan sat rode tri bebe, a preminu četiri osobe, odnosno dnevni deficit živorođenih u odnosu na umrle u prosjeku je 24 stanovnika manje – kazao je Osmić.  

Po njegovim riječima, od 1996. godine do danas generalno kazano loša ekonomska i socijalna situacija, intenzivirala je negativni prirodni priraštaj i emigraciju stanovništva.